Dokument & lagar (260 träffar)

Proposition 2017/18:274

Regeringens proposition 2017/18:274 Bastjänstgöring för läkare Prop. 2017/18:274 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2018 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas förslag som ska leda till ett sammanhållet


Utskottsberedning: 2018/19:SoU5
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2018-10-01

Proposition 2017/18:274 (pdf, 1091 kB)

Proposition 2017/18:196

Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar Regeringens proposition 2017/18:196 Anpassningar av svensk rätt till EU- Prop. förordningen om kliniska läkemedelsprövningar 2017/18:196 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 mars 2018 Stefan Löfven


Utskottsberedning: 2017/18:SoU29
Sista motionsdag: 2018-04-11

Proposition 2017/18:196 (pdf, 3151 kB)

Proposition 2017/18:156

Ny lag om tobak och liknande produkter Regeringens proposition 2017/18:156 Ny lag om tobak och liknande produkter Prop. 2017/18:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 mars 2018 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2018/19:SoU3
Följdmotioner: 5 Sista motionsdag: 2018-10-01

Proposition 2017/18:156 (pdf, 3888 kB)

Proposition 2002/03:9

Regeringens proposition 2002/03:9 Sjukhus med vinstsyfte; förlängd giltighet av lagen Prop. (2000:1440) om inskränkning i landstingens rätt att 2002/03:9 överlämna driften av akutsjukhus till annan Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 oktober 2002 Göran Persson Lars

Följdmotioner: 5

Proposition 2002/03:9 (pdf, 68 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 2000/01:149

Regeringens proposition 2000/01:149 Avgifter inom äldre- och handikappomsorg Prop. 2000/01:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 juli 2001 Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att ett högkostnadsskydd


Utskottsberedning: -2001/02:SoU3
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:149 (pdf, 330 kB)

Proposition 2000/01:138

Regeringens proposition 2000/01:138 Överföring av fastighetstillbehör Prop. 2000/01:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén Britta Lejon (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: -2001/02:BoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:128

Regeringens proposition 2000/01:128 Nationellt stöd vid upphandling av hjälpmedel Prop. 2000/01:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 maj 2001. Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Under


Utskottsberedning: -2001/02:SoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:116

Regeringens proposition 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran Persson Lars-Erik Lövdén (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: -2000/01:BoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:99

Regeringens proposition 2000/01:99 Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter Prop. 2000/01:99 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: --2000/01:SoU16
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:97

Regeringens proposition 2000/01:97 Vissa ändringar i alkohollagen Prop. 2000/01:97 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: ---------2000/01:SoU19
Riksdagsbeslut (10 förslag): , , 9 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20

Proposition 2000/01:81

Regeringens proposition 2000/01:81 Omskärelse av pojkar Prop. 2000/01:81 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2000/01:SoU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 2000/01:80

Regeringens proposition 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. Prop. 2000/01:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2000/01:SoU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 16

Proposition 2000/01:48

Regeringens proposition 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser Prop. 2000/01:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 december 2000 Göran Persson Kjell Larsson (Miljödepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:BoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:36

Regeringens proposition 2000/01:36 Sjukhus med vinstsyfte Prop. 2000/01:36 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 oktober 2000 Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås


Utskottsberedning: -2000/01:SoU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 2000/01:26

Regeringens proposition 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Prop. 2000/01:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2000 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: --2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 2000/01:20

Regeringens proposition 2000/01:20 Nationell handlingsplan för att förebygga alkoholskador Prop. 2000/01:20 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 oktober 2000 Göran Persson Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: -2000/01:SoU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 2000/01:6

Regeringens proposition 2000/01:6 Avtal om visst kostnadsansvar för insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade Prop. 2000/01:6 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den den 14 september 2000 Göran Persson Ingela Thalén


Utskottsberedning: -2000/01:SoU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 8

Proposition 2000/01:5

Regeringens proposition 2000/01:5 Personlig assistans till personer över 65 år Prop. 2000/01:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 september 2000. Lena Hjelm-Wallén Ingela Thalén (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: --2000/01:SoU3
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 1999/2000:149

Regeringens proposition 1999/2000:149 Nationell handlingsplan för utveckling av hälso- och sjukvården Prop. 1999/2000:149 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juni 2000 Laila Freivalds Lars Engqvist (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: ----2000/01:SoU5
Riksdagsbeslut (8 förslag): , , 4 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 20