Dokument & lagar (2 851 träffar)

Proposition 2009/10:245

Regeringens proposition 2009/10:245 Folkbokföring av personer med anknytning till Prop. internationella organ 2009/10:245 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 30 september 2010 Fredrik Reinfeldt Mats Odell (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2010/11:SkU2
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:245 (pdf, 285 kB)

Skriftlig fråga 2009/10:1036 av Linde, Hans (v)

den 4 oktober Fråga 2009/10:1036 Stöd till Ecuadors president av Hans Linde (v) till utrikesminister Carl Bildt (m) Ecuador, med sin långa historia av politisk instabilitet, har än en gång hamnat i världens fokus. I går eskalerade oroligheterna när strejkande poliser omringade det sjukhus

Inlämnad: 2010-10-04 Besvarare: Carl Bildt (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1035 av Lindblad, Göran (m)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1035 Byråkrati och fri rörlighet av Göran Lindblad (m) till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström (m) Den fria rörligheten inom EU har stor betydelse för välståndsutvecklingen i medlemsländerna. Det är emellertid oroande att det svenska

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1034 av Larsson, Lars Mejern (s)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1034 Framtiden för industrijobben i Värmland av Lars Mejern Larsson (s) till näringsminister Maud Olofsson (c) Vi har massarbetslöshet i landet i dag. Över 8 procent av arbetskraften saknar ett arbete att gå till. Enligt Teknikföretagen försvann 50 000 industrijobb

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Anna-Karin Hatt (C)

Skriftlig fråga 2009/10:1033 av Olander, Ronny (s)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1033 Utbyggnad av den geriatriska vården av Ronny Olander (s) till socialminister Göran Hägglund (kd) De senaste åren har antalet geriatriska vårdplatser minskat med nära två tredjedelar i landet enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) statistik under

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:1032 av Olander, Ronny (s)

den 1 oktober Fråga 2009/10:1032 Politisk information på arbetsplatsen av Ronny Olander (s) till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp) Svenskt Näringsliv uppmanar i ett medlemscirkulär arbetsgivarna att inte låta politisk verksamhet förekomma på arbetsplatserna. I

Inlämnad: 2010-10-01 Besvarare: Birgitta Ohlsson (FP)

Skrivelse 2009/10:248

Regeringens skrivelse 2009/10:248 En förnyad arbetsmiljöpolitik med en nationell Skr. handlingsplan 2010–2015 2009/10:248 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 23 september 2010 Fredrik Reinfeldt Tobias Billström (Arbetsmarknadsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2010/11:AU3 Följdmotioner: 1

Skrivelse 2009/10:248 (pdf, 402 kB)

Proposition 2009/10:247

Regeringens proposition 2009/10:247 Aktieägares rättigheter Prop. 2009/10:247 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 september 2010 Fredrik Reinfeldt Beatrice Ask (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås de lagändringar som


Utskottsberedning: 2010/11:CU7
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:247 (pdf, 1691 kB)

Skriftlig fråga 2009/10:1031 av Wegendal, Lars (s)

den 27 september Fråga 2009/10:1031 Praxis angående tillståndsgivningen för kampsportsmatcher av Lars Wegendal (s) till kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth (m) Regeringen avlämnade under våren 2006 propositionen Lag om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher. Senare under

Inlämnad: 2010-09-27 Besvarare: Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1030 av Olander, Ronny (s)

den 27 september Fråga 2009/10:1030 Utvärderingen av den avreglerade apoteksmarknaden av Ronny Olander (s) till socialminister Göran Hägglund (kd) Den 1 juli 2009 trädde den avreglering av apoteksmarknaden i kraft som den borgerliga regeringen tidigare beslutat om. Konkurrensverket och

Inlämnad: 2010-09-27 Besvarare: Göran Hägglund (KD)

Skriftlig fråga 2009/10:1029 av Palm, Veronica (s)

den 24 september Fråga 2009/10:1029 Styrningen av Försäkringskassan av Veronica Palm (s) till statsrådet Cristina Husmark Pehrsson (m) Annica Holmquist lider av sjukdomen akromegali. Flera läkarutlåtanden visar att hon saknar arbetsförmåga. Trots detta blev hon utförsäkrad. Efter att

