Dokument & lagar (27 334 träffar)

Betänkande 2016/17:JuU8

Bifall till motionen. Avslag på motionerna.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 5
Justering: 2017-01-19 Debatt: 2017-01-25 Beslut: 2017-01-25

Betänkande 2016/17:JuU8 (pdf, 681 kB)

Betänkande 2016/17:UU17


Beredning: 2017-03-30 Justering: 2017-05-25

IPU

Betänkande 2016/17:UU16


Beredning: 2017-03-30 Justering: 2017-04-25

Betänkande 2016/17:UU14


Beredning: 2017-03-23 Justering: 2017-05-04

Betänkande 2016/17:UU13


Beredning: 2017-03-23 Justering: 2017-05-04

Betänkande 2016/17:UU12


Beredning: 2017-02-02 Justering: 2017-03-14

Betänkande 2016/17:UU10


Beredning: 2017-04-25 Justering: 2017-06-01

Betänkande 2016/17:UU9


Beredning: 2017-04-25 Justering: 2017-05-18

Betänkande 2016/17:UU5


Beredning: 2017-01-19 Justering: 2017-02-16

Betänkande 2016/17:UU3


Beredning: 2017-04-20 Justering: 2017-05-18

Betänkande 2016/17:UFöU3


Beredning: 2017-05-02 Justering: 2017-06-01

Betänkande 2016/17:SfU27


Beredning: 2017-05-16 Justering: 2017-06-01

Betänkande 2016/17:SfU26


Beredning: 2017-05-16 Justering: 2017-06-01

Betänkande 2016/17:SfU25


Beredning: 2017-05-16 Justering: 2017-06-01

Betänkande 2016/17:SfU24


Beredning: 2017-04-18 Justering: 2017-05-18

Betänkande 2016/17:SfU23


Beredning: 2017-04-18 Justering: 2017-05-18

Betänkande 2016/17:SfU22


Beredning: 2017-04-18 Justering: 2017-05-18

Betänkande 2016/17:SfU21


Beredning: 2017-04-18 Justering: 2017-05-18

Betänkande 2016/17:SfU20


Beredning: 2017-04-18 Justering: 2017-05-18

Betänkande 2016/17:SfU19


Beredning: 2017-04-06 Justering: 2017-04-25