Dokument & lagar (196 träffar)

Proposition 2017/18:267

Modernare regler om varumärken och en ny lag om företagsnamn Regeringens proposition 2017/18:267 Modernare regler om varumärken och en ny lag Prop. om företagsnamn 2017/18:267 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 juni 2018 Stefan Löfven Heléne Fritzon Justitiedepartementet Propositionens


Utskottsberedning: 2018/19:NU5
Sista motionsdag: 2018-10-01

Proposition 2017/18:267 (pdf, 4571 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 1999/2000:140

Regeringens proposition 1999/2000:140 Konkurrenspolitik för förnyelse och mångfald Prop. 1999/2000:140 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Mona Sahlin (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: --2000/01:NU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1999/2000:134

Regeringens proposition 1999/2000:134 Ekonomiska förutsättningar för elproduktion från förnybara energikällor Prop. 1999/2000:134 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 maj 2000 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --2000/01:NU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:84

Regeringens proposition 1999/2000:84 Börsintroduktion av Telia AB Prop. 1999/2000:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 mars 2000 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU18
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1999/2000:72

Regeringens proposition 1999/2000:72 Ny naturgaslag Prop. 1999/2000:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 2000 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: ----1999/2000:NU12
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:71

Regeringens proposition 1999/2000:71 Vissa organisationsfrågor inom näringspolitiken Prop. 1999/2000:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2000 Göran Persson Mona Sahlin (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: ---1999/2000:NU17
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:63

Regeringens proposition 1999/2000:63 Godkännande av avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket, m.m. Prop. 1999/2000:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 februari 2000 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: --1999/2000:NU11
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:29

Regeringens proposition 1999/2000:29 Statens ägande i Celsius AB Prop. 1999/2000:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 december 1999 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1999/2000:NU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:144

Regeringens proposition 1998/99:144 Regler om företagskoncentration Prop. 1998/99:144 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 1999 Göran Persson Mona Sahlin (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Konkurrenslagen (1993:20)


Utskottsberedning: -1999/2000:NU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:137

Regeringens proposition 1998/99:137 Införande av schablonberäkning på elmarknaden, m.m. Prop. 1998/99:137 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 1999 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: --1999/2000:NU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 1998/99:102

Regeringens proposition 1998/99:102 Handel med ädelmetallarbeten Prop. 1998/99:102 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Mona Sahlin (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -1999/2000:NU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1998/99:99

Regeringens proposition 1998/99:99 Sammanslagning av Telia AB och Telenor AS Prop. 1998/99:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 april 1999 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --1998/99:NU14
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1998/99:51

Regeringens proposition 1998/99:51 Lag om handel med begagnade varor Prop. 1998/99:51 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 februari 1999. Lena Hjelm-Wallén Mona Sahlin (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt gällande


Utskottsberedning: -1998/99:NU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1998/99:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m. (1. Reviderad finansplan)

Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Förslag till statsbudget för budgetåret 1999, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1998, skatte- frågor, m.m. Regeringens proposition 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 Regeringen överlämnar


Utskottsberedning: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1998/99:AU1 1998/99:BoU1 1998/99:FiU1 1998/99:FiU11 1998/99:FiU2 1998/99:FiU3 1998/99:FiU4 1998/99:FiU5 1998/99:FöU1 1998/99:JuU1 1998/99:KrU1 1998/99:KU1 1998/99:KU14 1998/99:MJU1 1998/99:MJU2 1998/99:NU1 1998/99:NU2 1998/99:NU3 1998/99:SfU1 1998/99:SfU2 1998/99:SkU1 1998/99:SoU1 1998/99:TU1 1998/99:UbU1 1998/99:UbU2 1998/99:UU1 1998/99:UU2
Riksdagsbeslut (784 förslag): , , 425 saknar beslutsinformation

Proposition 1997/98:159

Regeringens proposition 1997/98:159 Genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om gemensamma regler för den inre marknaden för el, m.m. Prop. 1997/98:159 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 maj 1998 Göran Persson Anders Sundström


Utskottsberedning: -1997/98:NU16
Följdmotioner: 12

Proposition 1997/98:130

Regeringens proposition 1997/98:130 Ändringar i konkurrenslagen (1993:20) m.m. Prop. 1997/98:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Anders Sundström (Närings- och handelsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Sunda


Utskottsberedning: -1997/98:NU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:121

Regeringens proposition 1997/98:121 Riktlinjer för Telia AB:s verksamhet Prop. 1997/98:121 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 mars 1998 Göran Persson Anders Sundström (Närings- och handelsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -1997/98:NU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1997/98:47

Regeringens proposition 1997/98:47 Ändring i minerallagen (1991:45) Prop. 1997/98:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 1997 Göran Persson Anders Sundström (Närings- och handelsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Den


Utskottsberedning: -1997/98:NU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12