Dokument & lagar (4 träffar)

Skrivelse 1994/95:223

Regeringens skrivelse 1994/95:223 Överföring av forskningsresurser från Försvarets forskningsanstalt till Militärhögskolan, m.m. Skr. 1994/95:223 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 27 april 1995 Lena Hjelm-Wallén Thage G Peterson


Utskottsberedning: 1994/95:FöU7 Följdmotioner: 2

Skrivelse 1994/95:223 (pdf, 101 kB)

Proposition 1994/95:7

Regeringens proposition 1994/95:7 Lag om civilt försvar Prop. 1994/95:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 1994 Carl Bildt Anders Björck (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1994/95:FöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:7 (pdf, 8219 kB)

Proposition 1994/95:6

Regeringens proposition 1994/95:6 Totalförsvarsplikt Prop. 1994/95:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 1994 Carl Bildt Anders Björck (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ---1994/95:SkU40
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1994/95:6 (pdf, 13425 kB)

Proposition 1994/95:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1994/95:100 m Förslag till statsbudget för budgetåret Prop. 1995/96 1994/95:100 Enligt 9 kap. 6 § regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 och föreslår att riksdagen


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994/95:AU10 1994/95:AU11 1994/95:AU12 1994/95:AU6 1994/95:AU7 1994/95:BoU10 1994/95:BoU11 1994/95:BoU12 1994/95:BoU13 1994/95:BoU14 1994/95:BoU16 1994/95:BoU17 1994/95:BoU18 1994/95:FiU10 1994/95:FiU12 1994/95:FiU13 1994/95:FiU14 1994/95:FiU15 1994/95:FiU16 1994/95:FiU17 1994/95:FiU18 1994/95:FiU19 1994/95:FiU26 1994/95:FiU9 1994/95:FöU3 1994/95:FöU4 1994/95:FöU5 1994/95:FöU6 1994/95:JoU13 1994/95:JoU14 1994/95:JuU11 1994/95:JuU12 1994/95:JuU13 1994/95:JuU14 1994/95:JuU15 1994/95:JuU16 1994/95:JuU17 1994/95:JuU18 1994/95:JuU19 1994/95:KrU10 1994/95:KrU11 1994/95:KrU12 1994/95:KrU13 1994/95:KrU14 1994/95:KrU16 1994/95:KrU17 1994/95:KrU18 1994/95:KrU19 1994/95:KrU20 1994/95:KrU21 1994/95:KrU22 1994/95:KrU23 1994/95:KrU24 1994/95:KrU25 1994/95:KrU26 1994/95:KrU27 1994/95:KrU28 1994/95:KrU9 1994/95:KU32 1994/95:KU34 1994/95:KU35 1994/95:KU36 1994/95:KU37 1994/95:KU38 1994/95:KU39 1994/95:KU40 1994/95:LU19 1994/95:LU20 1994/95:LU21 1994/95:LU22 1994/95:LU23 1994/95:NU15 1994/95:NU17 1994/95:NU18 1994/95:NU19 1994/95:NU20 1994/95:NU22 1994/95:SfU10 1994/95:SfU12 1994/95:SfU13 1994/95:SkU20 1994/95:SkU22 1994/95:SkU23 1994/95:SoU15 1994/95:TU10 1994/95:TU11 1994/95:TU12 1994/95:TU13 1994/95:TU14 1994/95:TU16 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU20 1994/95:TU21 1994/95:TU22 1994/95:TU23 1994/95:TU24 1994/95:TU25 1994/95:TU26 1994/95:UbU10 1994/95:UbU11 1994/95:UbU12 1994/95:UbU13 1994/95:UbU14 1994/95:UbU15 1994/95:UbU9 1994/95:UU14 1994/95:UU15 1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (1714 förslag): , , 863 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:100 (pdf, 106181 kB)