Dokument & lagar (28 022 träffar)

Proposition 2017/18:78

Vissa förslag om personlig assistans


Utskottsberedning: SoU

Betänkande 2017/18:MJU27


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-07

Betänkande 2017/18:MJU25


Beredning: 2018-05-15 Justering: 2018-06-07

Betänkande 2017/18:MJU24


Beredning: 2018-05-24 Justering: 2018-06-12

Betänkande 2017/18:MJU22


Beredning: 2018-04-26 Justering: 2018-05-15

Betänkande 2017/18:MJU14


Betänkande 2017/18:SkU13


Beredning: 2018-02-15 Justering: 2018-03-08

Betänkande 2017/18:NU12


Betänkande 2017/18:NU11


Betänkande 2017/18:UbU20


Beredning: 2018-03-06 Justering: 2018-03-27

Betänkande 2017/18:UbU19


Beredning: 2018-03-06 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:UbU18


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-20

Betänkande 2017/18:UbU17


Beredning: 2018-02-27 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:KU5

Konstitutionsutskottet, KU, har följt upp hur riksdagen använde EU:s subsidiaritetsprincip under 2016. Riksdagen prövar alla utkast till lagförslag som kommer från EU utifrån subsidiaritetsprincipen. Principen innebär att beslut ska fattas så effektivt och så nära medborgarna som möjligt.

Riksdagen gjorde 101 subsidiaritetsprövningar under 2016, vilket är en stor ökning jämfört med året innan då riksdagen gjorde 21 prövningar. Av de 101 prövningarna var det 13 EU-förslag som riksdagen fann stred mot subsidiaritetsprincipen. Om tillräckligt många av EU-ländernas parlament tycker att ett EU-förslag strider mot subsidiaritetsprincipen ska förslaget omprövas av den som lämnat förslaget, oftast EU-kommissionen. Det brukar ibland kallas att parlamenten ger kommissionen en varning, ett så kallat gult kort. Under 2016 utfärdades ett gult kort.

Konstitutionsutskottet påpekar att det är viktigt att subsidiaritetsprövningen kan göras innan förhandlingarna av förslagen inom EU börjar.


Justering: 2017-12-14 Debatt: 2018-01-17

Betänkande 2017/18:KU5 (pdf, 11914 kB) Webb-tv debatt om förslag: Uppföljning av riksdagens tillämpning av subsidiaritetsprincipen

Betänkande 2017/18:TU5

Avslag på samtliga motioner.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 22
Justering: 2017-12-14 Debatt: 2018-01-24 Beslut: 2018-01-24

Betänkande 2017/18:TU5 (pdf, 877 kB)

Betänkande 2017/18:MJU18


Betänkande 2017/18:MJU16


Betänkande 2017/18:JuU23


Beredning: 2018-03-08 Justering: 2018-03-22

Betänkande 2017/18:FöU12


Beredning: 2018-03-27 Justering: 2018-04-19

Betänkande 2017/18:FöU5


Beredning: 2018-02-06 Justering: 2018-03-01