Dokument & lagar (5 träffar)

Proposition 1996/97:89

Regeringens proposition 1996/97:89 Ändring i lagen om civilt försvar m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 januari 1997 Göran Persson Thage G Peterson Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I förtydligande syfte föreslår regeringen en ändring av reglerna


Utskottsberedning: -1996/97:FöU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:86

Regeringens proposition 1996/97:86 Nya regler om elberedskap Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 1997 Göran Persson Anders Sundström Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en elberedskapslag. Den syftar till att reglera


Utskottsberedning: -1996/97:FöU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:11

Regeringens proposition 1996/97:11 Beredskapen mot svåra påfrestningar på samhället i fred Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Thage G Peterson Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisas regeringens ambition


Utskottsberedning: -1996/97:FöU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1996/97:4

Regeringens proposition 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse etapp 2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Thage G Peterson Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lägger regeringen fram förslag till riksdagens ställningstagande


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------------------------1996/97:FöU1 1996/97:UFöU1
Riksdagsbeslut (152 förslag): , , 76 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 112

Proposition 1996/97:1

Regeringens proposition 1996/97:1 Förslag till statsbudget för budgetåret 1997, m.m. Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1997 och föreslår att riksdagen beräknar inkom-ster och beslutar om utgifter för staten i enlighet med de specifikationer som fogats


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1996/97:AU1 1996/97:AU2 1996/97:AU5 1996/97:AU7 1996/97:BoU1 1996/97:FiU1 1996/97:FiU11 1996/97:FiU2 1996/97:FiU3 1996/97:FiU4 1996/97:FiU5 1996/97:FöU1 1996/97:JoU1 1996/97:JoU2 1996/97:JuU1 1996/97:KrU1 1996/97:KrU3 1996/97:KU1 1996/97:NU1 1996/97:NU2 1996/97:SfU1 1996/97:SfU2 1996/97:SkU1 1996/97:SoU1 1996/97:TU1 1996/97:UbU1 1996/97:UbU2 1996/97:UU1 1996/97:UU2
Riksdagsbeslut (1142 förslag): , , 574 saknar beslutsinformation