Dokument & lagar (1 512 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1227 av Lindberg, Camilla (fp)

den 14 september Fråga 2008/09:1227 Internetleverantörers ansvar för trafikinnehåll av Camilla Lindberg (fp) till justitieminister Beatrice Ask (m) Stockholms tingsrätts nyligen utfärdade förbud mot Internetleverantören Black Internet har gjort många människor upprörda. Beslutet baserar

Inlämnad: 2009-09-14 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1226 av Palm, Veronica (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1226 Försäkringskassans beredskap för den nya influensan av Veronica Palm (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Vi kan nu varje dag följa i medierna hur man på många håll i samhället rustar för de förväntade effekterna av den nya influensan.

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1225 av Örnfjäder, Krister (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1225 Uttagsskatt för vindkraftskooperativ av Krister Örnfjäder (s) till finansminister Anders Borg (m) De senaste åren har vi sett hur lokala vindkraftsanläggningar har etablerats runt omkring i landet. Ofta har det skett i form av kooperativ eftersom många

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1224 av Örnfjäder, Krister (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1224 Vindkraftsföretagens behov av utbildad personal av Krister Örnfjäder (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) Det finns ett stort intresse för att öka andelen vindkraftsproducerad el i Sverige, och vi är många som arbetar för att det ska bli en

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1223 av Backman, Hans (fp)

den 11 september Fråga 2008/09:1223 Sponsring som inkomstkälla för idrotten av Hans Backman (fp) till finansminister Anders Borg (m) Sponsring är en viktig inkomstkälla för idrotten, men regelverket behöver förenklas och förtydligas. Ett marknadsmässigt avtal mellan två eller fler

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1222 av Bolund, Per (mp)

den 11 september Fråga 2008/09:1222 Statens ägaransvar för Nordea av Per Bolund (mp) till näringsminister Maud Olofsson (c) Skogsbolaget The Gunns Limited (Gunns) planerar just nu att bygga ett nytt pappersbruk baserat på urskogsvirke på Tasmanien. Ett pappersbruk på denna plats riskerar

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:1221 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 11 september Fråga 2008/09:1221 Västsahariers mänskliga rättigheter av Birgitta Ohlsson (fp) till utrikesminister Carl Bildt (m) Ett tiotal västsahariska aktivister arresterades den 31 augusti i den sydmarockanska staden Tan Tan. Det skedde i samband med rättegången mot människorättsaktivisten

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1220 av Hägg, Carina (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1220 Abort i biståndsarkitekturen av Carina Hägg (s) till statsrådet Gunilla Carlsson (m) Varje år blir 175 miljoner kvinnor gravida. Av dessa är 80 miljoner oönskade graviditeter, vilket i sin tur resulterar i 50 miljoner aborter varav ca 20 miljoner

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1219 av Olovsson, Fredrik (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1219 Starta-eget-bidrag för ungdomar av Fredrik Olovsson (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Arbetslösheten bland ungdomar ökar kraftigt i Sverige och regeringens politik är uppenbart otillräcklig på området. Den tuffa situationen på arbetsmarknaden

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1218 av Axelsson, Christina (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1218 Behörig företrädare för utländska företag i Sverige av Christina Axelsson (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) När tjänstedirektivet behandlades för ett par år sedan beslutades att utländska företag som ska verka tillfälligt i Sverige

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1217 av Hägg, Carina (s)

den 11 september Fråga 2008/09:1217 Kairoagendan bortom 2014 av Carina Hägg (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) Det är av stor vikt att Kairo + 15 uppmärksammas. Jag deltog som president för EPF i Global Partners in Action den 2–4 september i Berlin tillsammans

Inlämnad: 2009-09-11 Besvarare: Gunilla Carlsson (M)

Proposition 2008/09:232

2008/09:232 biträde. kostnadsansvar staten. följande för tidsspillan. burit (1996:1619) biträde. biträde. till ikraftträdandet. Ju2008/10605/DOM) upphört. förordnas. ringens. lagstiftning. ordning. ordnas. avlägsen instämmer till dömning. terat


Utskottsberedning: 2009/10:JuU6
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:232 (pdf, 434 kB)

Skriftlig fråga 2008/09:1216 av Wahlström, Göte (s)

den 10 september Fråga 2008/09:1216 Arbetsmiljöarbete inom småföretag av Göte Wahlström (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Den europeiska arbetsmiljöbyrån har sedan ett par år tillbaka identifierat ett antal nya arbetslivstrender som även präglar den svenska arbetsmarknaden

Inlämnad: 2009-09-10 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1215 av Hellquist, Solveig (fp)

den 10 september Fråga 2008/09:1215 Antibiotikaresistens av Solveig Hellquist (fp) till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) I höst kommer enligt uppgift stora mängder billigt kött från Nord- och Sydamerika att finnas i våra butiker. Djuren från denna del av världen utfordras ofta med

Inlämnad: 2009-09-10 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1214 av Eriksson, Birgitta (s)

den 10 september Fråga 2008/09:1214 Skattekontroll vid privatimport av alkohol av Birgitta Eriksson (s) till finansminister Anders Borg (m) Tullverket har konstaterat att mängden alkohol som förs in under förevändning att det är avsett för privatbruk är stor och att det ser en betydande

Inlämnad: 2009-09-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1213 av Eriksson, Birgitta (s)

den 10 september Fråga 2008/09:1213 Skattekontroll vid gårdsförsäljning av alkohol av Birgitta Eriksson (s) till finansminister Anders Borg (m) Det finns en diskussion om gårdsförsäljning av vin i Sverige. En sådan kommer givetvis att starkt utöka antalet skattskyldiga och Skatteverket

Inlämnad: 2009-09-10 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1212 av Eriksson, Birgitta (s)

den 10 september Fråga 2008/09:1212 Passivitet i alkoholpolitiken av Birgitta Eriksson (s) till statsrådet Maria Larsson (kd) Alkoholkonsumtionen i Sverige ökar med Kristdemokraterna vid regeringsmakten. Det kan konstateras utifrån Folkhälsoinstitutets årliga rapport. Statsrådet har inte

Inlämnad: 2009-09-10 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:1211 av Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd)

den 8 september Fråga 2008/09:1211 Polisens organisation av Chatrine Pålsson Ahlgren (kd) till justitieminister Beatrice Ask (m) I andra europeiska länder utreds och lagförs brott begångna av poliser på samma sätt som brott begångna av personer från andra yrkeskårer. I Sverige har vi

Inlämnad: 2009-09-08 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1210 av Ceballos, Bodil (mp)

den 8 september Fråga 2008/09:1210 Fortsatta EU-sanktioner mot militärregimen i Honduras av Bodil Ceballos (mp) till utrikesminister Carl Bildt (m) Häromdagen bestämde sig Colat (Council Committee on Latin America) för att återuppta förhandlingarna om associeringsavtal med de centralamerikanska

Inlämnad: 2009-09-08 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1209 av Rahm, Lage (mp)

den 7 september Fråga 2008/09:1209 Forskningsmedel till universiteten av Lage Rahm (mp) till statsrådet Tobias Krantz (fp) Enligt nya beräkningar vill regeringen – i utgångsläget – öka resurstilldelningen (anslagen och strategiska satsningar) till de äldre universiteten med i genomsnitt

Inlämnad: 2009-09-07 Besvarare: Tobias Krantz (FP)