Dokument & lagar (1 träffar)

Proposition 1997/98:14

Regeringens proposition 1997/98:14 Romkonventionen tillämplig lag för avtalsförpliktelser Prop. 1997/98:14 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 oktober 1997 Thage G Peterson Laila Freivalds Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: --1997/98:LU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 2 bifall, 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2