Dokument & lagar (10 träffar)

Proposition 2006/07:129

Regeringens proposition 2006/07:129 Utveckling av den sociala barn- och ungdomsvården Prop. m.m. 2006/07:129 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 juni 2007 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: 2007/08:SoU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2006/07:129 (pdf, 660 kB)

Skrivelse 2006/07:125

Regeringens skrivelse 2006/07:125 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna Skr. arvsfonden under budgetåret 2006 2006/07:125 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2007 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2007/08:SoU2

Skrivelse 2006/07:125 (pdf, 429 kB)

Proposition 2006/07:124

Regeringens proposition 2006/07: 124 Abort för utländska kvinnor och förebyggande av Prop. oönskade graviditeter 2006/07:124 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2007 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Enligt


Utskottsberedning: 2007/08:SoU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:124 (pdf, 143 kB)

Proposition 2006/07:108

Regeringens proposition 2006/07:108 Utredningar avseende barn som har avlidit i Prop. anledning av brott m.m. 2006/07:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 april 2007 Maud Olofsson Maria Larsson (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2006/07:SoU14
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2006/07:108 (pdf, 673 kB)

Proposition 2006/07:97

2006/07:97 tik. läkarvårdsersättning företagshälsovård. något 2002–2005. specialistutbildning. läkarvårdsersättning bort. bort.


Utskottsberedning: 2006/07:SoU15
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:97 (pdf, 137 kB)

Proposition 2006/07:78

2006/07:78 rådet. medel skaffenhet. ning, brottmål, m.m., livstid. jande förekommer, kommer. skäl. kvinnor, ler tanke lismyndighet. tade sen. sen tvångsvård. ningsprövning, ningskontroll, ställs. lydelse. är nr är m.m. ningen, nen ningen,


Utskottsberedning: 2006/07:SoU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2006/07:78 (pdf, 1024 kB)

Proposition 2006/07:52

2006/07:52 regi kompetens. rådet. skild landstinget. nadseffektivitet. svarande självstyre. ans den. privata ningens av mellan sjukvården. reprenad. sjukvårdslagen för och styckena. skild skild landstinget. sjukhus


Utskottsberedning: 2006/07:SoU11
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 6

Proposition 2006/07:52 (pdf, 161 kB)

Proposition 2006/07:38

2006/07:38 (2001:453) hjälp person. 2006. niska 2005:66) godoses. skrivningar. förebyggande fridskränkning. våldsutsatta funktionshinder. tjänst. nas kommer september kvinnans kommun. med arbete. byggande. skyldigheten. kontakt. situation. dömningen. våld.


Utskottsberedning: 2006/07:SoU10
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2006/07:38 (pdf, 387 kB)

Proposition 2006/07:37

2006/07:37 registren. verksamheten. liknande belastningsregister misstankeregister (2001:453) lydelse. ler (1980:100) ler övergrepp. tankeregistret. av följs. än kommer domsfall. kontrollverksamheten. obligatoriska månader. tar kopia des. bestämmelser.


Utskottsberedning: 2006/07:SoU9
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2006/07:37 (pdf, 549 kB)

Proposition 2006/07:1

Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m m Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen för 2007 Förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Regeringens proposition 2006/07:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: 2006/07:AU5 2006/07:CU1 2006/07:FiU1 2006/07:FiU11 2006/07:FiU2 2006/07:FiU3 2006/07:FiU4 2006/07:FiU5 2006/07:FöU1 2006/07:JuU1 2006/07:KrU1 2006/07:KU1 2006/07:MJU1 2006/07:MJU2 2006/07:NU1 2006/07:NU2 2006/07:NU3 2006/07:SfU1 2006/07:SfU2 2006/07:SkU1 2006/07:SoU1 2006/07:TU1 2006/07:UbU1 2006/07:UbU2 2006/07:UbU3 2006/07:UU1 2006/07:UU2
Riksdagsbeslut (271 förslag): 3 avslag, 268 bifall,

Proposition 2006/07:1 (pdf, 4760 kB)