Dokument & lagar (36 256 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1756 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Åtgärder mot bilmålvakter [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1756 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1754 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Upprustning av Kinnekullebanan [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1754 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1753 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Trängselskatt och integritetsskyddet vid brott mot föreskrifter [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Nina Lundström (L)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1753 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1743 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dumpade bilar [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1743 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1740 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/01069/SUND Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1740 av Hans Wallmark (M) Försvarsministerns åtgärder med anledning av icke-säkerhetsklassade personers tillgång till hemlig information hos Transportstyrelsen Hans Wallmark har frågat mig vilka åtgärder jag

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1740 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1739 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Försvarsministerns information med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1739 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1738 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Inrikesministerns åtgärder med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1738 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1737 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Inrikesministerns information med anledning av icke-säkerhetsklassade personers tillgång till hemlig information hos Transportstyrelsen [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1737 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1736 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Infrastrukturministerns åtgärder med anledning av att icke-säkerhetsklassade personer i utlandet haft tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1736 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1735 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Icke-säkerhetsklassade utländska personers tillgång till hemlig information från Transportstyrelsen [konvertering pågår]

Svarsdatum: 2017-08-18 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1735 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (doc, 56 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1779 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Dnr N2017/05002/KSR Näringsdepartementet Närings- och innovationsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1779 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Viktig arbetskraft för utveckling och tillväxt Ann-Charlotte Hammar Johnsson har frågat mig vad jag avser att göra för att skapa förutsättningar för jobb

Svarsdatum: 2017-08-17 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1779 besvarad av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1768 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1768 av Hans Wallmark (M) Minnesanteckningarna från regeringens säkerhetspolitiska råd Hans Wallmark har frågat statsministern om han har för avsikt att göra de minnesanteckningar som förts i det säkerhetspolitiska rådet mellan mars 2016

Svarsdatum: 2017-08-17 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1768 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1763 av Hans Wallmark (M) Situationen i Venezuela och fråga 2016/17:1777 av Christian Holm Barenfeld (M) Situationen i Venezuela Christian Holm Barenfeld har frågat mig på vilket sätt regeringen och jag har agerat bilateralt och inom

Svarsdatum: 2017-08-17 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1763 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 46 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1778 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04391/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1778 av Cecilia Widegren (M) Läkemedelslistan Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att en gemensam läkemedelslista med en väl avvägd balans mellan patientsäkerhet och integritet inte

Svarsdatum: 2017-08-16 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1778 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1775 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04368/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1775 av Betty Malmberg (M) Gårdsförsäljning av öl och vin Betty Malmberg har frågat mig om jag är beredd att låta Östergötlands län inrätta licensierad gårdsförsäljning av öl och vin på försök, för att följa vilka

Svarsdatum: 2017-08-16 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1775 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 39 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1774 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04364/SF Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/2017:1774 av Betty Malmberg (M) Rätt att jobba kvar till 69-årsdagen Betty Malmberg har frågat mig om jag välkomnar utvecklingen om att fler jobbar längre och om jag har för avsikt att förlänga arbetstagares rätt att

Svarsdatum: 2017-08-16 Frågeställare: Betty Malmberg (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1774 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (doc, 55 kB) Svar på skriftlig fråga 2016/17:1774 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 29 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1772 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S)

Dnr S2017/04353/FS Socialdepartementet Socialministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1772 av Cecilia Widegren (M) Ansvarsfördelning inom vården Cecilia Widegren har frågat mig vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att förtydliga ansvarsrollen och vem som har det övergripande ansvaret för

Svarsdatum: 2017-08-16 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1772 besvarad av Socialminister Annika Strandhäll (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1770 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

Dnr N2017/04974/SK Dnr N2017/04973/SK Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till Riksdagen Svar på fråga 2016/17:1770 och 2016/17:1771 av Cecilia Widegren (M) Skogsnäringen samt den privata äganderätten Cecilia Widegren har frågat mig vilka åtgärder som regeringen och jag avser att vidta för att värna

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1770 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1767 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S)

Dnr SB2017/01171/RCK Statsrådsberedningen Statsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1767 av Hans Wallmark (M) Information om Transportstyrelsen Hans Wallmark har frågat mig om vem som informerade mig om säkerhetshaveriet till följd av Transportstyrelsens lagbrott. Som jag informerade om på en

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1767 besvarad av Statsminister Stefan Löfven (S) (docx, 36 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1766 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1766 av Elisabeth Svantesson (M) Könsuppdelningen i skolan Elisabeth Svantesson har frågat mig om jag avser att se över diskrimineringslagstiftningen. Sverige ska vara ett samhälle fritt från diskriminering. Ett starkt rättsligt skydd mot diskriminering är en grundläggande förutsättning för

Svarsdatum: 2017-08-15 Frågeställare: Elisabeth Svantesson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1766 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 80 kB)