Dokument & lagar (35 träffar)

Proposition 1992/93:242

Regeringens proposition 1992/93:242 om minskad statlig reglering av kommunernas ansvar för boendefrågor Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 30 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Bo Lundgren Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1992/93:BoU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1992/93:242 (pdf, 1169 kB)

Proposition 1992/93:174

Regeringens proposition 1992/93:174 om administrationen av bostadsbidragen till barnfamiljer m.m. Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur rege- ringsprotokollet den 25 februari 1993 för de åtgärder och det ändamål som framgår av föredragandens hemställan. På regeringens vägnar


Utskottsberedning: --------1992/93:BoU21 1992/93:SkU37
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1992/93:174 (pdf, 3502 kB)

Proposition 1992/93:121

Regeringens proposition 1992/93:121 om en lag om byggfelsförsäkring Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 18 februari 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Per Westerberg Propositionens huvudsakliga innehållI propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1992/93:BoU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:121 (pdf, 2884 kB)

Proposition 1992/93:115

Regeringens proposition 1992/93:115 om ändringar i jordabalkens hyresregler Prop. 1992/93:115 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 11 februari 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Reidunn Laurén Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: -1992/93:BoU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1992/93:115 (pdf, 3041 kB)

Proposition 1992/93:202

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:202 om ändring av avtal mellan Sverige, Norge och  iqq2/93-202 EEG om civil luftfart Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 22 april 1993. På regeringens


Utskottsberedning: -----1992/93:TU32
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:202 (pdf, 2269 kB)

Proposition 1992/93:200

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:200 1992/93:200 om en telelag och en förändrad  qq verksamhetsform för Televerket, m.m. Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993 för de åtgärder och


Utskottsberedning: -------------------------------1992/93:TU30
Riksdagsbeslut (60 förslag): , , 31 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1992/93:200 (pdf, 19293 kB)

Proposition 1992/93:189

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:189 om ändring i körkortslagen Fel Ogiltig hyperlänkreferens. Prop. 1992/93:189 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 april 1993. På regeringens


Utskottsberedning: -1992/93:TU37
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:189 (pdf, 313 kB)

Proposition 1992/93:176

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:176 om investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Prop. 1992/93:176 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 mars 1993. På regeringens vägnar Carl


Utskottsberedning: ------------------------------1992/93:TU35 1992/93:TU36
Riksdagsbeslut (60 förslag): , , 30 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 106

Proposition 1992/93:176 (pdf, 7067 kB)

Proposition 1992/93:172

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:172 om anslag till Boverket och den regionala administrationen av statens stöd för bostadsfinansiering, m.m. Prop. 1992/93:172 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: --------1992/93:BoU20
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1992/93:172 (pdf, 774 kB)

Proposition 1992/93:170

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Prop. 1992/93:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Köredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för Utbildningdepartementet vidare cheferna lor Justitie-lörsvars-Social-Kommunikations-linans-Jordbruks-Arbetsmarknads-Kultur-Närings-Civil-


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:AU14 1992/93:BoU23 1992/93:FiU21 1992/93:FöU13 1992/93:JoU18 1992/93:JuU30 1992/93:KrU29 1992/93:LU48 1992/93:NU30 1992/93:SoU25 1992/93:TU34 1992/93:UbU13 1992/93:UbU15 1992/93:UbU22 1992/93:UU31
Riksdagsbeslut (326 förslag): , , 164 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 150

Proposition 1992/93:170 (pdf, 22094 kB)

Proposition 1992/93:167

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:167 om rätt för Statens Bostadsfinansieringsaktiebolag, SBAB att besluta i frågor om statligt reglerade lån för bostadsändamål, m.m. Prop. 1992/93:167 Regeringen föreslår riksdagen att ante de förslag som har tegits upp i bifogade


Utskottsberedning: -1992/93:BoU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:167 (pdf, 370 kB)

Proposition 1992/93:161

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:161 om trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet Prop. 1992/93:161 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993. På regeringens vägnar Carl


Utskottsberedning: -------1992/93:TU29
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1992/93:161 (pdf, 2108 kB)

Proposition 1992/93:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Prop. 1992/93:150 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tegits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:FiU28 1992/93:FiU29 1992/93:FiU30 1992/93:FiU31 1992/93:FiU32 1992/93:FöU14 1992/93:JuU38 1992/93:KrU31 1992/93:KU39 1992/93:SkU36 1992/93:SoU28 1992/93:TU39 1992/93:UU33
Riksdagsbeslut (210 förslag): , , 107 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 102

Proposition 1992/93:150 (pdf, 40444 kB)

Proposition 1992/93:132

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:132 om vissa frågor inom Kommunikationsdepartementets område Prop. 1992/93:132 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1992 för de åtgärder och ändamål


Utskottsberedning: -----------1992/93:TU11
Riksdagsbeslut (22 förslag): , , 11 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1992/93:132 (pdf, 1155 kB)

