Dokument & lagar (61 träffar)

Proposition 2009/10:232

Regeringens proposition 2009/10:232 Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige Prop. 2009/10:232 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: 2010/11:SoU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:232 (pdf, 702 kB)

Skrivelse 2009/10:145

Regeringens skrivelse 2009/10:145 Redovisning av fördelning av medel från Allmänna Skr. arvsfonden under budgetåret 2009 2009/10:145 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 10 juni 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2010/11:SoU2

Skrivelse 2009/10:145 (pdf, 1643 kB)

Utskottsmöte 2009/10:40

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:40 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:40 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 27 maj. 3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:210 Patientsäkerhet

2010-06-03 09:30:00

Proposition 2009/10:222

Följdändringar med anledning av införandet av socialförsäkringsbalken Regeringens proposition 2009/10:222 Följdändringar med anledning av införandet av Prop. socialförsäkringsbalken 2009/10:222 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 27 maj 2010 Fredrik Reinfeldt Göran


Utskottsberedning: 2010/11:FiU8 2010/11:SfU4 2010/11:SoU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2009/10:222 (pdf, 2557 kB)

Utskottsmöte 2009/10:39

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:39 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:39 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. EU-information av statssekreterarna Ragnwi Marcelind och Karin Johansson, Socialdepartementet. Se kansliets PM med bilagor. 2. Information

2010-05-27 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:38

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:38 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:38 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 20 maj. 3. Fortsatt behandling av skrivelse 2009/10:166 Uppföljning av

2010-05-25 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:37

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:37 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:37 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 18 maj. 3. Preliminär behandling av proposition 2009/10:210 Patientsäkerhet

2010-05-20 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:36

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:36 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:36 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 6 maj. 3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:125 En ny alkohollag

2010-05-18 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:35

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:35 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:35 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokollen från den 29 april och 4 maj. 3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:125

2010-05-06 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:34

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:34 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:34 Datum och tid : 10:00 Plats : Förstakammarsalen (RÖ5) Föredragningslista Öppen utfrågning i anledning av prop. 210 Patientsäkerhet och tillsyn. Bilagor Program och lista på inbjudna bifogas.

2010-05-04 10:00:00

Utskottsmöte 2009/10:33

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:33 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:33 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 22 april. 3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:116 Värdigt liv

2010-04-29 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:32

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:32 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:32 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av generaldirektören Adriana Lender, Försäkringskassan och överdirektör Håkan Ceder, Socialstyrelsen i anslutning till prop. 176 Personlig

2010-04-22 09:30:00

Proposition 2009/10:207

Regeringens proposition 2009/10:207 Olovlig tobaksförsäljning Prop. 2009/10:207 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 april 2010 Fredrik Reinfeldt Maria Larsson (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås förändringar i tobakslagen


Utskottsberedning: 2009/10:SoU25
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:207 (pdf, 615 kB)

Utskottsmöte 2009/10:31

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:31 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:31 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Uppvaktning av RFSL i anledning av prop.123 Myndigheterna inom smittskyddsområdet. (SoU14) Deltagarlista bifogas. 2. Godkännande av föredragningslistan. 3.

2010-04-20 11:00:00

Proposition 2009/10:210

Patientsäkerhet och tillsyn Regeringens proposition 2009/10:210 Patientsäkerhet och tillsyn Prop. 2009/10:210 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 april 2010 Mats Odell Göran Hägglund (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: 2009/10:SoU22
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2009/10:210 (pdf, 3686 kB)

Utskottsmöte 2009/10:30

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:30 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:30 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Information av Johan Carlson, generaldirektör Smittskyddsinstitutet (jfr. prop.123 nedan) 2. Godkännande av föredragningslistan. 3. Justering

2010-04-13 11:00:00

Utskottsmöte 2009/10:29

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:29 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:29 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 25 mars. 3. Fortsatt behandling av motioner om tobak. Justering av

2010-04-08 09:30:00

Skrivelse 2009/10:166

Regeringens skrivelse 2009/10:166 Uppföljning av den nationella handlingsplanen Skr. för handikappolitiken och grunden för en strategi 2009/10:166 framåt Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 31 mars 2010 Fredrik Reinfeldt Göran Hägglund (Socialdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: 2009/10:SoU20

Skrivelse 2009/10:166 (pdf, 661 kB)

Utskottsmöte 2009/10:28

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:28 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:28 Datum och tid : 09:30 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 23 mars. 3. Preliminär behandling av proposition 2009/10:118 Ändring

2010-03-25 09:30:00

Utskottsmöte 2009/10:27

Föredragningslista Socialutskottet 2009/10:27 Kallelse Kallelse : Utskottssammanträde 2009/10:27 Datum och tid : 11:00 Plats : RÖ 4-50 Föredragningslista 1. Godkännande av föredragningslistan. 2. Justering av protokoll från den 16 mars. 3. Fortsatt behandling av proposition 2009/10:96 Vissa apoteksfrågor

2010-03-23 11:00:00

Paginering