Dokument & lagar (196 träffar)

Proposition 1994/95:230

Regeringens proposition 1994/95:230 Kommunal översiktsplanering enligt plan- och bygglagen, m.m. Prop. 1994/95:230 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Mona Sahlin Margareta Winberg (Miljödepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1995/96:BoU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1994/95:230 (pdf, 8526 kB)

Proposition 1994/95:229

Regeringens proposition 1994/95:229 Vissa avräkningsfrågor vid personskadeersättning Prop. 1994/95:229 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1995/96:LU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:229 (pdf, 1453 kB)

Proposition 1994/95:228

Regeringens proposition 1994/95:228 Mästarbrev för hantverkare Prop. 1994/95:228 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 1995 Ingvar Carlsson Sten Heckscher (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Mästarbrev


Utskottsberedning: -1995/96:NU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:228 (pdf, 1260 kB)

Proposition 1994/95:227

Regeringens proposition 1994/95:227 Hemlig teleavlyssning och hemlig teleövervakning Prop. 1994/95:227 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 maj 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1995/96:JuU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:227 (pdf, 1732 kB)

Proposition 1994/95:226

Regeringens proposition 1994/95:226 Kyrkotillhörighet i Svenska kyrkan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 maj 1995 Ingvar Carlsson Marita Ulvskog (Civildepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -1995/96:KU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:226 (pdf, 2078 kB)

Proposition 1994/95:224

Regeringens proposition 1994/95:224 Barns rätt att komma till tals Prop. 1994/95:224 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 maj 1995 Ingvar Carlsson Laila Freivalds (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Syftet


Utskottsberedning: -1995/96:LU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1994/95:224 (pdf, 3544 kB)

Proposition 1994/95:222

Regeringens proposition 1994/95:222 Ny ellagstiftning Prop. 1994/95:222 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 24 maj 1995 Mona Sahlin Jörgen Andersson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --------1995/96:NU1
Riksdagsbeslut (16 förslag): , , 8 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1994/95:222 (pdf, 5913 kB)

Proposition 1994/95:219

Prop. 1994/95:219 Regeringens proposition 1994/95:219 Enhetlig räntesättning och finansiering av statliga bostadslån m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 april 1995 Mona Sahlin Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -------1994/95:BoU20
Riksdagsbeslut (14 förslag): , , 7 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:219 (pdf, 1773 kB)

Proposition 1994/95:218

Regeringens proposition 1994/95:218 En effektivare arbetsmarknadspolitik m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 1995 Mona Sahlin Anders Sundström (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---------------------------------1994/95:AU15 1994/95:BoU21
Riksdagsbeslut (66 förslag): , , 33 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1994/95:218 (pdf, 2856 kB)

Proposition 1994/95:214

Regeringens proposition 1994/95:214 Konvention med stadga för Europaskolorna Prop. 1994/95:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 1995 Ingvar Carlsson Ylva Johansson (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1994/95:UbU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:214 (pdf, 841 kB)

Proposition 1994/95:213

Prop. 1994/95:213 Regeringens proposition 1994/95:213 Ändringar av vissa förfaranderegler m.m. för punktskatter Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --1994/95:SkU28 1994/95:SkU29
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:213 (pdf, 3418 kB)

Proposition 1994/95:212

Regeringens proposition 1994/95:212 Ökat föräldrainflytande över utvecklingsstörda barns skolgång - en försöksverksamhet Prop. 1994/95:212 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1995 Ingvar Carlsson Ylva Johansson


Utskottsberedning: -1995/96:UbU1
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:212 (pdf, 1764 kB)

Proposition 1994/95:210

Prop. 1994/95:210 Regeringens proposition Godkännande av ett beslut av EU-rådet angående gemenskapens egna medel Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1994/95:FiU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:210 (pdf, 782 kB)

Proposition 1994/95:209

Prop. 1994/95:209 Regeringens proposition 1994/95:209 Kontrolluppgiftsskyldighet vid avyttring av värdepapper m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --1994/95:SkU42
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1994/95:209 (pdf, 2185 kB)

Proposition 1994/95:208

Prop. 1994/95:208 Regeringens proposition 1994/95:208 Beslutanderätten i fråga om kyrkliga kulturminnen Prop. 1994/95:208 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Margot Wallström


Utskottsberedning: -1994/95:KrU29
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:208 (pdf, 402 kB)

Proposition 1994/95:207

Regeringens proposition 1994/95:207 Ny föräldraledighetslag m.m. Prop. 1994/95:207 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Leif Blomberg (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -----1994/95:AU16
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1994/95:207 (pdf, 3203 kB)

Proposition 1994/95:206

Regeringens proposition 1994/95:206 Ändringar i lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Prop. 1994/95:206 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Leif Blomberg (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1994/95:SfU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:206 (pdf, 535 kB)

Proposition 1994/95:205

Regeringens proposition 1994/95:205 Ändring i sametingslagen (1992:1433) Prop. 1994/95:205 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 1995 Ingvar Carlsson Margareta Winberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1994/95:KU45
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:205 (pdf, 293 kB)

Proposition 1994/95:204

Prop. 1994/95:204 Regeringens proposition 1994/95:204 Dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Egypten m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --1994/95:SkU35
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:204 (pdf, 2731 kB)

Proposition 1994/95:203

Prop. 1994/95:203 Regeringens proposition 1994/95:203 Finansiering av medlemskapet i Europeiska unionen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 april 1995 Mona Sahlin Göran Persson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -1994/95:SkU28
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1994/95:203 (pdf, 2012 kB)