Dokument & lagar (25 träffar)

Proposition 2018/19:1

Utdrag: Regeringens proposition 2018/19:1 Budgetpropositionen för 2019 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap. 2 regeringsformen budgetpropositionen för 2019. Stockholm den 9 november 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Budgetpropositionen innehåller


Utskottsberedning: 2018/19:AU1 2018/19:AU2 2018/19:CU1 2018/19:FiU1 2018/19:FiU2 2018/19:FiU3 2018/19:FiU4 2018/19:FiU5 2018/19:FöU1 2018/19:JuU1 2018/19:KrU1 2018/19:KU1 2018/19:MJU1 2018/19:MJU2 2018/19:NU1 2018/19:NU2 2018/19:NU3 2018/19:SfU1 2018/19:SfU2 2018/19:SfU3 2018/19:SfU4 2018/19:SkU1 2018/19:SoU1 2018/19:TU1 2018/19:UbU1 2018/19:UbU2 2018/19:UU1 2018/19:UU2
Riksdagsbeslut (135 förslag): 8 avslag, 10 bifall, 117 saknar beslutsinformation
Sista motionsdag: 2018-11-30

Proposition 2018/19:1 (pdf, 31799 kB)

Proposition 2005/06:214

Regeringens proposition 2005/06:214 Offentliggörande av resultat av livsmedelskontroll Prop. 2005/06:214 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 juni 2006 Göran Persson Ann-Christin Nykvist Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en

2006-06-08

Proposition 2005/06:214 (pdf, 422 kB)

Proposition 2005/06:176

Regeringens skrivelse 2005/06:211 Återkallelse av proposition 2005/06:176 Skr. Kommunernas roll i avfallshanteringen 2005/06:211 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 maj 2006 Bosse Ringholm Lena Sommestad Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet 1 Skr. 2005/06:211 Regeringens skrivelse

Följdmotioner: 4

Proposition 2005/06:176 (pdf, 30 kB)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Proposition 2000/01:139

Åtgärder mot förorening från fartyg Regeringens proposition 2000/01:139 Åtgärder mot förorening från fartyg Prop. 2000/01:139 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 maj 2001 Lena Hjelm-Wallén Björn Rosengren Näringsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen


Utskottsberedning: -2001/02:MJU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 4

Proposition 2000/01:130

Regeringens proposition 2000/01:130 Svenska miljömål delmål och åtgärdsstrategier Prop. 2000/01:130 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 april 2001 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Förslagen i denna proposition innebär att det


Utskottsberedning: -2001/02:MJU3
Riksdagsbeslut (7 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 2000/01:111

Regeringens proposition 2000/01:111 Skyddet för vissa djur- och växtarter och deras livsmiljöer Prop. 2000/01:111 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll För att genomföra vissa krav


Utskottsberedning: -2000/01:MJU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 6

Proposition 2000/01:82

Regeringens proposition 2000/01:82 Söderåsens nationalpark Prop. 2000/01:82 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 mars 2001 Lena Hjelm-Wallén Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att en del av Söderåsen i Klippans och Svalövs


Utskottsberedning: -2000/01:MJU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:65

Regeringens proposition 2000/01:65 Kemikaliestrategi för Giftfri miljö Prop. 2000/01:65 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 1 februari 2001 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen Svenska miljömål prop. 1997/98:145 lade


Utskottsberedning: -2000/01:MJU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 12

Proposition 2000/01:60

Regeringens proposition 2000/01:60 Ändringar i lagen 1992:1683 om provtagning på djur, m.m. Prop. 2000/01:60 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 februari 2001 Göran Persson Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: -2000/01:MJU14
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:57

Regeringens proposition 2000/01:57 Sammanhållen rovdjurspolitik Prop. 2000/01:57 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen redovisar regeringen en sammanhållen rovdjurspolitik


Utskottsberedning: ---2000/01:MJU9
Riksdagsbeslut (6 förslag): , , 3 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 34

Proposition 2000/01:47

Regeringens proposition 2000/01:47 Ändringar i bilskrotningslagen Prop. 2000/01:47 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 december 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i bilskrotningslagen 1975:343


Utskottsberedning: -2000/01:MJU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 10

Proposition 1999/2000:112

Regeringens proposition 1999/2000:112 Ändringar i utsädeslagen Prop. 1999/2000:112 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Malmö den 18 maj 2000 Göran Persson Kjell Larsson Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i utsädeslagen 1976:298Ändringarna


Utskottsberedning: -2000/01:MJU4
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:92

Regeringens proposition 1999/2000:92 Ändring i livsmedelslagen Prop. 1999/2000:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ändring i 29 livsmedelslagen


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU18
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:76

Regeringens proposition 1999/2000:76 Lag om märkning och registrering av hundar Prop. 1999/2000:76 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en ny lag om märkning


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU16
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Proposition 1999/2000:73

Regeringens proposition 1999/2000:73 Jaktens villkor Prop. 1999/2000:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2000 Göran Persson Margareta Winberg Jordbruksdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att den nuvarande lagen om jaktvårdsområden


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU17
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 24

Proposition 1999/2000:53

Regeringens proposition 1999/2000:53 Genomförande av EG-direktiv om biocidprodukter och innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer, m.m. Prop. 1999/2000:53 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:52

Regeringens proposition 1999/2000:52 Förstärkt strålskydd Prop. 1999/2000:52 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 januari 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i strålskyddslagen 1988:220Försla-


Utskottsberedning: -1999/2000:MJU15
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation

Proposition 1999/2000:5

Regeringens proposition 1999/2000:5 Personskadeskydd för studenter Prop. 1999/2000:5 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 september 1999 Göran Persson Thomas Östros Utbildningsdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att medel får


Utskottsberedning: --1999/2000:MJU2 1999/2000:UbU1
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 1999/2000:1 Förslag till statsbudget, finansplan m.m.

Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Förslag till statsbudget för budgetåret 2000, reviderad finansplan, budgetpolitiska mål, ändrade anslag för budgetåret 1999, skattefrågor m.m. Regeringens proposition 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 Regeringen överlämnar härmed enligt 9 kap.


Utskottsberedning: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1999/2000:AU1 1999/2000:BoU1 1999/2000:FiU1 1999/2000:FiU11 1999/2000:FiU13 1999/2000:FiU2 1999/2000:FiU3 1999/2000:FiU4 1999/2000:FiU5 1999/2000:FöU1 1999/2000:JuU1 1999/2000:KrU1 1999/2000:KU1 1999/2000:MJU1 1999/2000:MJU2 1999/2000:NU1 1999/2000:NU2 1999/2000:NU3 1999/2000:SfU1 1999/2000:SfU2 1999/2000:SkU1 1999/2000:SoU1 1999/2000:TU1 1999/2000:UbU1 1999/2000:UbU2 1999/2000:UU1 1999/2000:UU2
Riksdagsbeslut (674 förslag): , , 343 saknar beslutsinformation

Paginering