Dokument & lagar (14 träffar)

Proposition 2008/09:199

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Regeringens proposition 2008/09:199 Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan Prop. 2008/09:199 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 maj 2009. Fredrik Reinfeldt Jan Björklund (Utbildningsdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2009/10:UbU3
Riksdagsbeslut (6 förslag): , 6 bifall,
Följdmotioner: 5

Proposition 2008/09:199 (pdf, 1249 kB)

Proposition 2008/09:175

2008/09:175 2008/09:175 examina. (1992:1434) lydelse. med examina. Växjö Mittuniversitetet Försvarshögskolan idrottshögskolan Konstfack Stockholm lydelse. högskolelagen utfärdar, utbildningsanordnarens, enskilda förhållanden, utländsk arbetslivet. marknad.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU19
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 1

Proposition 2008/09:175 (pdf, 782 kB)

Proposition 2008/09:171

2008/09:171 (1985:1100. följande tredje första tredje andra eller delbart. domstol. gäller ersättning kommunen. obligatoriska tilldelning. tilldelning. skola. ningen. erbjuder. tredje skolan. för elevens utbildningen ersättning


Utskottsberedning: 2008/09:UbU13
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:171 (pdf, 958 kB)

Proposition 2008/09:154

2008/09:154 2008/09:154 studentinflytande. (1992:1434) följande 14 skolan. högskolan. kårens 8 beslutande medlemmar. och utses, sammanslutningen beviljas, löses. medlemmar. studiesocial studiesocial (1979:1152) stycket och för, (1999:1229) lämna (U2008/1041/UH)


Utskottsberedning: 2008/09:UbU14
Riksdagsbeslut (3 förslag): , 3 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:154 (pdf, 633 kB)

Proposition 2008/09:151

2008/09:151 röjs. petens utbildning. skolereform. lämnas. utbildningsanordnare. lan yrkeshögskolan. ärende. meddelarfriheten. förslaget. vering. verksamhet. av tillgängliga behörighet) statsbidrag tivt, kvalitet. med rasistiska yrkesrelevans ningsanordnare,


Utskottsberedning: 2008/09:UbU21
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:151 (pdf, 346 kB)

Proposition 2008/09:134

2008/09:134 examina, (1992:1434) följande tillstånd, för tillstånd. Försvarshögskolan. utfärdas. bestämmelser. (1992:1434) (1992:1434) vetenskapsområde. forskarutbildning. effektivitetsfrämjande examina. kvalitet. 240 forskarnivå bedömning. på ledamöter. fakultetsnämnden.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU18
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2008/09:134 (pdf, 589 kB)

Proposition 2008/09:112

2008/09:112 årskursen. stycket. ungdomar. ordinarie slag. Synskadade Ekeskolans första skolning. tionshinder satsen (RgRh) RGD/RGH RGD/RGH. RgRh. hög satsen utbildningsalternativ. funktionshinder. tionshinder. årskursen. årskursen. klagandenämnd. klagandenämnd.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU16
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:112 (pdf, 248 kB)

Proposition 2008/09:115

2008/09:115 treåringar. försäkring. försäkring. kostnader. kommunen något skall föra hävas förhållandet. tillståndet hållandet. godkännandet huvudmannen het höga. skilda bart. kommunen tagits domstol. Statens allmän till snarast snarast kommunalt


Utskottsberedning: 2008/09:UbU11
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:115 (pdf, 557 kB)

Proposition 2008/09:96

2008/09:96 studiestödsdatalag. studiestödsnämndens statistiken studiesociala studerande, avgöranden. som stycket. berövanden, verksamheten. har stycket. personuppgifter sådan uppgifterna eller uppgifterna. denna utomlands. CSN. åtkomst. förordning. heten. av


Utskottsberedning: 2008/09:UbU12
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2008/09:96 (pdf, 800 kB)

Proposition 2008/09:87

2008/09:87 ska och undervisningsmål. nivå. all skilt mer skolor. och skolans orienterande visningen. och progression. kritik. ämnesgrupperna. uppfyllelse. ämnesblock. terande struktur. av dömning. för dömning. sameskolan. kursplanerna. till dokumentet.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU9
Riksdagsbeslut (4 förslag): , 4 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:87 (pdf, 358 kB)

Proposition 2008/09:68

2008/09:68 utbildningsanordnare. delas och 40 behandling. yrkesrelevans ningsanordnare, yrkesval. rad lydelse, vuxenutbildning. nadsutbildning studier. vuxenutbildning. (U2008/2400/SV) inhämtats. utbildning. utbildningsanordnare. lämnas. utom avsnitt efterfrågan.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU6
Riksdagsbeslut (2 förslag): , 2 bifall,
Följdmotioner: 4

Proposition 2008/09:68 (pdf, 773 kB)

Proposition 2008/09:66

2008/09:66 (Utbildningsdepartementet) betygstillfällen. arbete. betygssteg. användas. underlag. kommunala godkänt. begäran. detta Landsting i förutsättningar. ning. kursplaner. (Ds


Utskottsberedning: 2008/09:UbU5
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 3

Proposition 2008/09:66 (pdf, 170 kB)

Proposition 2008/09:50

2008/09:50 organisation. (1992:1434), tillgångar, holdingbolaget, (1992:1434) följande utvecklingsarbete. verksamhet. perioden forskningsbaserad 1812) världsklass. framgångsrikt användningsområden. stora fungera akademiska kraft. forskningsområden länder.


Utskottsberedning: 2008/09:UbU4
Riksdagsbeslut (5 förslag): , 5 bifall,
Följdmotioner: 8

Proposition 2008/09:50 (pdf, 2085 kB)

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m

Budgetpropositionen för 2009 2008/09:1 2008/09:1 utgiftsområden. budgetpolitiken höga arbetslöshet. länder. perioden. 2011. följd. områden: framtiden, förstärker samma detta havet. utbetalas tas regeringen. rättvist. välfärden mål arbetsutbudet. inför. länders


Utskottsberedning: 2008/09:AU1 2008/09:AU2 2008/09:CU1 2008/09:FiU1 2008/09:FiU15 2008/09:FiU2 2008/09:FiU3 2008/09:FiU4 2008/09:FiU5 2008/09:FöU1 2008/09:JuU1 2008/09:KrU1 2008/09:KU1 2008/09:MJU1 2008/09:MJU2 2008/09:NU1 2008/09:NU2 2008/09:NU3 2008/09:SfU1 2008/09:SfU2 2008/09:SkU1 2008/09:SoU1 2008/09:TU1 2008/09:UbU1 2008/09:UbU2 2008/09:UU1 2008/09:UU2
Riksdagsbeslut (261 förslag): 2 avslag, 259 bifall,

Proposition 2008/09:1 Förslag till statsbudget för 2009, finansplan och skattefrågor m.m (pdf, 2758 kB)