Dokument & lagar (2 139 träffar)

Proposition 2000/01:77

Regeringens proposition 2000/01:77 Integrering av verksamheter inom politikområdet Skydd mot olyckor Prop. 2000/01:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår


Utskottsberedning: -2000/01:FöU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:76

Regeringens proposition 20001/012:76 Från anstalt till frihet Prop. 200010/012:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februarixx m 2001. Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Vikten av att kriminalvårdens arbete inriktas på att


Utskottsberedning: -2000/01:JuU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 2000/01:74

Regeringens proposition 2000/01:74 Ändringar i telelagen 1993:597 avseende nummerportabilitet Prop. 2000/01:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 januari 2001 Göran Persson Mona Sahlin Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa


Utskottsberedning: -2000/01:TU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:72

Regeringens proposition 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Prop. 2000/01:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingegerd Wärnersson Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen läggs


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 2000/01:71

Regeringens proposition 2000/01:71 Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar Prop. 2000/01:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Landstingen och Gotlands kommun är


Utskottsberedning: ----2000/01:UbU17
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:70

Regeringens proposition 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet Prop. 2000/01:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2001. Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag till


Utskottsberedning: --2000/01:SfU13
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:69

Regeringens proposition 2000/01:69 En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen 1997:934 Prop. 2000/01:69 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: -2000/01:SfU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:68

Regeringens proposition 2000/01:68 Ersättning för ideell skada Prop. 2000/01:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas rätten till skadestånd för ideella


Utskottsberedning: -2000/01:LU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:67

Regeringens proposition 2000/01:67 Stiftelselagen undantag från viss tillsyn Prop. 2000/01:67 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i stiftelselagen


Utskottsberedning: -2000/01:LU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:66

Regeringens proposition 2000/01:66 Uppehållstillstånd för adopterade Prop. 2000/01:66 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2001 Göran Persson Maj-Inger Klingvall Utrikesdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en bestämmelse om möjligheten


Utskottsberedning: -2000/01:SfU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:65

Regeringens proposition 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Prop. 2000/01:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 februari 2001 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen Svenska miljömål prop. 1997/98:145 lade


Utskottsberedning: -2000/01:MJU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 2000/01:61

Regeringens proposition 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart Prop. 2000/01:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 januari 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas den situation


Utskottsberedning: -2000/01:LU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:60

Regeringens proposition 2000/01:60 Ändringar i lagen 1992:1683 om provtagning på djur, m.m. Prop. 2000/01:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 februari 2001 Göran Persson Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: -2000/01:MJU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:58

Regeringens proposition 2000/01:58 Sveriges antagande av rambeslut om penningtvätt m.m. Prop. 2000/01:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 januari 2001 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att riksdagen


Utskottsberedning: -2000/01:JuU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:57

Regeringens proposition 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Prop. 2000/01:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisar regeringen en sammanhållen rovdjurspolitik


Utskottsberedning: ---2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 2000/01:56

Regeringens proposition 2000/01:56 Ändringar i handläggningen av ungdomsmål m.m. Prop. 2000/01:56 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 2000 Göran Persson Thomas Bodström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen ett


Utskottsberedning: -2000/01:JuU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:55

Regeringens proposition 2000/01:55 Avtalet mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Schweiz å andra sidan. Ett avtal inom sju sektorer. Prop. 2000/01:55 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 december 2000 Ingela Thalén Leif Pagrotsky Utrikesdepartementet


Utskottsberedning: -2000/01:UU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:54

Regeringens proposition 2000/01:54 Behandling av personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet Prop. 2000/01:54 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 december 2000 Göran Persson Bosse Ringholm Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: -2000/01:SkU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:53

Regeringens proposition 2000/01:53 Försvarsmaktens framtida fartygsunderhåll m.m. Prop. 2000/01:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 december 2000 Göran Persson Björn von Sydow Försvarsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas en ändring i


Utskottsberedning: --2000/01:FöU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 2000/01:50

Regeringens proposition 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet Prop. 2000/01:50 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 november 2000 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: -2000/01:FiU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8