Dokument & lagar (13 820 träffar)

Proposition 2017/18:28

Regeringens proposition 2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på Prop. investeringssparkonto och i kapitalförsäkring 2017/18:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2017 Ylva Johansson Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: SkU
Sista motionsdag: 2017-11-03

Proposition 2017/18:28 (pdf, 239 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48E338

Rådets möte (TTE Telekom) den 24 oktober 2017 Ansvarigt statsråd: Peter Eriksson Icke lagstiftande verksamhet 4. Implementeringen av DSM-strategin: Uppföljning från Europeiska rådets möte och digitala toppmötet i Tallinn (29 september 2017) Politisk diskussion Ansvarigt statsråd: Ann Linde Förslagets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48E338 (docx, 70 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48E337

Rådets möte (arbetsmarknads- och socialministrarna) den 23 oktober 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) (ev.) godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48E337 (docx, 75 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48E331

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar ev.) Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Genomförande av strategin för den digitala inre marknaden: Uppföljning av Europeiska rådets möte och det digitala toppmötet i Tallinn (den 29 september


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48E330

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 96/71/EG av den 16 december 1996 om utstationering av arbetstagare i samband med tillhandahållande av tjänster (första


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2017/18:26

Regeringens proposition 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff Prop. för de grova brotten 2017/18:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:JuU8
Sista motionsdag: 2017-10-26

Proposition 2017/18:26 (pdf, 533 kB)

Proposition 2017/18:20

Regeringens proposition 2017/18:20 Ändring i skatteavtalet mellan Sverige och Kina Prop. 2017/18:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: SkU
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:20 (pdf, 514 kB)

Proposition 2017/18:8

Regeringens proposition 2017/18:8 Justering av den utvidgade Prop. fåmansföretagsdefinitionen 2017/18:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 2017 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:SkU4
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:8 (pdf, 227 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB6B

Allmänna rådets möte den 17 oktober 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar A-punkter Icke lagstiftande verksamhet (ev.) A-punkter Förberedelser inför Europeiska rådet den 19-20 oktober 2017 - Utkast till rådsslutsatser Diskussionspunkt Vid mötet i Allmänna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB6B (docx, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB6A

Allmänna rådets (art. 50) möte den 17 oktober 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) den 20 oktober 2017 - Förhandlingar till följd av Storbritanniens anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget Diskussionspunkt


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB6A (docx, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB69

Utrikesministrarnas möte den 16 oktober 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Iran Diskussionspunkt och ev. beslutspunkt Ansvarigt statsråd: Margot Wallström Förslagets innehåll: Rådet förväntas ha en diskussion om EU:s hållning gentemot Iran. Förslag till svensk ståndpunkt:


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB69 (docx, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB68

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet Godkännande av A-punktslistan Iran Nordkorea Mänskliga rättigheter Turkiet Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB67

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar Godkännande av A-punktslistan Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Förberedelser inför Europeiska rådet den 19 oktober 2017 - Utkast till slutsatser Den årliga rättsstatsdialogen - Diskussion Övriga frågor


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48DB66

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) (den 20 oktober 2017) - Förhandlingar till följd av Förenade kungarikets anmälan i enlighet med artikel 50 i EU-fördraget Övriga frågor I anslutning till allmänna


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2017/18:24

Regeringens proposition 2017/18:24 Stärkt koppling mellan skola och arbetsliv Prop. 2017/18:24 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2017 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:UbU9
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:24 (pdf, 484 kB)

Proposition 2017/18:25

Regeringens proposition 2017/18:25 Genomförande av ändringar i Prop. dricksvattendirektivet 2017/18:25 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2017 Stefan Löfven Tomas Eneroth (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:MJU7
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:25 (pdf, 998 kB)

Skrivelse 2017/18:21

Regeringens skrivelse 2017/18:21 Riksrevisionens rapport om pensionssystemets Skr. årsredovisning 2017/18:21 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 28 september 2017 Stefan Löfven Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: Socialförsäkringsutskottet Sista motionsdag: 2017-10-25

Skrivelse 2017/18:21 (pdf, 1586 kB)

Proposition 2017/18:19

Regeringens proposition 2017/18:19 Barnombudsmannens anmälningsskyldighet Prop. 2017/18:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2017 Stefan Löfven Åsa Regnér (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2017/18:SoU12
Sista motionsdag: 2017-10-25

Proposition 2017/18:19 (pdf, 406 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA76

Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Europeiska åklagarmyndigheten: Rådets förordning om genomförande av fördjupat samarbete om inrättande av Europeiska åklagarmyndigheten - Antagande Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson Frysning och


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48CA75

Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (ev.) Godkännande av A-punktslistan Lagstiftningsöverläggningar (ev.) Godkännande av A-punktslistan Sektorer som inte omfattas av utsläppshandelssystemet (första behandlingen) a) Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om bindande årliga


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information