Dokument & lagar (265 träffar)

Proposition 2017/18:284

Moderna och rättssäkra regler för att hålla utlänningar i förvar Regeringens proposition 2017/18:284 Moderna och rättssäkra regler för att hålla Prop. utlänningar i förvar 2017/18:284 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 augusti 2018 Stefan Löfven Heléne Fritzon Justitiedepartementet


Utskottsberedning: 2018/19:SfU10
Följdmotioner: 4 Sista motionsdag: 2018-10-10

Proposition 2017/18:284 (pdf, 1506 kB)

Proposition 2017/18:276

Regeringens proposition 2017/18:276 Föräldrapenning för fler familjekonstellationer Prop. och reserverad grundnivå 2017/18:276 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 juni 2018 Ylva Johansson Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2018/19:SfU11
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2018-10-10

Proposition 2017/18:276 (pdf, 730 kB)

Proposition 2013/14:248

Regeringens proposition 2013/14:248 Genomförande av det omarbetade Prop. skyddsgrundsdirektivet 2013/14:248 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 28 augusti 2014 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition behandlas


Utskottsberedning: 2014/15:SfU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2013/14:248 (pdf, 1330 kB)

Proposition 2007/08:29

Regeringens proposition 2007/08:29 Sänkta socialavgifter för vissa delar av tjänstesektorn Prop. 2007/08:29 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 oktober 2007 Maud Olofsson Mats Odell (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition föreslås en

Följdmotioner: 3

Proposition 2007/08:29 (pdf, 737 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 2000/01:140

Regeringens proposition 2000/01:140 Reformerade regler för bostadstillägg till pensionärer m.fl. Prop. 2000/01:140 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 maj 2001 Göran Persson Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2001/02:SfU3 2001/02:SfU4
Riksdagsbeslut (3 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 2000/01:138

Regeringens proposition 2000/01:138 Överföring av fastighetstillbehör Prop. 2000/01:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén Britta Lejon (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2001/02:BoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:136

Regeringens proposition 2000/01:136 Äldreförsörjningsstöd Prop. 2000/01:136 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 31 maj 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I syfte att återställa


Utskottsberedning: -2001/02:SfU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 1

Proposition 2000/01:116

Regeringens proposition 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran Persson Lars-Erik Lövdén (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -2000/01:BoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:96

Regeringens proposition 2000/01:96 Sjukersättning och aktivitetsersättning i stället för förtidspension Prop. 2000/01:96 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: -2000/01:SfU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 2000/01:70

Regeringens proposition 2000/01:70 Automatisk balansering av ålderspensionssystemet Prop. 2000/01:70 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 februari 2001. Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: --2000/01:SfU13
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:69

Regeringens proposition 2000/01:69 En begränsad översyn av socialförsäkringsregisterlagen (1997:934) Prop. 2000/01:69 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:SfU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:66

Regeringens proposition 2000/01:66 Uppehållstillstånd för adopterade Prop. 2000/01:66 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 25 januari 2001 Göran Persson Maj-Inger Klingvall (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:SfU12
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:48

Regeringens proposition 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser Prop. 2000/01:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 december 2000 Göran Persson Kjell Larsson (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:BoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:44

Regeringens proposition 2000/01:44 Föräldraförsäkring och föräldraledighet Prop. 2000/01:44 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 december 2000 Göran Persson Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:SfU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 2000/01:26

Regeringens proposition 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Prop. 2000/01:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2000 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 2000/01:16

Regeringens proposition 2000/01:16 Vissa ålderspensionsfrågor, m.m. Prop. 2000/01:16 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2000 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2000/01:SfU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:8

Regeringens proposition 2000/01:8 Ny socialavgiftslag Prop. 2000/01:8 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 september 2000 Lena Hjelm-Wallén Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --2000/01:SfU5 2000/01:SkU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:7

Regeringens proposition 2000/01:7 Förenklad skattedeklaration Prop. 2000/01:7 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2000 Göran Persson Bosse Ringholm (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: --2000/01:SfU5 2000/01:SkU4
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:147

Regeringens proposition 1999/2000:147 Lag om svenskt medborgarskap Prop. 1999/2000:147 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juni 2000 Laila Freivalds Ulrica Messing (Kulturdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: ----2000/01:SfU8
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 9