Störningar på webbplatsen

På måndag kväll pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (27 537 träffar)

Skrivelse 2016/17:110

Regeringens skrivelse 2016/17:110 Riksrevisionens rapport om statens styrning Skr. genom riktade statsbidrag inom hälso- och 2016/17:110 sjukvården Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: Socialutskottet

Skrivelse 2016/17:110 (pdf, 889 kB)

Betänkande 2016/17:UU5

Skrivelse 2015XZBW16XZAW182 läggs till handlingarna. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 15 Reservationer: 21
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-03-02 Beslut: 2017-03-02

Betänkande 2016/17:UU5 (pdf, 4956 kB)

Betänkande 2016/17:SoU11

Bifall till propositionen. Tillkännagivande till regeringen om att regeringen bör återkomma till riksdagen med förslag som innebär att samma krav på tillstånd som gäller för en enskild för att yrkesmässigt bedriva verksamhet inom socialtjänsten även ska gälla för offentlig verksamhet. Avslag på övriga motioner.

Förslagspunkter: 4 Reservationer: 3
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-23 Beslut: 2017-03-01

Betänkande 2016/17:SoU11 (pdf, 753 kB)

Betänkande 2016/17:JuU9

För att polisen ska få större möjlighet att ägna sig åt sin kärnverksamhet får Kriminalvården nu rätt att transportera frihetsberövade personer åt andra myndigheter. Förändringen innebär också att polisen får rätt att överlämna transporter av frihetsberövade till Kriminalvården. Dessutom ska myndigheter som får begära hjälp med att flytta en frihetsberövad person i vissa fall vända sig direkt till Kriminalvården, i stället för till polisen. Reglerna om när en begäran om hjälp med transport får göras blir också tydligare. Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2017. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 2
Justering: 2017-02-02 Debatt: 2017-02-16 Beslut: 2017-02-16

Betänkande 2016/17:JuU9 (pdf, 2792 kB) Webb-tv debatt om förslag: Transporter av frihetsberövade

Betänkande 2016/17:UbU11

Utskottet tillstyrker propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:UbU11 (pdf, 1306 kB)

Betänkande 2016/17:UFöU4


Beredning: 2017-05-02 Justering: 2017-06-01

Betänkande 2016/17:MJU10

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 12 Reservationer: 12
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:MJU10 (pdf, 436 kB)

Betänkande 2016/17:MJU7

Skrivelsen läggs till handlingarna. Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2015XZBW16XZAW3421 yrkande 2, 2016XZBW17XZAW643, 2016XZBW17XZAW824 yrkandena 2 och 8 och 2016XZBW17XZAW3165 yrkande 3 ett tillkännagivande om hantering av grupper av kemiska ämnen. Avslag på övriga motionsyrkanden.

Förslagspunkter: 23 Reservationer: 30
Justering: 2017-02-14 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:MJU7 (pdf, 772 kB)

Betänkande 2016/17:JuU10

Bifall till propositionen.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:JuU10 (pdf, 2472 kB)

Betänkande 2016/17:FiU28

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-03-02 Beslut: 2017-03-02

Betänkande 2016/17:FiU28 (pdf, 327 kB)

Betänkande 2016/17:FiU26

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 2
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-23 Beslut: 2017-03-01

Betänkande 2016/17:FiU26 (pdf, 407 kB)

Betänkande 2016/17:AU5

Förslagspunkter: 5 Reservationer: 16
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:AU5 (pdf, 3577 kB)

Betänkande 2016/17:KrU5

Bifall till motionerna 2016XZBW17XZAW2885 yrkande 6 samt 2016XZBW17XZAW2886 yrkandena 3 och 5 under punkt 8. I övrigt avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 9 Reservationer: 6
Justering: 2017-02-14 Debatt: 2017-02-23 Beslut: 2017-03-01

Betänkande 2016/17:KrU5 (pdf, 322 kB)

Betänkande 2016/17:FiU29

Bifall till framställning 2016XZBW17XZAWRB4

Förslagspunkter: 1
Justering: 2017-02-16 Debatt: 2017-03-02 Beslut: 2017-03-02

Betänkande 2016/17:FiU29 (pdf, 291 kB)

Proposition 2016/17:85


Utskottsberedning: 2016/17:SoU13
Sista motionsdag: 2017-03-02

Betänkande 2016/17:UbU14

Förslagspunkter: 7 Reservationer: 13
Justering: 2017-02-14 Debatt: 2017-02-22 Beslut: 2017-02-22

Betänkande 2016/17:UbU14 (pdf, 368 kB)

Betänkande 2016/17:KU30


Debatt: 2017-06-19 Beslut: 2017-06-20

Betänkande 2016/17:KU28


Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-05-11 Debatt: 2017-06-07 Beslut: 2017-06-07

Betänkande 2016/17:KU27


Beredning: 2017-04-25 Justering: 2017-05-11 Debatt: 2017-05-17 Beslut: 2017-05-17