Dokument & lagar (2 161 träffar)

Proposition 2000/01:100

Regeringens proposition 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Förslag till riktlinjer för den ekonomiska politiken, utgiftstak, ändrade anslag för budgetåret 2001, skattefrågor, kommunernas ekonomi m.m. Regeringens proposition 2000/01:100 2001 års ekonomiska vårproposition Regeringen


Utskottsberedning: -------------------------------------2000/01:FiU20 2000/01:FiU27 2000/01:KU23
Riksdagsbeslut (74 förslag): , , 37 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 36

Proposition 2000/01:99

Regeringens proposition 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter Prop. 2000/01:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: --2000/01:SoU16
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:98

Regeringens proposition 2000/01:98 Kompletterande bestämmelser till Bryssel II-förordningen, m.m. Prop. 2000/01:98 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ----2000/01:LU22
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:97

Regeringens proposition 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Prop. 2000/01:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ---------2000/01:SoU19
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 2000/01:96

Regeringens proposition 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension Prop. 2000/01:96 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -2000/01:SfU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 2000/01:95

Regeringens proposition 2000/01:95 Lag om vägtrafikregister, m.m. Prop. 2000/01:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2001 Göran Persson Björn Rosengren (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte att förenkla,


Utskottsberedning: ------------------2000/01:TU15
Riksdagsbeslut (36 förslag): , , 18 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:94

Regeringens proposition 2000/01:94 Radio och TV i allmänhetens tjänst 2002-2005 Prop. 2000/01:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Marita Ulvskog (Kulturdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller


Utskottsberedning: ---------2000/01:KrU8
Riksdagsbeslut (18 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 26

Proposition 2000/01:93

Regeringens proposition 2000/01:93 ILO:s konvention och rekommendation om de värsta formerna av barnarbete m.m. Prop. 2000/01:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2001 Göran Persson Mona Sahlin (Näringsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -2000/01:AU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:92

Regeringens proposition 2000/01:92 7 kap. rättegångsbalken Prop. 2000/01:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår


Utskottsberedning: -2000/01:JuU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:91

Regeringens proposition 2000/01:91 Övergångsbestämmelserna till polisdatalagen Prop. 2000/01:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -2000/01:JuU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:89

Regeringens proposition 2000/01:89 Beskattningen av anställda ombord på färjor mellan Sverige och Danmark Prop. 2000/01:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2001 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:SkU22
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:88

Regeringens proposition 2000/01:88 Inskrivning enligt lagen (1984:649) om företagshypotek och sjöfartsregisterärenden Prop. 2000/01:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -2000/01:JuU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:87

Regeringens proposition 2000/01:87 Revisors yttrande om apportegendom m.m. Prop. 2000/01:87 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:LU23
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:86

Regeringens proposition 2000/01:86 Sveriges tillträde till Förenta nationernas konvention om bekämpande av bombattentat av terrorister Prop. 2000/01:86 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -2000/01:JuU27
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:85

Regeringens proposition 2000/01:85 Förberedelse till brott m.m. Prop. 2000/01:85 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:JuU25
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:84

Regeringens proposition 2000/01:84 Kommunal uppdragsverksamhet Prop. 2000/01:84 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran Persson Britta Lejon (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2000/01:KU24
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:83

Regeringens proposition 2000/01:83 Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning Prop. 2000/01:83 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---2000/01:JuU26
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:82

Regeringens proposition 2000/01:82 Söderåsens nationalpark Prop. 2000/01:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Kjell Larsson (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2000/01:MJU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:81

Regeringens proposition 2000/01:81 Omskärelse av pojkar Prop. 2000/01:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2000/01:SoU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 2000/01:80

Regeringens proposition 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Prop. 2000/01:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2000/01:SoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16