Dokument & lagar (1 512 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1188 av Axelsson, Lennart (s)

den 1 september Fråga 2008/09:1188 Utländska läkare i Sverige av Lennart Axelsson (s) till statsminister Fredrik Reinfeldt (m) Sveriges import av läkare ökar explosionsartat. Drygt varannan ny läkarlegitimation i Sverige går till någon som har utbildats utomlands. I Danmark är det en

Inlämnad: 2009-09-01 Besvarare: Tobias Krantz (FP)

Skriftlig fråga 2008/09:1187 av Hägg, Carina (s)

den 1 september Fråga 2008/09:1187 Rättvisemärkt kommunikation av Carina Hägg (s) till justitieminister Beatrice Ask (m) Ska Sverige aktivt kunna främja yttrandefrihet och pressfrihet krävs att politiken följer med när ny teknik som sociala medier och opinionsbildning på nätet men också

Inlämnad: 2009-09-01 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1186 av Frid, Egon (v)

den 1 september Fråga 2008/09:1186 Ombyggnad av lokaler till bostäder av Egon Frid (v) till statsrådet Mats Odell (kd) Tidigare riksdagsmajoritet införde ett system med investeringsstöd eller stimulans. Investeringsstimulansen utvidgades den 1 juli 2004 till att även avse ombyggnad av

Inlämnad: 2009-09-01 Besvarare: Mats Odell (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:1184 av Hägg, Carina (s)

den 1 september Fråga 2008/09:1184 Cedaw av Carina Hägg (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) Kvinnokonventionen, Cedaw, är konventionen om avskaffande av all slags diskriminering mot kvinnor. Den antogs av FN 1979 och hittills har 186 stater ratificerat

Inlämnad: 2009-08-31 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1185 av Hägg, Carina (s)

den 31 augusti Fråga 2008/09:1185 Ministermöte mellan EU och Afrikanska unionen av Carina Hägg (s) till utrikesminister Carl Bildt (m) Jag välkomnar att såväl EU som Afrikanska unionen (AU) uppger att man fortsätter diskutera aktuella frågor och globala utmaningar. Efter toppmötet i Lissabon

Inlämnad: 2009-08-31 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1183 av Ludvigsson, Anne (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1183 Utvisningar av kristna irakier och homosexuella i förhållande till Genèvekonventionen av Anne Ludvigsson (s) till statsrådet Tobias Billström (m) Situationen i Irak är ännu inte tilltäckligt stabil för återvändande säger flera stora MR-organisationer,

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1182 av Linde, Hans (v)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1182 Överlämning av fångar till de afghanska myndigheterna av Hans Linde (v) till försvarsminister Sten Tolgfors (m) Enligt Sveriges Radio den 27 augusti tog de svenska trupperna i Afghanistan, i samband med strider i juli, en fånge som därefter överlämnades

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1181 av Ludvigsson, Anne (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1181 Utvisning av kristna irakier och återvändandeavtalet av Anne Ludvigsson (s) till statsrådet Tobias Billström (m) Kristna kyrkor bombas, kristna förföljs, trakasseras och dödas i dagens Irak. Trots detta har Sverige beslutat utvisa ett stort antal

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Tobias Billström (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1180 av Hammarbergh, Krister (m)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1180 Tömning av latriner till havs av Krister Hammarbergh (m) till statsrådet Åsa Torstensson (c) Regeringen har uppdragit åt Transportstyrelsen att, i samråd med Naturvårdsverket och Sjöfartsverket, föreslå regler för införandet av ett förbud mot utsläpp

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Åsa Torstensson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1179 av Andnor, Berit (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1179 Fängelset i Östersund av Berit Andnor (s) till justitieminister Beatrice Ask (m) Den tidigare socialdemokratiska regeringen beslutade att bygga ett fängelse i Östersund som en del i att ersätta statliga jobb när regementen lades ned och ett stort antal

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1178 av Eriksson, Birgitta (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1178 Närings- och industripolitik för jobb i Västra Götaland av Birgitta Eriksson (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) I Västra Götalands län är 26,4 procent av de sysselsatta verksamma inom tillverkning mot 24,0 procent för riket i genomsnitt. Av

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1177 av Eriksson, Birgitta (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1177 Användningen av bekämpningsmedel av Birgitta Eriksson (s) till miljöminister Andreas Carlgren (c) Den som studerar Kemikalieinspektionens rapport om användningen av bekämpningsmedel 2008 finner i den inledande tabellen att ingen större minskning har skett

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1176 av Eriksson, Birgitta (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1176 Arbetsmarknadssituationen i Västra Götalands län av Birgitta Eriksson (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) Under juli månad ökade arbetslösheten i Västra Götalands län med 3 600 personer till 47 000 motsvarande 4,7 procent av befolkningen

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1175 av Malmström, Louise (s)

den 27 augusti Fråga 2008/09:1175 Socialministerns uttalanden om jämställdhet och kultur av Louise Malmström (s) till socialminister Göran Hägglund (kd) Trots olika partipolitiska inställningar finns det en del grundläggande värderingar som vi ofta ställer oss bakom från höger till

Inlämnad: 2009-08-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:1174 av Petersson i Stockaryd, Helene (s)

den 26 augusti Fråga 2008/09:1174 Jordbruksföretag med mjölkproduktion av Helene Petersson i Stockaryd (s) till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) I dag lever även vår mjölk i en global värld. De svenska mjölkbönderna är mycket bekymrade över sin situation. Lönsamheten minskar drastiskt

Inlämnad: 2009-08-26 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Proposition 2008/09:231

Regeringens proposition 2008/09:231 Konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet på Prop. marknaden m.m. 2008/09:231 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 augusti 2009. Fredrik Reinfeldt Åsa Torstensson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2009/10:NU8
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:231 (pdf, 750 kB)

Skriftlig fråga 2008/09:1173 av Bjurling, Laila (s)

den 25 augusti Fråga 2008/09:1173 ID-kort för utländska medborgare av Laila Bjurling (s) till finansminister Anders Borg (m) I juni övertog Skatteverket utfärdandet av identitetskort från Svensk Kassaservice, som avvecklades vid årsskiftet. Under första halvåret 2009 har många enskilda

Inlämnad: 2009-08-25 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1172 av Åström, Karin (s)

den 25 augusti Fråga 2008/09:1172 Situationen för utländska bärplockare av Karin Åström (s) till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m) I Norrbotten och Västerbotten finns minst 4 000 personer som har rekryterats i Thailand för att plocka bär i Sverige. Efter tidigare års diskussioner

Inlämnad: 2009-08-25 Besvarare: Sven Otto Littorin (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1171 av Sachet, Ameer (s)

den 25 augusti Fråga 2008/09:1171 Kinnevik och statskuppen i Honduras av Ameer Sachet (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) Övriga stater i Latinamerika och världssamfundet torde vara överens om att det skett en statskupp i Honduras. Presidenten Manuel Zelaya har avsatts i strid

Inlämnad: 2009-08-25 Besvarare: Ewa Björling (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1170 av Sachet, Ameer (s)

den 25 augusti Fråga 2008/09:1170 Försörjningsstöd och arbetslöshet av Ameer Sachet (s) till statsrådet Maria Larsson (kd) På regeringens hemsida under statsrådets ansvarsområde kan följande läsas: Socialtjänstpolitik handlar om insatser för att förbättra för de mest utsatta grupperna

Inlämnad: 2009-08-25 Besvarare: Maria Larsson (KD)