Dokument & lagar (7 träffar)

Proposition 1995/96:221

Regeringens proposition 1995/96:221 Militära skyddsområden Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Thage G Peterson (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1996/97:FöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1995/96:199

Regeringens skrivelse 1995/96:199 JAS 39 Gripen-projektet Skr. 1995/96:199 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 maj 1996 Göran Persson Thage G Peterson (Försvarsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 1996/97:FöU1 Följdmotioner: 6

Proposition 1995/96:159

Regeringens proposition 1995/96:159 Effektivare gränskontroll Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 mars 1996 Lena Hjelm-Wallén Thage G Peterson (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: --1995/96:FöU5
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1995/96:105

Regeringens proposition 1995/96:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudgeten för budgetåret 1995/96 Prop. 1995/96:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 1995 Ingvar


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------1995/96:AU12 1995/96:BoU13 1995/96:FiU10 1995/96:FiU11 1995/96:FöU3 1995/96:JoU19 1995/96:JuU25 1995/96:KrU13 1995/96:KU33 1995/96:LU28 1995/96:NU18 1995/96:SfU5 1995/96:TU15 1995/96:UbU7
Riksdagsbeslut (103 förslag): , , 52 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 1995/96:37

Regeringens proposition 1995/96:37 Rättslig reglering av samverkan för fred Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 februari 1996 Lena Hjelm-Wallén Thage G Peterson (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: --1995/96:FöU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1995/96:12

Regeringens proposition 1995/96:12 Totalförsvar i förnyelse Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 september 1995 Mona Sahlin Thage G Peterson (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -------------------1995/96:FöU1 1995/96:SkU17
Riksdagsbeslut (33 förslag): , , 19 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1995/96:11

Regeringens proposition 1995/96:11 Muskö örlogsvarvs framtid Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 1995 Ingvar Carlsson Thage G Peterson (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1995/96:FöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6