Dokument & lagar (4 träffar)

Proposition 2010/11:126

1 Regeringens proposition 2010/11:126 Avgift enligt Studsvikslagen Prop. 2010/11:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2011 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2010/11:FöU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2010/11:126 (pdf, 240 kB)

Skrivelse 2010/11:41

Regeringens skrivelse 2010/11:41 Integritetsskydd vid signalspaning i Skr. försvarsunderrättelseverksamhet 2010/11:41 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 25 november 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors (Försvarsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna


Utskottsberedning: 2010/11:FöU3 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2010/11:41 (pdf, 227 kB)

Skrivelse 2010/11:27

Regeringens skrivelse 2010/11:27 Redogörelse för svenskt deltagande i den nordiska Skr. stridsgruppen 2011 2010/11:27 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 november 2010 Fredrik Reinfeldt Sten Tolgfors (Försvarsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 2010/11:UFöU2 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2010/11:27 (pdf, 212 kB)

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.

Budgetpropositionen för 2011 Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m.m. Regeringens proposition 2010/11:1 Budgetpropositionen för 2011 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 6 § regeringsformen sitt förslag till statsbudget


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information
Utskottsberedning: 2010/11:AU1 2010/11:AU2 2010/11:CU1 2010/11:FiU1 2010/11:FiU2 2010/11:FiU3 2010/11:FiU4 2010/11:FiU5 2010/11:FöU1 2010/11:JuU1 2010/11:KrU1 2010/11:KU1 2010/11:MJU1 2010/11:MJU2 2010/11:NU1 2010/11:NU2 2010/11:NU3 2010/11:SfU1 2010/11:SfU2 2010/11:SkU1 2010/11:SoU1 2010/11:TU1 2010/11:UbU1 2010/11:UbU2 2010/11:UU1 2010/11:UU2
Riksdagsbeslut (245 förslag): 1 avslag, 244 bifall,

Proposition 2010/11:1 Förslag till statsbudget för 2011, finansplan och skattefrågor m. (pdf, 1857 kB)