Dokument & lagar (5 träffar)

Proposition 2014/15:145

Regeringens proposition 2014/15:145 Ökad reglering av barns underhåll utanför Prop. underhållsstödet 2014/15:145 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2015 Stefan Löfven Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: 2015/16:SfU7
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2014/15:145 (pdf, 673 kB)

Proposition 2014/15:110

Regeringens proposition 2014/15:110 Ambitionshöjning för förnybar el och Prop. kontrollstation för elcertifikatssystemet 2015 2014/15:110 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 april 2015 Stefan Löfven Ibrahim Baylan Miljö- och energidepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: NU
Följdmotioner: 4

Proposition 2014/15:110 (pdf, 475 kB)

Proposition 2014/15:82

Regeringens proposition 2014/2015:82 Brottsbekämpande myndigheters tillgång till Prop. informationssystemet för viseringar (VIS) 2014/2015:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 mars 2015 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2014/15:JuU23
Följdmotioner: 2

Proposition 2014/15:82 (pdf, 616 kB)

Proposition 2014/15:32

Regeringens proposition 2014/15:32 EU:s gränskodex Prop. 2014/15:32 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 11 december 2014 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Europaparlamentets och rådets förordning


Utskottsberedning: 2014/15:SfU7,
Följdmotioner: 1

Proposition 2014/15:32 (pdf, 1997 kB)

Proposition 2014/15:15

Regeringens proposition 2014/15:15 Upphävande av kravet på vårdvalssystem i Prop. primärvården 2014/15:15 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 6 november 2014 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: SoU
Följdmotioner: 2

Proposition 2014/15:15 (pdf, 213 kB)