Dokument & lagar (13 908 träffar)

Skrivelse 2017/18:70

Regeringens skrivelse 2016/17:70 Integritetsskydd vid signalspaning i Skr. försvarsunderrättelseverksamhet 2016/17:70 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 8 december 2016 Stefan Löfven Peter Hultqvist (Försvarsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: Försvarsutskottet Sista motionsdag: 2018-01-19

Skrivelse 2017/18:70 (pdf, 177 kB)

Proposition 2017/18:48

Ökat konsulärt skydd för unionsmedborgare och deras familjemedlemmar

Sista motionsdag: 2018-01-19

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490064

Rådspromemoria 2017-12-11 Miljö- och energidepartementet Rådets möte den 18 december 2017 Information om dagordningspunkt Nummer: 3 a) Rubrik: Förordningen för ett styrningssystem för Energiunionen Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Antagande av allmän inriktning Dokumentbeteckning: Dokument


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490064 (pdf, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490063

Rådspromemoria 2017-12-11 Miljö- och energidepartementet Rådets möte (TTE) den 18 december 2017 Information om dagordningspunkt Nummer: 3 (c) och (d) Rubrik: Förslag till reviderad elhandelsförordning, respektive reviderat elmarknadsdirektiv. Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Överenskommelse


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490063 (pdf, 66 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490062

Rådspromemoria 2017-12-11 Miljö- och energidepartementet Rådets möte den 18 december 2017 Information om dagordningspunkt Nummer: 3 b) Rubrik: Förslag till reviderat direktiv för förnybar energi Vilken typ av behandling förväntas i rådet: Antagande av allmän inriktning Dokumentbeteckning: Dokument


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490062 (pdf, 59 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490061

Kommenterad dagordning rådet 2017-12-11 Miljö- och energidepartementet Internationella sekretariatet Rådets möte (energiministrarna) den 18 december 2017 1Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen 2 A-punkter 3Ren energi-paketet (första läsningen) a)Förslag till Europaparlamentets


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490061 (pdf, 119 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:490060


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2017/18:60

Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess medlemsstater och Kanada Regeringens proposition 2017/18:60 Avtal om ekonomi och handel (CETA) samt Prop. strategiskt partnerskapsavtal mellan EU och dess 2017/18:60 medlemsstater och Kanada Regeringen överlämnar denna proposition


Utskottsberedning: UU
Sista motionsdag: 2018-01-19

Proposition 2017/18:60 (pdf, 14662 kB)

Proposition 2017/18:58

Regeringens proposition 2017/18:58 Genomförande av oskuldspresumtionsdirektivet Prop. 2017/18:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 2017 Margot Wallström Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår


Utskottsberedning: 2017/18:JuU12
Sista motionsdag: 2018-01-19

Proposition 2017/18:58 (pdf, 796 kB)

Proposition 2017/18:56

Regeringens proposition 2017/18:56 Genomförande av direktivet om förbättrade Prop. villkor för intjänande och bevarande av tjänste- 2017/18:56 pension Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 2017 Margot Wallström Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:AU6
Sista motionsdag: 2018-01-19

Proposition 2017/18:56 (pdf, 972 kB)

Skrivelse 2017/18:46

Riksrevisionens rapport om tillgängligheten till Statistiska centralbyråns registerdata


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2018-01-19

Proposition 2017/18:59

Regeringens proposition 2017/18:59 Ett utvidgat straffrättsligt skydd för Prop. transpersoner 2017/18:59 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 2017 Margot Wallström Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2017/18:KU14
Sista motionsdag: 2018-01-19

Proposition 2017/18:59 (pdf, 1067 kB)

Skrivelse 2017/18:57

Regeringens skrivelse 2017/18:57 2017 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. om särskild utlänningskontroll 2017/18:57 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 30 november 2017 Margot Wallström Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:JuU11 Sista motionsdag: 2018-01-19

Skrivelse 2017/18:57 (pdf, 399 kB)

Proposition 2017/18:51

Regeringens proposition 2017/18:51 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning Regeringens proposition 2017/18:51 Kompletterande bestämmelser till EU:s Prop. förordning om personlig skyddsutrustning 2017/18:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm


Utskottsberedning: 2017/18:CU11
Sista motionsdag: 2018-01-19

Proposition 2017/18:51 (pdf, 4389 kB)

Proposition 2017/18:49

Ändrade mediegrundlagar Regeringens proposition 2017/18:49 Ändrade mediegrundlagar Prop. 2017/18:49 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 2017 Margot Wallström Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: KU
Sista motionsdag: 2018-01-19

Proposition 2017/18:49 (pdf, 3777 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9D

Slutlig Kommenterad dagordning rådet 2017-12-04 Näringsdepartementet Rådets möte (jordbruksministrarna) den 11–12 december 2017 Kommenterad dagordning Ansvarigt statsråd: Sven-Erik Bucht Icke lagstiftande verksamhet 3. Förordning om TAC:er och kvoter i Atlanten och Nordsjön 2018 (Kommissionens


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9D (pdf, 228 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9C

Kommenterad dagordning rådet 2017-12-04 Statsrådsberedningen Allmänna rådets möte den 12 december 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Förberedelser inför Europeiska rådet den 14-15 december


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9C (docx, 57 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9B

Kommenterad dagordning rådet 2017-12-04 Statsrådsberedningen Allmänna rådets (art. 50) möte den 12 december 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet (Ev.) A-punkter Förberedelser inför Europeiska rådet (artikel 50) den 15 december 2017 - Förhandlingar


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9B (docx, 58 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9A

Kommenterad dagordning Minister rådet 2017-12 - 01 Utrikesdepartementet Europakorrespondentenheten Utrikesministrarnas och biståndsministrarnas möte den 11 december 2017 Kommenterad dagordning Godkännande av dagordningen A-punkter Irak Diskussionspunkt Ansvarigt statsråd: Margot


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC9A (docx, 67 kB)

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC99

Kommenterad dagordning R ådet för utrikesfrågor (handel) 2017-04-24 2017-11-27 Utrikesdepartementet Enheten för internationell handelspolitik och EU:s inre marknad (UD HI) Rådets för utrikesfrågor (handel) i Buenos Aires vid WTO:s elfte ministerkonferens den 10december Kommenterad dagordning Godkännande


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Bilaga till dokument från EU-nämnden 2017/18:48FC99 (docx, 64 kB)