Dokument & lagar (176 träffar)

Proposition 2017/18:242

Regeringens proposition 2017/18:242 En ny ordning för redovisningstillsyn Prop. 2017/18:242 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 april 2018 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny ordning för tillsyn över


Utskottsberedning: 2017/18:FiU48
Sista motionsdag: 2018-05-09

Proposition 2017/18:242 (pdf, 539 kB)

Proposition 2017/18:216

En ny lag om försäkringsdistribution Regeringens proposition 2017/18:216 En ny lag om försäkringsdistribution Prop. 2017/18:216 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 april 2018 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Genom Europaparlamentets


Utskottsberedning: 2017/18:FiU45
Sista motionsdag: 2018-05-11

Proposition 2017/18:216 (pdf, 5649 kB)

Proposition 2017/18:100

2018 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer Regeringens proposition 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson


Utskottsberedning: 2017/18:FiU20 2017/18:KU40
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2018-05-02

Proposition 2017/18:100 (pdf, 3698 kB)

Proposition 2017/18:99

Regeringens proposition 2017/18:99 Vårändringsbudget för 2018 Regeringens proposition 2017/18:99 Vårändringsbudget för 2018 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 april 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:FiU21
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2018-05-02

Proposition 2017/18:99 (pdf, 744 kB)

Proposition 2017/18:137

Regeringens proposition 2017/18:137 Upplösning av Sparbankernas säkerhetskassa Prop. och vissa andra frågor 2017/18:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2018 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2017/18:FiU47
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2018-03-28

Proposition 2017/18:137 (pdf, 652 kB)

Proposition 2013/14:238

Regeringens proposition 2013/14:238 Godkännande av rådets beslut om systemet för Prop. EU-budgetens finansiering 2013/14:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juni 2014 Fredrik Reinfeldt Anders Borg (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Vid


Utskottsberedning: 2014/15:FiU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:238 (pdf, 1776 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 2001/02:100

2002 års ekonomiska vårproposition Regeringens proposition 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken och budgetpolitiken samt tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2001/02:100 2002 års ekonomiska vårproposition Regeringen överlämnar denna proposition


Utskottsberedning: -2001/02:FiU20 2001/02:FiU21 2001/02:KU37
Riksdagsbeslut (27 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9

Proposition 2001/02:100 (pdf, 1172 kB)

Proposition 2000/01:141

Regeringens proposition 2000/01:141 Rätt för sparbanker och medlemsbanker att driva verksamhet utomlands m.m. Prop. 2000/01:141 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2001 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -2001/02:FiU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:106

Regeringens proposition 2000/01:106 Diskonteringsränta vid beräkning av livförsäkringsavsättningar Prop. 2000/01:106 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:FiU26
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:100

Regeringens proposition 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 2001, skattefrågor, kommunernas ekonomi m.m. Regeringens proposition 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Regeringen


Utskottsberedning: -------------------------------------2000/01:FiU20 2000/01:FiU27 2000/01:KU23
Riksdagsbeslut (74 förslag): , , 37 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 36

Proposition 2000/01:50

Regeringens proposition 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet Prop. 2000/01:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 2000 Göran Persson Lars-Erik Lövdén (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:FiU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:27

Regeringens proposition 2000/2001:27 En ny statistiklagstiftning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2000 Lena Hjelm-Wallén Britta Lejon (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lagstiftning


Utskottsberedning: -2000/01:FiU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 2000/01:19

Regeringens proposition 2000/01:19 Bättre förutsättningar för värdepapperisering Prop. 2000/01:19 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 november 2000 Bosse Ringholm Lars Afrell (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -2000/01:FiU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:14

Regeringens proposition 2000/01:14 Vissa frågor om AP-fonderna Prop. 2000/01:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 september 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:FiU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:145

Regeringens proposition 1999/2000:145 Penningtvätt och betalningsöverföring Prop. 1999/2000:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Det har


Utskottsberedning: -2000/01:JuU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:131

Regeringens proposition 1999/2000:131 Överföring av registeransvaret för banker och försäkringsbolag från Finansinspektionen till Patent- och registreringsverket Prop. 1999/2000:131 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Bosse


Utskottsberedning: -2000/01:FiU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:128

Regeringens proposition 1999/2000:128 Offentlig upphandling i informationssamhället Prop. 1999/2000:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 29 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -2000/01:FiU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:115

Regeringens proposition 1999/2000:115 Vissa kommunalekonomiska frågor Prop. 1999/2000:115 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Lars-Erik Lövdén (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:FiU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1999/2000:107

Regeringens proposition 1999/2000:107 Avgifterna för insättningsgarantin och investerar- skyddet m.m. Prop. 1999/2000:107 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:FiU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2