Dokument & lagar (5 träffar)

Proposition 2016/17:127

Regeringens proposition 2016/17:127 Fortsatt svenskt deltagande i den militära Prop. utbildningsinsatsen i Irak 2016/17:127 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2017 Stefan Löfven Isabella Lövin (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU4
Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-04-05

Proposition 2016/17:127 (pdf, 216 kB)

Proposition 2016/17:32

Regeringens proposition 2016/17:32 Fortsatt svenskt deltagande i den militära Prop. utbildningsinsatsen i Irak 2016/17:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 2016 Stefan Löfven Margot Wallström (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:UFöU2
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2016-11-11

Proposition 2016/17:32 (pdf, 203 kB)

Proposition 1998/99:112

Regeringens proposition 1998/99:112 Svenskt deltagande i fredsstyrka i Kosovo Prop. 1998/99:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 maj 1999 Göran Persson Anna Lindh (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -1998/99:UFöU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1998/99:74

Regeringens proposition 1998/99:74 Förändrad omvärld - omdanat försvar Prop. 1998/99:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 4 mars 1999 Göran Persson Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ---------1998/99:FöU5 1998/99:UFöU1
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1996/97:4

Regeringens proposition 1996/97:4 Totalförsvar i förnyelse - etapp 2 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 september 1996 Göran Persson Thage G Peterson (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ----------------------------------------------------------------------------1996/97:FöU1 1996/97:UFöU1
Riksdagsbeslut (152 förslag): , , 76 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 112