Dokument & lagar (2 284 träffar)

Proposition 2002/03:1

Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget får 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2003 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen för 2003 Förslag till statsbudget för 2003, finansplan, skattefrågor, ändrade anslag för 2002 Regeringens proposition 2002/03:1 Budgetpropositionen


Utskottsberedning: -2002/03:AU1 2002/03:AU2 2002/03:BoU1 2002/03:FiU1 2002/03:FiU11 2002/03:FiU2 2002/03:FiU3 2002/03:FiU4 2002/03:FiU5 2002/03:FöU1 2002/03:JuU1 2002/03:KrU1 2002/03:KU1 2002/03:MJU1 2002/03:MJU2 2002/03:NU1 2002/03:NU2 2002/03:NU3 2002/03:SfU1 2002/03:SfU2 2002/03:SkU1 2002/03:SoU1 2002/03:TU1 2002/03:UbU1 2002/03:UbU2 2002/03:UU1 2002/03:UU2
Riksdagsbeslut (283 förslag): , 282 bifall, 1 saknar beslutsinformation

Proposition 2002/03:1 (pdf, 1615 kB)

Motion 2000/01:Bo9 av Knut Billing m.fl. (m, kd, c, fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo9 av Billing, Knut m med anledning av prop. 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag 1 Sammanfattning Vi motsätter oss regeringens förslag om en förlängning av den s.k. stopplagen. Förslaget utgör ett exempel på fortsatt bristande respekt


Utskottsberedning: -2000/01:BoU10
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo8 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo8 av Hagström, Ulla-Britt kd med anledning av prop. 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att stärka kraven på samråd med handikapporganisationerna


Utskottsberedning: ---------2000/01:BoU5
Riksdagsbeslut (13 yrkanden): , , 9 saknar beslutsinformation

Proposition 2000/01:138

Regeringens proposition 2000/01:138 Överföring av fastighetstillbehör Prop. 2000/01:138 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 juni 2001 Ingela Thalén Britta Lejon Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i jordabalken, fastighetsbildningslagen,


Utskottsberedning: -2001/02:BoU2
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:116

Regeringens proposition 2000/01:116 Förlängd giltighetstid för vissa bestämmelser om kommunala bostadsföretag Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 mars 2001 Göran Persson Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att giltighetstiden


Utskottsberedning: -2000/01:BoU10
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:48

Regeringens proposition 2000/01:48 Tillgänglighet till offentliga lokaler och på allmänna platser Prop. 2000/01:48 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 december 2000 Göran Persson Kjell Larsson Miljödepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar


Utskottsberedning: -2000/01:BoU5
Riksdagsbeslut (2 förslag): , , 1 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 2

Proposition 2000/01:26

Regeringens proposition 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Prop. 2000/01:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2000 Lena Hjelm-Wallén Lars-Erik Lövdén Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås en lag om kommunernas bostadsförsörjnings-


Utskottsberedning: --2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (4 förslag): , , 2 saknar beslutsinformation
Följdmotioner: 14

Motion 2000/01:Bo7 av Rigmor Stenmark m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo7 av Stenmark, Rigmor c med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen begär att regeringen återkommer med förslag som kan bidra till bättre fungerande bostadsmarknader i hela landet. 2. Riksdagen beslutar att avslå förslaget


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo6 av Yvonne Ångström och Helena Bargholtz (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo6 av Ångström, Yvonne fp med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår proposition 2000/01:26. 2 Bostadspolitikens utmaningar Den svenska bostadspolitiken står inför flera stora utmaningar. Byggandet är fortfarande lågt


Utskottsberedning: -2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo5 av Owe Hellberg m.fl. (v)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo5 av Hellberg, Owe v med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att bostadsförsörjningsplaner skall antas av kommunfullmäktige en gång per mandatperiod.


