Dokument & lagar (163 träffar)

Proposition 1997/98:158

Regeringens proposition 1997/98:158 Uppföljning av skogspolitiken Prop. 1997/98:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Anders Sundström (Närings- och handelsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1997/98:JoU27 1998/99:MJU3
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1997/98:145

Regeringens proposition 1997/98:145 Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige Prop. 1997/98:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 maj 1998 Thage G Peterson Anna Lindh (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringens

Följdmotioner: 32

Proposition 1997/98:142

Regeringens proposition 1997/98:142 Riktlinjer för Sveriges arbete med jordbruks- och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen Prop. 1997/98:142 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 mars 1998 Laila Freivalds Annika Åhnberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1997/98:JoU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:139

Regeringens proposition 1997/98:139 Ändringar i fiskelagen, m.m. Prop. 1997/98:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 12 mars 1998 Thage G Peterson Annika Åhnberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1997/98:JoU24
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:92

Regeringens proposition 1997/98:92 Ändringar i foderlagen, m.m. Prop. 1997/98:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 februari 1998 Lena Hjelm-Wallén Annika Åhnberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen

Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:91

Regeringens proposition 1997/98:91 Färnebofjärdens nationalpark Prop. 1997/98:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 februari 1998 Göran Persson Anna Lindh (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1997/98:JoU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:90

Regeringens proposition 1997/98:90 Följdlagstiftning till miljöbalken m.m. Prop. 1997/98:90 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Laila Freivalds (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Det finns


Utskottsberedning: --1997/98:JoU20 1997/98:JoU25
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:48

Regeringens proposition 1997/98:48 Ändringar i livsmedelslagen m.fl. lagar Prop. 1997/98:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 januari 1998 Göran Persson Annika Åhnberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1997/98:JoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:45 Inledning t.o.m kapitel 3

Regeringens proposition 1997/98:45 Miljöbalk Prop. 1997/98:45 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 december 1997 Göran Persson Anna Lindh (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en ny balk,


Utskottsberedning: -1997/98:JoU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1997/98:35

Regeringens proposition 1997/98:35 Vissa avgasfrågor Prop. 1997/98:35 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 oktober 1997 Göran Persson Anna Lindh (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: -1997/98:JoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:28

Regeringens proposition 1997/98:28 Ändringar i djurskyddslagen Prop. 1997/98:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 november 1997 Göran Persson Annika Åhnberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1997/98:JoU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Skrivelse 1997/98:13

Regeringens skrivelse 1997/98:13 Ekologisk hållbarhet Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Anna Lindh (Miljödepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen presenterar regeringen en lägesbeskrivning av


Utskottsberedning: 1997/98:JoU11 Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:2

Regeringens proposition 1997/98:2 Hållbart fiske och jordbruk Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Annika Åhnberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ett


Utskottsberedning: -1997/98:JoU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1997/98:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan, ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m. . Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Enligt 9 kap. 6 § regeringsformen avger


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:AU1 1997/98:AU2 1997/98:BoU1 1997/98:FiU1 1997/98:FiU11 1997/98:FiU2 1997/98:FiU3 1997/98:FiU4 1997/98:FiU5 1997/98:FöU1 1997/98:JoU1 1997/98:JoU2 1997/98:JuU1 1997/98:KrU1 1997/98:KU1 1997/98:LU5 1997/98:NU1 1997/98:NU16 1997/98:NU2 1997/98:SfU1 1997/98:SfU2 1997/98:SkU1 1997/98:SoU1 1997/98:TU1 1997/98:TU5 1997/98:UbU1 1997/98:UbU2 1997/98:UbU7 1997/98:UU1 1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (898 förslag): , , 452 saknar beslutsinformation

Proposition 1996/97:167

Regeringens proposition 1996/97:167 Miljöredovisning och miljöinformation i näringslivet Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 maj 1997 Göran Persson Anna Lindh (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll En av förutsättningarna


Utskottsberedning: -1997/98:JoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1996/97:94

Regeringens proposition 1996/97:94 Lag om befogenhet att besluta om fisket inom Torne älvs fiskeområde Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 1997 Göran Persson Annika Åhnberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1996/97:JoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1996/97:75

Regeringens proposition 1996/97:75 Skydd av hotade arter samt aktionsplaner för biologisk mångfald Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 1997 Göran Persson Anna Lindh (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1996/97:JoU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Skrivelse 1996/97:64

Regeringens skrivelse 1996/97:64 Alternativ till traditionell burhållning av höns Skr. 1996/97:64 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 5 december 1996 Göran Persson Annika Åhnberg (Jordbruksdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 1996/97:JoU9 Följdmotioner: 18

Proposition 1996/97:62

Regeringens proposition 1996/97:62 Ändringar i lagen (1992:888) om uppgiftsskyldighet på jordbrukets och fiskets områden, m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 februari 1997 Lena Hjelm-Wallén Annika Åhnberg


Utskottsberedning: -1996/97:JoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Skrivelse 1996/97:50

Regeringens skrivelse 1996/97:50 På väg mot ett ekologiskt hållbart samhälle Skr. 1996/97:50 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 januari 1997 Göran Persson Anna Lindh (Miljödepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 1996/97:JoU11 Följdmotioner: 10