Inlämnad: 2010-09-24 Besvarare: Cristina Husmark Pehrsson (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1028 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 22 september Fråga 2009/10:1028 Likhet inför lagen för juridiska personer av Anne-Marie Pålsson (m) till justitieminister Beatrice Ask (m) Sverige är en rättsstat. I den termen inryms en rad olika rättigheter som tillsammans formar begreppet rättsstaten. Likhet inför lagen: rätten

Inlämnad: 2010-09-22 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1027 av Sacrédeus, Lennart (kd)

den 17 september Fråga 2009/10:1027 Tullverkets framförhållning vid personaltillsättning av Lennart Sacrédeus (kd) till finansminister Anders Borg (m) Tullverkets verksamhet har i allt större utsträckning kommit att handla om att hindra narkotika från att komma in över Sveriges gränser.

Inlämnad: 2010-09-17 Besvarare: Anders Borg (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1026 av Johansson, Lars (s)

den 16 september Fråga 2009/10:1026 Hänsyn till barnen vid familjeåterförening av Lars Johansson (s) till migrations- och arbetsmarknadsminister Tobias Billström (m) Från den 1 juli i år gäller en ny lag om att myndigheterna ska ta större hänsyn till barnen vid familjeåterförening. Det

Inlämnad: 2010-09-16 Besvarare: Tobias Billström (M)

Proposition 2009/10:246

En ny försäkringsrörelselag Regeringens proposition 2009/10:246 En ny försäkringsrörelselag Prop. 2009/10:246 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 september 2010 Mats Odell Anders Borg (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen lämnas


Utskottsberedning: 2010/11:FiU8
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,

Proposition 2009/10:246 (pdf, 3072 kB)

Proposition 2009/10:246

prop 2009/10 246 d2 Innehållsförteckning Bilaga 1 Sammanfattning av promemorian En ny försäkrings- rörelselag (Ds 2009:55)................ 2 Bilaga 2 Promemorians lagförslag ................ 4 Bilaga 3 Förteckning


Bilaga, se huvuddokumentet för mer information

Proposition 2009/10:246 (pdf, 1811 kB)

Skriftlig fråga 2009/10:1025 av Engelhardt, Christer (s)

den 14 september Fråga 2009/10:1025 Ansträngd grisnäring av Christer Engelhardt (s) till jordbruksminister Eskil Erlandsson (c) Situationen för Gotlands grisproducenter är hårt ansträngd. Foderpriset har gått upp med 60 procent mot förra årets pris samtidigt som priset på fläskkött står

Inlämnad: 2010-09-14 Besvarare: Eskil Erlandsson (C)

Proposition 2009/10:219

Regeringens proposition 2009/10:219 Betyg från årskurs 6 i grundskolan Prop. 2009/10:219 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 september 2010 Fredrik Reinfeldt Jan Björklund (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att


Utskottsberedning: 2010/11:UbU3
Riksdagsbeslut (1 förslag): 1 bifall,
Följdmotioner: 2

Proposition 2009/10:219 (pdf, 393 kB)

Skriftlig fråga 2009/10:1024 av Pålsson, Anne-Marie (m)

den 10 september Fråga 2009/10:1024 Likhet inför lagen för juridiska personer av Anne-Marie Pålsson (m) till justitieminister Beatrice Ask (m) Sverige är en rättsstat. I den termen inryms en rad olika rättigheter som tillsammans formar begreppet rättsstaten. Likhet inför lagen: rätten

Inlämnad: 2010-09-10 Besvarare: Beatrice Ask (M)

Skriftlig fråga 2009/10:1023 av Lundh Sammeli, Fredrik (s)

den 10 september Fråga 2009/10:1023 ÖB:s besked till samtliga i Försvarsmakten om internationell arbetsskyldighet av Fredrik Lundh Sammeli (s) till försvarsminister Sten Tolgfors (m) Överbefälhavaren har under sommaren skickat ut ett brev till samtliga anställda i försvarsmakten där han

Inlämnad: 2010-09-10 Besvarare: Sten Tolgfors (M)