Dokument & lagar (1 träffar)

Proposition 2008/09:179

2008/09:179 2008/09:179 regeringen dels arbete, brottmål, medborgare. denna direkt. de sådant medlem ning, ning, medborgare. medborgare. för månader. om att behöver m.m. kontroll. myndighetsutövning. kallade Schengensamarbetet möten. samtliga

Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:179 (pdf, 1432 kB)