Dokument & lagar (12 träffar)

Proposition 1997/98:167

Regeringens proposition 1997/98:167 Ändringar i lagen 1993:599 om radiokommunikation, m.m. Prop. 1997/98:167 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 maj 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa


Utskottsberedning: --1997/98:TU15
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:128

Regeringens proposition 1997/98:128 Lag om vilotid för sjömän m.m. Prop. 1997/98:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till lag om vilotid för


Utskottsberedning: ---1997/98:TU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:127

Regeringens proposition 1997/98:127 Statens ansvar på postområdet Prop. 1997/98:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i postlagen, lagen


Utskottsberedning: ------1997/98:TU13
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:126

Regeringens proposition 1997/98:126 Nummerfrågor Prop. 1997/98:126 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i telelagen i syfte att införa


Utskottsberedning: -1997/98:TU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:124

Regeringens proposition 1997/98:124 Ny körkortslag m.m. Prop. 1997/98:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till ny körkortslag, lag om försöksverk-


Utskottsberedning: ------1997/98:TU11
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:123

Regeringens proposition 1997/98:123 Finansiering av vissa trafikanläggningar i Stockholms län m.m. Prop. 1997/98:123 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 februari 1998 Lena Hjelm-Wallén Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -----1997/98:TU5
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1997/98:101

Regeringens proposition 1997/98:101 Översyn av förvaltningsprocessen en allmän regel om domstolsprövning av förvaltningsbeslut m.m. Prop. 1997/98:101 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: --1997/98:JuU17 1997/98:TU11
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:63

Regeringens proposition 1997/98:63 En reformerad yrkestrafiklagstiftning Prop. 1997/98:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 februari 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till en ny yrkestrafiklag


Utskottsberedning: --1997/98:SkU29 1997/98:TU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1997/98:62

Regeringens proposition 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Prop. 1997/98:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Anders Sundström Närings- och handelsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag till


Utskottsberedning: -------------1997/98:AU11 1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (26 förslag): , , 13 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 96

Proposition 1997/98:56

Regeringens proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling Prop. 1997/98:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till riktlinjer


Utskottsberedning: --------------------1997/98:TU10
Riksdagsbeslut (40 förslag): , , 20 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 52

Skrivelse 1997/98:19

Regeringens skrivelse 1997/98:19 Utvecklingen i informationssamhället Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Ines Uusmann Kommunikationsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen lämnas en första redovisning av utvecklingen på IT-området


Utskottsberedning: 1997/98:TU7 Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan, ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m. Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:AU1 1997/98:AU2 1997/98:BoU1 1997/98:FiU1 1997/98:FiU11 1997/98:FiU2 1997/98:FiU3 1997/98:FiU4 1997/98:FiU5 1997/98:FöU1 1997/98:JoU1 1997/98:JoU2 1997/98:JuU1 1997/98:KrU1 1997/98:KU1 1997/98:LU5 1997/98:NU1 1997/98:NU16 1997/98:NU2 1997/98:SfU1 1997/98:SfU2 1997/98:SkU1 1997/98:SoU1 1997/98:TU1 1997/98:TU5 1997/98:UbU1 1997/98:UbU2 1997/98:UbU7 1997/98:UU1 1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (898 förslag): , , 452 saknar beslutsinformation