Dokument & lagar (2 145 träffar)

Proposition 2000/01:83

Regeringens proposition 2000/01:83 Sveriges tillträde till 1996 års EU-konvention om utlämning Prop. 2000/01:83 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ---2000/01:JuU26
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:82

Regeringens proposition 2000/01:82 Söderåsens nationalpark Prop. 2000/01:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Kjell Larsson (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2000/01:MJU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:81

Regeringens proposition 2000/01:81 Omskärelse av pojkar Prop. 2000/01:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2000/01:SoU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 2000/01:80

Regeringens proposition 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Prop. 2000/01:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2000/01:SoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 2000/01:79

Regeringens proposition 2000/01:79 Stöd till brottsoffer Prop. 2000/01:79 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen behandlar


Utskottsberedning: -2000/01:JuU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 2000/01:78

Regeringens proposition 2000/01:78 Rätt att arbeta till 67 års ålder Prop. 2000/01:78 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars 2001 Göran Persson Mona Sahlin (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -----2000/01:AU10
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 2000/01:77

Regeringens proposition 2000/01:77 Integrering av verksamheter inom politikområdet Skydd mot olyckor Prop. 2000/01:77 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Björn von Sydow (Försvarsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:FöU11
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:76

Regeringens proposition 20001/012:76 Från anstalt till frihet Prop. 200010/012:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februarixx m 2001. Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Vikten


Utskottsberedning: -2000/01:JuU21
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 2000/01:74

Regeringens proposition 2000/01:74 Ändringar i telelagen (1993:597) avseende nummerportabilitet Prop. 2000/01:74 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 januari 2001 Göran Persson Mona Sahlin (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:TU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:72

Regeringens proposition 2000/01:72 Vuxnas lärande och utvecklingen av vuxenutbildningen Prop. 2000/01:72 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingegerd Wärnersson (Utbildningsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -----2000/01:UbU15
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 5 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 2000/01:71

Regeringens proposition 2000/01:71 Nytt huvudmannaskap för vårdhögskoleutbildningar Prop. 2000/01:71 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Östros (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Landstingen


Utskottsberedning: ----2000/01:UbU17
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:70

Regeringens proposition 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet Prop. 2000/01:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2001. Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: --2000/01:SfU13
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:69

Regeringens proposition 2000/01:69 En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) Prop. 2000/01:69 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:SfU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:68

Regeringens proposition 2000/01:68 Ersättning för ideell skada Prop. 2000/01:68 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 mars 2001 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen behandlas


Utskottsberedning: -2000/01:LU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:67

Regeringens proposition 2000/01:67 Stiftelselagen - undantag från viss tillsyn Prop. 2000/01:67 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2001 Lena Hjelm-Wallén Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -2000/01:LU20
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:66

Regeringens proposition 2000/01:66 Uppehållstillstånd för adopterade Prop. 2000/01:66 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2001 Göran Persson Maj-Inger Klingvall (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:SfU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:65

Regeringens proposition 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Prop. 2000/01:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 februari 2001 Göran Persson Kjell Larsson (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:MJU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 2000/01:61

Regeringens proposition 2000/01:61 Förfalskade fångeshandlingar vid ansökan om lagfart Prop. 2000/01:61 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 januari 2001 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -2000/01:LU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:60

Regeringens proposition 2000/01:60 Ändringar i lagen (1992:1683) om provtagning på djur, m.m. Prop. 2000/01:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 februari 2001 Göran Persson Margareta Winberg (Jordbruksdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:MJU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:58

Regeringens proposition 2000/01:58 Sveriges antagande av rambeslut om penningtvätt m.m. Prop. 2000/01:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 18 januari 2001 Göran Persson Thomas Bodström (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -2000/01:JuU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation