Dokument & lagar (1 512 träffar)

Skriftlig fråga 2008/09:1089 av Sachet, Ameer (s)

den 21 juli Fråga 2008/09:1089 Israeliska krigsförbrytelser av Ameer Sachet (s) till utrikesminister Carl Bildt (m) Den israeliska attacken Gjutet bly på Gazaremsan våren 2009 kan nu summeras, och vittnesmålen från denna tecknar en skrämmande bild inför framtiden. Enligt en FN-rapport

Inlämnad: 2009-07-21 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skrivelse 2008/09:120

2009 års redogörelse för företag med statligt ägande Skeppshypotekskassan. presenteras. arbetsmarknad. webbplats förtroendeundersökning till blivit miljoner till hushåll. Svevia Produktion. slutförd naturreservat och fordonsindustrin nordiska dotterbolag hållbarhetsredovisning


Utskottsberedning: 2009/10:NU4 Följdmotioner: 3

Skrivelse 2008/09:120 (pdf, 2978 kB)

Proposition 2008/09:229

2008/09:229 kraft. dels skadliga. stycket ning, den. vatten. återkallas dessa behövs. 8 dessa resurser. om stycket. om (1986:223) omedelbart barlastvattendagbok, inträffade, nas. förvaltningsdomstol. lydelse. fartyg. lagen. sjöklart. fartyget,


Utskottsberedning: 2009/10:TU3
Riksdagsbeslut (7 förslag): , 7 bifall,

Proposition 2008/09:229 (pdf, 909 kB)

Skriftlig fråga 2008/09:1088 av Linander, Johan (c)

den 16 juli Fråga 2008/09:1088 Lagstiftning gällande försöksdjur i vilthägn av Johan Linander (c) till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) Sverige har världens främsta försöksdjurslagstiftning. Det krävs tre olika tillstånd för att genomföra en forskningsstudie på ett djur i anläggning,

Inlämnad: 2009-07-16 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1087 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 16 juli Fråga 2008/09:1087 Stickmyggornas spridning till Dalarnas och Gävleborgs län av Lennart Sacrédeus (kd) till miljöminister Andreas Carlgren (c) Stickmyggan från de naturskyddade områdena i nedre Dalälvsområdet drabbar allt fler samhällen och byar. Barn kan inte vistas utomhus,

Inlämnad: 2009-07-16 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1086 av Oscarsson, Mikael (kd)

den 15 juli Fråga 2008/09:1086 Myggbekämpning i nedre Dalälven av Mikael Oscarsson (kd) till miljöminister Andreas Carlgren (c) Hästar som springer i panik i hagarna. Barn som inte längre får vistas utomhus. Och myggor som surrar i tusental i luften – men också går till angrepp. Nu hade

Inlämnad: 2009-07-15 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1085 av Stenberg, Hans (s)

den 14 juli Fråga 2008/09:1085 Narkotikaklassning av GBL av Hans Stenberg (s) till socialminister Göran Hägglund (kd) De senaste dagarna har ett stort antal ungdomar tagits in på sjukhus efter att ha tagit överdoser av GBL. Flera av dessa ungdomar riskerar nu livslånga men efter detta. Enligt

Inlämnad: 2009-07-14 Besvarare: Maria Larsson (KD)

Skriftlig fråga 2008/09:1084 av Bolund, Per (mp)

den 14 juli Fråga 2008/09:1084 Vattenfalls kärnkraft i Tyskland av Per Bolund (mp) till näringsminister Maud Olofsson (c) Den 4 juli snabbstängdes kärnkraftsreaktorn Krümmel, några mil sydost om Hamburg i Tyskland, efter en brand i en maskintransformator. Vid det tillfället hade reaktorn

Inlämnad: 2009-07-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1083 av Bolund, Per (mp)

den 14 juli Fråga 2008/09:1083 Statens ägaransvar vad gäller kärnkraftssäkerhet av Per Bolund (mp) till näringsminister Maud Olofsson (c) De kärnkraftverk som ägs och drivs av Vattenfall har under lång tid dragits med allvarliga säkerhetsbrister. Ett antal exempel har framkommit under

Inlämnad: 2009-07-14 Besvarare: Maud Olofsson (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1082 av Bolund, Per (mp)

den 14 juli Fråga 2008/09:1082 Säkerhet och effekthöjningar i kärnkraftverk av Per Bolund (mp) till miljöminister Andreas Carlgren (c) Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) har nyligen beslutat att Ringhals kärnkraftverk som till drygt 70 procent ägs av det statliga bolaget Vattenfall måste

