Dokument & lagar (16 träffar)

Proposition 1997/98:189

Regeringens proposition 1997/98:189 Patientens ställning Prop. 1997/98:189 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisar regeringen den överenskommelse mellan staten


Utskottsberedning: -1997/98:SoU26
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:183

Regeringens proposition 1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m. Prop. 1997/98:183 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 juni 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en viss förändring av narkotikadefinitionen


Utskottsberedning: -1997/98:SoU26
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:182

Regeringens proposition 1997/98:182 Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige Prop. 1997/98:182 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 juni 1998 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Barnkonventionens


Utskottsberedning: -1997/98:SoU26
Följdmotioner: 8

Skrivelse 1997/98:172

Regeringens skrivelse 1997/98:172 En narkotikapolitisk redogörelse Skr. 1997/98:172 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 4 juni 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Målet för den svenska narkotikapolitiken ligger fast. Ambitionen


Utskottsberedning: 1997/98:SoU26 Följdmotioner: 6

Skrivelse 1997/98:125

Regeringens skrivelse 1997/98:125 Redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1997 Skr. 1997/98:125 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 maj 1998 Thage G. Peterson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 1997/98:SoU26

Proposition 1997/98:113

Regeringens proposition 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Prop. 1997/98:113 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 april 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen fastslår regeringen de tre huvudprinciperna


Utskottsberedning: -1997/98:SoU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1997/98:112

Regeringens proposition 1997/98:112 Reformerat tandvårdsstöd Prop. 1997/98:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 12 mars 1998 Thage G. Peterson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs fram förslag om en omstrukturering av


Utskottsberedning: -1997/98:SoU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 22

Proposition 1997/98:110

Regeringens proposition 1997/98:110 Frysförvaring av befruktade ägg Prop. 1997/98:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att förvaringstiden i fryst tillstånd


Utskottsberedning: -1997/98:SoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1997/98:109

Regeringens proposition 1997/98:109 Yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område Prop. 1997/98:109 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1998 Laila Freivalds Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: -1997/98:SoU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1997/98:108

Regeringens proposition 1997/98:108 Hälsodata- och vårdregister Prop. 1997/98:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås två nya lagar som skall reglera IT-användningen


Utskottsberedning: -1997/98:SoU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Skrivelse 1997/98:79

Regeringens skrivelse 1997/98:79 med redovisning av arbetet med de allmänna barnfrågorna Skr. 1997/98:79 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 februari 1998 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisas några av de


Utskottsberedning: 1997/98:SoU13 Följdmotioner: 12

Proposition 1997/98:57

Regeringens proposition 1997/98:57 Ombildning av Handikappinstitutet Prop. 1997/98:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 1998 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Handikappinstitutet arbetar med utveckling m.m. av hjälpmedel


Utskottsberedning: ----1997/98:SoU19
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Skrivelse 1997/98:51

Regeringens skrivelse 1997/98:51 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1998 Skr. 1997/98:51 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 december 1997 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 1997/98:SoU12 Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:21

Regeringens proposition 1997/98:21 Anmälan av vissa allvarliga sjukdomar Prop. 1997/98:21 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 september 1997 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om anmälan av


Utskottsberedning: -1997/98:SoU9
Följdmotioner: 2

Proposition 1997/98:5

Regeringens proposition 1997/98:5 Läkarnas vidareutbildning Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Sundsvall den 11 september 1997 Göran Persson Margot Wallström Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det i landstingen skall finnas möjligheter till


Utskottsberedning: --1997/98:SoU8
Följdmotioner: 4

Proposition 1997/98:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Förslag till statsbudget för budgetåret 1998, reviderad finansplan, ändrade anslag för budgetåret 1997, vissa skattefrågor, m.m. Regeringens proposition 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1997/98:AU1 1997/98:AU2 1997/98:BoU1 1997/98:FiU1 1997/98:FiU11 1997/98:FiU2 1997/98:FiU3 1997/98:FiU4 1997/98:FiU5 1997/98:FöU1 1997/98:JoU1 1997/98:JoU2 1997/98:JuU1 1997/98:KrU1 1997/98:KU1 1997/98:LU5 1997/98:NU1 1997/98:NU16 1997/98:NU2 1997/98:SfU1 1997/98:SfU2 1997/98:SkU1 1997/98:SoU1 1997/98:TU1 1997/98:TU5 1997/98:UbU1 1997/98:UbU2 1997/98:UbU7 1997/98:UU1 1997/98:UU2
Riksdagsbeslut (898 förslag): , , 452 saknar beslutsinformation