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2 2000/01:BoU9
Riksdagsbeslut (20 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo4 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo4 av de Pourbaix-Lundin, Marietta m med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. Motiv till mitt förslag Det råder ingen tvekan om att den kommunala


Utskottsberedning: -2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo3 av Bo Lundgren m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo3 av Lundgren, Bo m med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. 1 Sammanfattning Regeringen avser med den föreslagna bostadsförsörjningslagen förtydliga kommunernas ansvar för bostadsförsörjningen. Ansvaret ligger redan i dag på kommunerna och regeringens föreslagna


Utskottsberedning: ---------------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (23 yrkanden): , , 15 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo2 av Ulla-Britt Hagström m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo2 av Hagström, Ulla-Britt kd med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar. 2. Riksdagen avslår regeringens förslag till lag om ändring i jordabalken.


Utskottsberedning: -----------2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Bo1 av Margareta Cederfelt (m)

Motion till riksdagen 2000/01:Bo1 av Cederfelt, Margareta m med anledning av prop. 2000/01:26 Bostadsförsörjningsfrågor m.m. Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår regeringens proposition 2000/01:26. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att skyndsamt utarbeta ett


Utskottsberedning: -----2000/01:BoU1 2000/01:BoU2
Riksdagsbeslut (8 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub808 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub808 av Pilsäter, Karin fp Storstockholm Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om bostadspolitiken.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om skolutbildningen. 3. Riksdagen tillkännager


Utskottsberedning: -------2000/01:BoU1 2000/01:FiU3 2000/01:UbU1 2000/01:UbU9 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (12 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub805 av Helena Höij m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub805 av Höij, Helena kd Utbildning och utveckling i Stockholmsregionen Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Stockholmsregionen ges större frihet att organisera sig i enlighet med sina särskilda förutsättningar.


Utskottsberedning: -----------2000/01:BoU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU2 2000/01:UbU8
Riksdagsbeslut (17 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:Ub479 av Sofia Jonsson m.fl. (c)

Motion till riksdagen 2000/01:Ub479 av Jonsson, Sofia c Högre utbildning och forskning 1 Sammanfattning För Centerpartiet är kunskap en rättighet för alla människor. Det innebär att utbildningen skall nå hela folket, nå ut i hela landet och ske under hela livet, inte bara under en period. Genom att satsa på de nya


Utskottsberedning: -------------------------------------------2000/01:AU5 2000/01:BoU1 2000/01:UbU1 2000/01:UbU11 2000/01:UbU2 2000/01:UbU8 2001/02:TU8
Riksdagsbeslut (66 yrkanden): , , 43 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:T208 av Ewa Larsson och Lars Ångström (mp)

Motion till riksdagen 2000/01:T208 av Larsson, Ewa mp Trafikpolitisk inkompetens Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att eventuella straffsanktioner kopplade till brott mot miljöbalken klargörs.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som


Utskottsberedning: ---2000/01:BoU9 2000/01:MJU16 2001/02:TU2
Riksdagsbeslut (7 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So549 av Kerstin Heinemann m.fl. (fp)

Motion till riksdagen 2000/01:So549 av Heinemann, Kerstin fp Folkhälsa Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om beroende och missbruk. 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om tobak. 3.


Utskottsberedning: -----------------------2000/01:BoU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU13 2000/01:SoU8 2000/01:TU13 2000/01:UbU13 2001/02:AU4 2001/02:SoU8
Riksdagsbeslut (37 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation

Motion 2000/01:So540 av Ester Lindstedt-Staaf m.fl. (kd)

Motion till riksdagen 2000/01:So540 av Lindstedt-Staaf, Ester kd Handikappolitik Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om det nya avtalet mellan staten och SVT.1 2. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening i enlighet


Utskottsberedning: -------------2000/01:BoU9 2000/01:KrU8 2000/01:KU14 2000/01:NU7 2000/01:SfU1 2000/01:SoU1 2000/01:SoU12 2000/01:SoU3 2000/01:TU1
Riksdagsbeslut (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation