Dokument & lagar (11 träffar)

Proposition 1999/2000:133

Regeringens proposition 1999/2000:133 Genomförande av Östersjöstrategin Prop. 1999/2000:133 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller lagförslag som gör det möjligt


Utskottsberedning: -2000/01:TU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:119

Regeringens proposition 1999/2000:119 Instrument antagna av Internationella arbetskonferensens åttiofjärde möte, ILO:s elfte sjöfartssession m.m. Prop. 1999/2000:119 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 2000 Lena Hjelm-Wallén Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---2000/01:TU4
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:117

Regeringens proposition 1999/2000:117 Lag om kvalificerade elektroniska signaturer, m.m. Prop. 1999/2000:117 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För genomförande av ett EG-direktiv om ett


Utskottsberedning: --2000/01:TU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1999/2000:116

Regeringens proposition 1999/2000:116 Subjektiva rekvisit i vissa straffbestämmelser på sjöfartsområdet Prop. 1999/2000:116 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -----2000/01:TU2
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:86

Regeringens proposition 1999/2000:86 Ett informationssamhälle för alla Prop. 1999/2000:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 mars 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås mål, inriktning och prioritering


Utskottsberedning: ------1999/2000:TU9 2000/01:AU4
Riksdagsbeslut (12 förslag): , , 6 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1999/2000:78

Regeringens proposition 1999/2000:78 Ändrad verksamhetsform för SJ m.m. Prop. 1999/2000:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas några transportpolitiska frågor


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU11
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:66

Regeringens proposition 1999/2000:66 Villkoren för järnvägstrafiken på den fasta förbindelsen över Öresund m.m. Prop. 1999/2000:66 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1999/2000:TU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:57

Regeringens proposition 1999/2000:57 Ökad konkurrens på mobiltelemarknaden Prop. 1999/2000:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 januari 2000 Laila Freivalds Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen gör i propositionen bedömningen att


Utskottsberedning: -1999/2000:TU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:51

Regeringens proposition 1999/2000:51 Lag om radio- och teleterminalutrustning, m.m. Prop. 1999/2000:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om radio-


Utskottsberedning: ---1999/2000:TU7
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:41

Regeringens proposition 1999/2000:41 Marktjänster på flygplatser Prop. 1999/2000:41 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 januari 2000 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till genomförande i den svenska


Utskottsberedning: -1999/2000:TU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation