Dokument & lagar (17 träffar)

Proposition 1994/95:195

Prop. 1994/95:195 Regeringens proposition 1994/95:195 Primärvård, privata vårdgivare m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 mars 1995 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen om husläkare upphävs.


Utskottsberedning: -1994/95:SoU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1994/95:195 (pdf, 3947 kB)

Proposition 1994/95:194

Prop. 1994/95:194 Regeringens proposition 1994/95:194 Vissa frågor om psykiatrisk tvångsvård Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 1995 Mona Sahlin Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i lagen 1991:1137 om


Utskottsberedning: -1994/95:SoU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 1994/95:194 (pdf, 1950 kB)

Proposition 1994/95:149

Prop. 1994/95:149 Regeringens proposition 1994/95:149 Nordisk konvention om socialt bistånd och sociala tjänster Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 februari 1995 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --1994/95:SoU19
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:149 (pdf, 651 kB)

Proposition 1994/95:148

1994/95:148 Regeringens proposition 1994/95:148 Transplantationer och obduktioner m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 1995 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas frågor som gäller donation av organ


Utskottsberedning: -1994/95:SoU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 18

Proposition 1994/95:148 (pdf, 7800 kB)

Proposition 1994/95:143

Prop. 1994/95:143 Regeringens proposition 1994/95:143 Vissa ändringar i läkemedelslagstiftningen m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 1995 Mona Sahlin Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa ändringar i läkemedelslagen


Utskottsberedning: -1994/95:SoU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1994/95:143 (pdf, 4769 kB)

Proposition 1994/95:142

Prop. 1994/95:142 Regeringens proposition 1994/95:142 Fosterdiagnostik och abort Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 februari 1995 Ingvar Carlsson Anna Hedborg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas vissa frågor som gäller fosterdiagnostik,


Utskottsberedning: --1994/95:SoU18
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:142 (pdf, 3266 kB)

Skrivelse 1994/95:141

Skr. 1994/95:141 Regeringens skrivelse 1994/95:141 Redogörelse för en överenskommelse om vissa ersättningar till sjukvårdshuvudmännen m.m. för år 1995 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 januari 1995 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: 1994/95:SoU14

Skrivelse 1994/95:141 (pdf, 818 kB)

Skrivelse 1994/95:138

Skr. 1994/95:138 Regeringens skrivelse 1994/95:138 Redovisning för fördelningen av medel från Allmänna arvsfonden under budgetåret 1993/94 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 26 januari 1995 Mona Sahlin Ingela Thalén Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: 1994/95:SoU16

Skrivelse 1994/95:138 (pdf, 2475 kB)

Proposition 1994/95:109

Prop. 1994/95:109 Regeringens proposition 1994/95:109 Vissa privatpraktiserande läkares och sjukgymnasters etablering m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 november 1994 Mona Sahlin Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs


Utskottsberedning: -1994/95:SoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 1994/95:109 (pdf, 823 kB)

Proposition 1994/95:105

Regeringens proposition 1994/95:105 Förslag till tilläggsbudget till statsbudget för budgetåret 1994/95 Prop. 1994/95:105 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 1994 Ingvar Carlsson Göran Persson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ----------------1994/95:AU14 1994/95:FiU11 1994/95:FiU27 1994/95:JoU13 1994/95:KrU8 1994/95:KU31 1994/95:NU14 1994/95:SfU11 1994/95:SoU12 1994/95:TU15 1994/95:UbU7 1994/95:UU13
Riksdagsbeslut (32 förslag): , , 16 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:105 (pdf, 698 kB)

Proposition 1994/95:89

Prop. 1994/95:89 Regeringens proposition 1994/95:89 Förslag till alkohollag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 1994 Ingvar Carlsson Anna Hedborg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att lagen 1977:292 om tillverkning av drycker,


Utskottsberedning: -1994/95:SoU9
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 1994/95:89 (pdf, 10464 kB)

Proposition 1994/95:77

Prop. 1994/95:77 Regeringens proposition 1994/95:77 Vissa frågor om personlig assistans och om kostnadsansvar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 oktober 1994 Ingvar Carlsson Ingela Thalén Socialdepartementet


Utskottsberedning: -1994/95:SoU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1994/95:77 (pdf, 1210 kB)

Proposition 1994/95:61

Prop. 1994/95:61 Regeringens proposition 1994/95:61 Vårdnadsbidraget. Garantidagarna. Enskild barnomsorg Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 oktober 1994 Ingvar Carlsson Anna Hedborg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen förslås att lagen 1994:553

Följdmotioner: 14

Proposition 1994/95:61 (pdf, 1474 kB)

