Dokument & lagar (57 662 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1271 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/02922/FJR Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1271 av Lars Beckman M Vargattacker på får Lars Beckman har frågat miljöministern vilka åtgärder ministern och regeringen tänker vidta för att skydda fåren i Sverige från vargattacker. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2018-05-18 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1271 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1270 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1270 av Roger Haddad L Neddragning av områdespoliser Roger Haddad har frågat mig om det är rimligt att fyra områdespoliser ska täcka Öland, Kalmar, och Mönsterås. Han har också frågat om vilka åtgärder regeringen tänker vidta för att statistiken om antalet områdespoliser ska bli mer korrekt. Polismyndighetens

Svarsdatum: 2018-05-18 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1270 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1276 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S)

Utrikesdepartementet S tatsrådet Linde Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1276 av Christian Holm Barenfeld M Gränshandeln med Norge Christian Holm Barenfeld har frågat mig om vad jag och regeringen gör för konkreta insatser för att minska gränshandelsproblematiken gentemot Norge. Jag vill inledningsvis framhålla,

Svarsdatum: 2018-05-17 Frågeställare: Christian Holm Barenfeld (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1276 besvarad av Statsrådet Ann Linde (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1274 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/ 02765/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1274 av Tomas Tobé M Utvisning på grund av brott Tomas Tobé har frågat mig om jag avser att ta något initiativ för att utvisning på grund av brott även ska bli aktuellt för brott med lägre

Svarsdatum: 2018-05-17 Frågeställare: Tomas Tobé (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1274 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1262 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/02704/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1262 av Anders Åkesson C Kunskapen om kooperation som associationsform för företagsamma Anders Åkesson har frågat mig om regeringen är beredd att vidta de åtgärder, ekonomiska eller övriga,

Svarsdatum: 2018-05-17 Frågeställare: Anders Åkesson (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1262 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1238 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/02 584 POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1238 av Johan Forssell M Språkkrav för permanent uppehållstillstånd Johan Forssell har frågat mig om jag är beredd att vidta några åtgärder eller ta några initiativ för att tydligt koppla

Svarsdatum: 2018-05-17 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1238 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1279 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

Fi2018/01967/K Finansdepartementet Civilministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1279 av Lars Beckman M Osund konkurrens Lars Beckman har frågat mig vad jag och regeringen tänker vidta för åtgärder för att komma till rätta med det som Lars Beckman benämner osund konkurrens mellan offentliga och privata aktörer

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Lars Beckman (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1279 besvarad av Statsrådet Ardalan Shekarabi (S) (docx, 85 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1277 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

M2018/01442/Ee Miljö- och energidepartementet Samordnings- och energiministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1277 av Per-Arne Håkansson S Svensk biogasproduktion Per-Arne Håkansson har frågat mig vilka initiativ jag avser ta för att på ett långsiktigt sätt främja utveckling och produktion av svensk biogas. Först

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Per-Arne Håkansson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1277 besvarad av Statsrådet Ibrahim Baylan (S) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1275 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01965/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1275 av Peter Persson s Tyst godkännande för självdeklaration Peter Persson har frågat mig om jag avser att återuppta arbetet för att införa tyst godkännande för självdeklarationer. Skatteförfarandeutredningen föreslog i sitt delbetänkande

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Peter Persson (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1275 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1273 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M2018/ 01441/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1273 av Sten Bergheden M Vargangrepp på landsbygden Sten Bergheden har frågat landsbygdsministern vad han avser göra för att minska antalet vargar till 170-270 och därmed följa riksdagens beslut. Arbetet inom regeringen

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1273 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1272 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S)

Utrikesdepartementet Utrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1272 av Sofia Damm KD Regeringens närvaro under mötet med palestiniernas nationella råd Sofia Damm har frågat mig hur regeringen tänker följa upp den eventuella kritik som framfördes under kabinettssekreterarens möte med Palestinas president

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Sofia Damm (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1272 besvarad av Utrikesminister Margot Wallström (S) (docx, 83 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1268 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01944/S2 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1268 av Ann-Charlotte Hammar Johansson M Sänkt moms för naturguidning Ann-Charlotte Hammar Johansson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att alla former av naturguidningar ska omfattas av den sänkta momsen. Den

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1268 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 79 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1265 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:1265 av Lotta Olsson M Hot, våld och sabotage mot svenska djurhållare Lotta Olsson har frågat mig hur jag tänker stävja den växande typ av hot, våld, vandalism och sabotage som drabbar bönder och djurhållare. I ett demokratiskt samhälle har ingen rätt att förstöra eller stjäla någon annans egendom,

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Lotta Olsson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1265 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1263 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1259 Svenskt direktstöd till Iraks religiösa minoriteter samt fråga 2017/18:1263 Direktstöd till Iraks folkmordsutsatta religiösa minoriteter av Robert Hannah L Robert Hannah har frågat mig om jag anser att svenskt bistånd har önskad effekt

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1263 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1261 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på frågorna 2017/18:1252 av Hans Wallmark M Långa väntetider för utfärdande av pass och 2017/18:1261 av Anders Hansson M Väntetider för pass Hans Wallmark har frågat mig om det finns en punkt där problemen kring passhanteringen uppfattas som så svåra och omfattande att regeringen har för avsikt att göra något gentemot

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Anders Hansson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1261 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 93 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1259 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP)

Utrikesdepartementet Statsrådet Lövin Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1259 Svenskt direktstöd till Iraks religiösa minoriteter samt fråga 2017/18:1263 Direktstöd till Iraks folkmordsutsatta religiösa minoriteter av Robert Hannah L Robert Hannah har frågat mig om jag anser att svenskt bistånd har önskad effekt

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Robert Hannah (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1259 besvarad av Statsrådet Isabella Lövin (MP) (docx, 82 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1258 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01908/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1258 av Lotta Finstorp M Utredningen av företrädaransvaret Lotta Finstorp har frågat mig när jag avser att utvidga utredningens direktiv enligt riksdagens vilja om det skatterättsliga företrädaransvaret till att utreda hela företrädaransvaret.

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1258 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1257 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/02656/POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1257 av Roger Haddad L Kommunernas brottsförebyggande arbete Roger Haddad har frågat mig om jag är beredd att återkomma med lagstiftning eller instruktion till Polismyndigheten för att underlätta kommunernas

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Roger Haddad (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1257 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 66 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1256 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Fi2018/01907/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1256 av Hans Wallmark M Problem med inlämning av årets deklaration Hans Wallmark har frågat mig om jag och regeringen har för avsikt att i dialog med Skattemyndigheten understryka att medborgarna ska ha att förvänta sig bra och

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Hans Wallmark (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1256 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 84 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1254 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2018/02 654 POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:1254 av Magnus Oscarsson KD Polisens närvaro på landsbygden Magnus Oscarsson har frågat mig vad jag tänker göra för att säkerställa tryggheten för dem som bor på landsbygden. Sverige ska vara ett tryggt land

Svarsdatum: 2018-05-16 Frågeställare: Magnus Oscarsson (KD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:1254 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 88 kB)