Proposition 1992/93:128

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:128 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder  p1992/93:128 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1992 för de åtgärder och det ändamål som framgår av föredragandens


Utskottsberedning: ---1992/93:TU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1992/93:128 (pdf, 1302 kB)

Proposition 1992/93:107

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:107 om redovisning av vissa infrastrukturkostnader  p med anledning av avtalet om Europeiska  1992/93:107 ekonomiska samarbetsområdet EES m.m. Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag sora har tagits upp i bifogade


Utskottsberedning: -1992/93:TU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1992/93:107 (pdf, 1027 kB)

Proposition 1992/93:106

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:106 om åtgärder rörande taxitrafiken Prop. 1992/93:106 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 december 1992. På regeringens vägnar Cari Bildt


Utskottsberedning: ----------1992/93:TU26
Riksdagsbeslut (20 förslag): , , 10 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1992/93:106 (pdf, 1439 kB)

Proposition 1992/93:105

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:105 med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för budgetåret 1992/93 Prop. 1992/93:105 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 december 1992 för de åtgärder


Utskottsberedning: -------------------------------1992/93:AU7 1992/93:FiU13 1992/93:JoU12 1992/93:KrU9 1992/93:KU20 1992/93:LU28 1992/93:NU18 1992/93:SfU10 1992/93:SfU11 1992/93:SoU14 1992/93:TU17 1992/93:UU17
Riksdagsbeslut (61 förslag): , , 31 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:105 (pdf, 1723 kB)

Proposition 1992/93:102

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:102 om upphävande av lagen 1987:773 om fritidsbåtsregister, m.m. Frop. 1992/93:102 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 22 oktober 1992. På regeringens


Utskottsberedning: -----1992/93:TU10
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1992/93:102 (pdf, 1092 kB)

Proposition 1992/93:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 Regeringen förelägger riksdagen vad som har togits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 17 december 1992 för de åtgärder och de ändamål som framgår av föredragandenas


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:AU10 1992/93:AU11 1992/93:AU12 1992/93:AU13 1992/93:AU8 1992/93:AU9 1992/93:BoU10 1992/93:BoU11 1992/93:BoU12 1992/93:BoU13 1992/93:BoU14 1992/93:BoU15 1992/93:BoU16 1992/93:BoU17 1992/93:BoU20 1992/93:BoU21 1992/93:EU3 1992/93:FiU10 1992/93:FiU14 1992/93:FiU15 1992/93:FiU16 1992/93:FiU18 1992/93:FiU19 1992/93:FiU21 1992/93:FiU24 1992/93:FiU25 1992/93:FiU26 1992/93:FiU29 1992/93:FiU30 1992/93:FöU6 1992/93:FöU7 1992/93:FöU8 1992/93:FöU9 1992/93:JoU12 1992/93:JoU13 1992/93:JuU20 1992/93:JuU21 1992/93:JuU22 1992/93:JuU23 1992/93:JuU24 1992/93:JuU25 1992/93:JuU26 1992/93:JuU27 1992/93:JuU28 1992/93:JuU30 1992/93:KrU10 1992/93:KrU11 1992/93:KrU12 1992/93:KrU13 1992/93:KrU14 1992/93:KrU15 1992/93:KrU16 1992/93:KrU18 1992/93:KrU19 1992/93:KrU20 1992/93:KrU21 1992/93:KrU22 1992/93:KrU23 1992/93:KrU24 1992/93:KrU25 1992/93:KrU26 1992/93:KrU27 1992/93:KU22 1992/93:KU23 1992/93:KU24 1992/93:KU25 1992/93:KU26 1992/93:KU27 1992/93:KU29 1992/93:KU33 1992/93:KU36 1992/93:LU29 1992/93:LU30 1992/93:LU31 1992/93:LU32 1992/93:LU33 1992/93:NU23 1992/93:NU24 1992/93:NU25 1992/93:NU26 1992/93:NU27 1992/93:NU28 1992/93:SfU12 1992/93:SfU13 1992/93:SfU14 1992/93:SfU16 1992/93:SfU7 1992/93:SkU19 1992/93:SkU22 1992/93:SkU23 1992/93:SoU15 1992/93:SoU16 1992/93:SoU21 1992/93:SoU25 1992/93:TU14 1992/93:TU15 1992/93:TU16 1992/93:TU17 1992/93:TU18 1992/93:TU19 1992/93:TU21 1992/93:TU22 1992/93:TU23 1992/93:TU24 1992/93:TU25 1992/93:TU27 1992/93:TU28 1992/93:TU31 1992/93:TU33 1992/93:TU34 1992/93:TU35 1992/93:TU39 1992/93:TU40 1992/93:UbU10 1992/93:UbU11 1992/93:UbU21 1992/93:UbU7 1992/93:UbU8 1992/93:UbU9 1992/93:UU14 1992/93:UU15 1992/93:UU16
Riksdagsbeslut (1602 förslag): , 1 bifall, 806 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:100 (pdf, 201484 kB)
Paginering