Proposition 1994/95:23

Regeringens proposition 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande Prop. 1994/95:23 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 september 1994 Carl Bildt Gun Hellsvik Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en rad åtgärder som syftar till


Utskottsberedning: --1994/95:JuU2 1994/95:SoU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1994/95:23 (pdf, 8084 kB)

Proposition 1994/95:9

Prop. 1994/95:9 Regeringens proposition 1994/95:9 Detaljhandel med receptfria läkemedel m.m. Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 juni 1994 Carl Bildt Bengt Westerberg Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att Apoteksbolagets monopol på

1995-01-01

Proposition 1994/95:9 (pdf, 1362 kB)

Proposition 1994/95:150

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1994/95:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten  Prop, för budgetåret 1995/96, m.m. 1994/95:150 kompletteringsproposition Enligt bestämmelsenia i 3 kap. 2 riksdagsordningen avger regeringen härmed sitt förslag till slutlig


Utskottsberedning: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994/95:BoU21 1994/95:BoU22 1994/95:FiU19 1994/95:FiU20 1994/95:FiU28 1994/95:FiU29 1994/95:FiU30 1994/95:JoU24 1994/95:JuU26 1994/95:KU36 1994/95:KU49 1994/95:KU50 1994/95:NU28 1994/95:SkU41 1994/95:SoU21 1994/95:SoU24 1994/95:SoU27 1994/95:UbU22 1994/95:UU26 1995/96:KU1
Riksdagsbeslut (253 förslag): , , 128 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 42

Proposition 1994/95:150 (pdf, 23841 kB)

Proposition 1994/95:100

Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Regeringens proposition 1994/95:100 m Förslag till statsbudget för budgetåret Prop. 1995/96 1994/95:100 Enligt 9 kap. 6 regeringsformen avger regeringen härmed sitt förslag till statsbudget för budgetåret 1995/96 och föreslår att riksdagen beräknar inkomster


Utskottsberedning: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1994/95:AU10 1994/95:AU11 1994/95:AU12 1994/95:AU6 1994/95:AU7 1994/95:BoU10 1994/95:BoU11 1994/95:BoU12 1994/95:BoU13 1994/95:BoU14 1994/95:BoU16 1994/95:BoU17 1994/95:BoU18 1994/95:FiU10 1994/95:FiU12 1994/95:FiU13 1994/95:FiU14 1994/95:FiU15 1994/95:FiU16 1994/95:FiU17 1994/95:FiU18 1994/95:FiU19 1994/95:FiU26 1994/95:FiU9 1994/95:FöU3 1994/95:FöU4 1994/95:FöU5 1994/95:FöU6 1994/95:JoU13 1994/95:JoU14 1994/95:JuU11 1994/95:JuU12 1994/95:JuU13 1994/95:JuU14 1994/95:JuU15 1994/95:JuU16 1994/95:JuU17 1994/95:JuU18 1994/95:JuU19 1994/95:KrU10 1994/95:KrU11 1994/95:KrU12 1994/95:KrU13 1994/95:KrU14 1994/95:KrU16 1994/95:KrU17 1994/95:KrU18 1994/95:KrU19 1994/95:KrU20 1994/95:KrU21 1994/95:KrU22 1994/95:KrU23 1994/95:KrU24 1994/95:KrU25 1994/95:KrU26 1994/95:KrU27 1994/95:KrU28 1994/95:KrU9 1994/95:KU32 1994/95:KU34 1994/95:KU35 1994/95:KU36 1994/95:KU37 1994/95:KU38 1994/95:KU39 1994/95:KU40 1994/95:LU19 1994/95:LU20 1994/95:LU21 1994/95:LU22 1994/95:LU23 1994/95:NU15 1994/95:NU17 1994/95:NU18 1994/95:NU19 1994/95:NU20 1994/95:NU22 1994/95:SfU10 1994/95:SfU12 1994/95:SfU13 1994/95:SkU20 1994/95:SkU22 1994/95:SkU23 1994/95:SoU15 1994/95:TU10 1994/95:TU11 1994/95:TU12 1994/95:TU13 1994/95:TU14 1994/95:TU16 1994/95:TU18 1994/95:TU19 1994/95:TU20 1994/95:TU21 1994/95:TU22 1994/95:TU23 1994/95:TU24 1994/95:TU25 1994/95:TU26 1994/95:UbU10 1994/95:UbU11 1994/95:UbU12 1994/95:UbU13 1994/95:UbU14 1994/95:UbU15 1994/95:UbU9 1994/95:UU14 1994/95:UU15 1995/96:NU26
Riksdagsbeslut (1714 förslag): , , 863 saknar beslutsinformation

Proposition 1994/95:100 (pdf, 106181 kB)