Inlämnad: 2009-07-14 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skriftlig fråga 2008/09:1081 av Bolund, Per (mp)

den 14 juli Fråga 2008/09:1081 Effekthöjningar i svensk kärnkraft av Per Bolund (mp) till miljöminister Andreas Carlgren (c) Svensk kärnkraft dras sedan många år med stora säkerhetsproblem. År 2006 i juli inträffade en mycket allvarlig incident i Forsmark då säkerhetssystemen inte fungerade

Inlämnad: 2009-07-14 Besvarare: Andreas Carlgren (C)

Skrivelse 2008/09:230

2008/09:230 krediten. avsiktsförklaring. att möjliggöras. handelsministerierna. kunna företagssektorn. medellång finanspolitiska upplåningskostnaden. att banksystemet. till


Utskottsberedning: 2009/10:FiU8

Skrivelse 2008/09:230 (pdf, 240 kB)

Skriftlig fråga 2008/09:1080 av Karlsson, Anders (s)

den 10 juli Fråga 2008/09:1080 Policy vid upphandling av försvarsmateriel av Anders Karlsson (s) till försvarsminister Sten Tolgfors (m) De senaste dagarna har vi i medierna kunnat följa den bristande hanteringen vid upphandlingen av militärfordon. Det gäller en omfattande order på ett

Inlämnad: 2009-07-10 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1079 av Widman, Allan (fp)

den 7 juli Fråga 2008/09:1079 Fortsatt kvalificerad markmålsförmåga med JAS 39 Gripen av Allan Widman (fp) till försvarsminister Sten Tolgfors (m) JAS 39 A/B beväpnades med bombkapsel 90 (BK 90) och robot 75 (Maverick) för bekämpning av luftvärnsförsvarade markmål. Bägge dessa vapen

Inlämnad: 2009-07-07 Besvarare: Sten Tolgfors (M)

Proposition 2008/09:226

2008/09:226 brottmålsdomstolen. sådant utlandsstyrka, lag, skipning, målsdomstolen. brottmålsdomstolen. lagstiftande draget. Internationella se. genom ken. 2004/05:23) Sverige, stadgan, skipning. rättskipning dess nationell an. henne. domstol. bedömning.


Utskottsberedning: 2009/10:JuU4
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:226 (pdf, 721 kB)

Proposition 2008/09:204

2008/09:204 gälla. dels egendom Convention international konvention, sedvanerätt, nationernas present Convention: of tillämpningsområde domsrätt. funktioner, organ, means: tion; myndighetsutövning, kontrakt. kommersiell Convention conferences; utövas dem. concerned.


Utskottsberedning: 2009/10:JuU2
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,

Proposition 2008/09:204 (pdf, 1331 kB)

Skriftlig fråga 2008/09:1078 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 1 juli Fråga 2008/09:1078 Omhändertagande av sällskapsdjur som hushållsnära tjänst av Birgitta Ohlsson (fp) till näringsminister Maud Olofsson (c) Alliansregeringens politiska reformer med hushållsnära tjänster har varit en stor succé. Många barnfamiljer och hårt arbetande kvinnor

Inlämnad: 2009-07-01 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1077 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 1 juli Fråga 2008/09:1077 Stöd till polsk-judiskt museum i Warszawa av Birgitta Ohlsson (fp) till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) I Polen levde uppemot 3,5 miljoner judar när andra världskriget startade. 90 procent av dessa judar i Polen var utrotade vid krigsslutet 1945.

Inlämnad: 2009-07-01 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1076 av Ohlsson, Birgitta (fp)

den 1 juli Fråga 2008/09:1076 Antiterrorlag i Etiopien av Birgitta Ohlsson (fp) till utrikesminister Carl Bildt (m) Demokratin i Etiopien har varit helt satt ur spel sedan valet i maj 2005. Politiska fångar – som Birtukan Mideksa – fängslade journalister och ständiga trakasserier av oppositionen

Inlämnad: 2009-07-01 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2008/09:1075 av Svensson Smith, Karin (mp)

den 1 juli Fråga 2008/09:1075 Bästeträsk – riksintresse för dricksvatten av Karin Svensson Smith (mp) till miljöminister Andreas Carlgren (c) De kommande klimatförändringar, som vi inte kan förhindra, ställer krav på att samhället vidtar åtgärder för att värna de naturresurser och ekosystemstjänster

Inlämnad: 2009-07-01 Besvarare: Andreas Carlgren (C)