Dokument & lagar (52 träffar)

Proposition 1992/93:222

Regeringens proposition 1992/93:222 om ändringar i svensk försäkringsavtalsrätt med anledning av EES-avtalet Prop. 1992/93:222 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Gun Hellsvik Propositionens


Utskottsberedning: -1992/93:LU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1992/93:222 (pdf, 3517 kB)

Proposition 1992/93:195

Regeringens proposition 1992/93:195 om ändring i lagen om marknadsdomstol m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Tf. chefen för Näringsdepartementet, statsrådet Lundgren, har varit föredragande vid regerings- sammanträdet. Stockholm den 25 mars 1993 På regeringens vägnar Carl Bildt


Utskottsberedning: -1992/93:LU45
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:195 (pdf, 110 kB)

Proposition 1992/93:214

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:214 om ändringar i upphovsrättslagen Prop. 1992/93:214 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993. På regeringens vägnar Carl Bildt Gun


Utskottsberedning: -1992/93:LU44
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1992/93:214 (pdf, 7985 kB)

Proposition 1992/93:211

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:211 om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan m.m. Prop. 1992/93:211 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp 1 bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 febmari 1993.


Utskottsberedning: -1992/93:LU42
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:211 (pdf, 1137 kB)

Proposition 1992/93:202

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:202 om ändring av avtal mellan Sverige, Norge och  iqq2/93-202 EEG om civil luftfart Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 22 april 1993. På regeringens


Utskottsberedning: -----1992/93:TU32
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:202 (pdf, 2269 kB)

Proposition 1992/93:200

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:200 1992/93:200 om en telelag och en förändrad  qq verksamhetsform för Televerket, m.m. Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993 för de åtgärder och


Utskottsberedning: -------------------------------1992/93:TU30
Riksdagsbeslut (60 förslag): , , 31 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1992/93:200 (pdf, 19293 kB)

Proposition 1992/93:189

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:189 om ändring i körkortslagen Fel Ogiltig hyperlänkreferens. Prop. 1992/93:189 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 1 april 1993. På regeringens


Utskottsberedning: -1992/93:TU37
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:189 (pdf, 313 kB)

Proposition 1992/93:176

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:176 om investeringar i trafikens infrastruktur m.m. Prop. 1992/93:176 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 mars 1993. På regeringens vägnar Carl


Utskottsberedning: ------------------------------1992/93:TU35 1992/93:TU36
Riksdagsbeslut (60 förslag): , , 30 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 106

Proposition 1992/93:176 (pdf, 7067 kB)

Proposition 1992/93:170

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg Prop. 1992/93:170 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Köredragande vid regeringssammanträdet har varit chefen för Utbildningdepartementet vidare cheferna lor Justitie-lörsvars-Social-Kommunikations-linans-Jordbruks-Arbetsmarknads-Kultur-Närings-Civil-


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:AU14 1992/93:BoU23 1992/93:FiU21 1992/93:FöU13 1992/93:JoU18 1992/93:JuU30 1992/93:KrU29 1992/93:LU48 1992/93:NU30 1992/93:SoU25 1992/93:TU34 1992/93:UbU13 1992/93:UbU15 1992/93:UbU22 1992/93:UU31
Riksdagsbeslut (326 förslag): , , 164 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 150

Proposition 1992/93:170 (pdf, 22094 kB)

Proposition 1992/93:161

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:161 om trafiksäkerheten på vägarna inför 2000-talet Prop. 1992/93:161 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 25 mars 1993. På regeringens vägnar Carl


Utskottsberedning: -------1992/93:TU29
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 1992/93:161 (pdf, 2108 kB)

Proposition 1992/93:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:150 med förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1993/94, m.m. kompletteringsproposition Prop. 1992/93:150 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tegits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------1992/93:FiU28 1992/93:FiU29 1992/93:FiU30 1992/93:FiU31 1992/93:FiU32 1992/93:FöU14 1992/93:JuU38 1992/93:KrU31 1992/93:KU39 1992/93:SkU36 1992/93:SoU28 1992/93:TU39 1992/93:UU33
Riksdagsbeslut (210 förslag): , , 107 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 102

Proposition 1992/93:150 (pdf, 40444 kB)

Proposition 1992/93:144

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:144 om medlemsantalet i ekonomiska föreningar och  bostadsrättsföreningar  1992/93:144 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 19 november 1992. På


Utskottsberedning: -1992/93:LU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1992/93:144 (pdf, 489 kB)

Proposition 1992/93:143

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:143 om ändring i lagen 1973:1199 om ersättning från den internationella oljeskadefonden Prop. 1992/93:143 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 19


Utskottsberedning: -1992/93:LU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:143 (pdf, 309 kB)

Proposition 1992/93:137

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:137 om gränsdragningen mellan handelsbolag och enkla bolag  Prop. 1992/93:137 Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 4 februari 1993. På regeringens


Utskottsberedning: -1992/93:LU43
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:137 (pdf, 899 kB)

Proposition 1992/93:132

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:132 om vissa frågor inom Kommunikationsdepartementets område Prop. 1992/93:132 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1992 för de åtgärder och ändamål


Utskottsberedning: -----------1992/93:TU11
Riksdagsbeslut (22 förslag): , , 11 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1992/93:132 (pdf, 1155 kB)

Proposition 1992/93:128

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:128 om vissa sjöfartspolitiska åtgärder  p1992/93:128 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 29 oktober 1992 för de åtgärder och det ändamål som framgår av föredragandens


Utskottsberedning: ---1992/93:TU12
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1992/93:128 (pdf, 1302 kB)

Proposition 1992/93:119

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:119 om ändringar i livsmedelslagen 1971:511 m.fl. lagar i anledning av EES-avtalet Prop. 1992/93:119 Regeringen förelägger riksdagen vad som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 3 november 1992 för


Utskottsberedning: -----1992/93:JoU6 1992/93:LU11
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:119 (pdf, 3737 kB)

Proposition 1992/93:118

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:118 om ändring i lagen 1980:1102 om handelsbolag och enkla bolag Prop. 1992/93:118 Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 22 oktober 1992. Pä regeringens


Utskottsberedning: -1992/93:LU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:118 (pdf, 132 kB)

Proposition 1992/93:112

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:112 Personlig skyddsutrustning för privat bruk Prop. 1992/93:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Vid regeringssammanträdet har statsrådet Odell varit föredragande. Stockholm den 3 november 1992 På regeringens


Utskottsberedning: -1992/93:LU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:112 (pdf, 3893 kB)

Proposition 1992/93:111

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1992/93:111 Leksakers säkerhet och farliga livsmedelsimitationer Prop. 1992/93:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Vid regeringssammanträdet har statsrådet Odell varit föredragande. Stockholm den 3 november


Utskottsberedning: -1992/93:LU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1992/93:111 (pdf, 3831 kB)
Paginering