Dokument & lagar (35 504 träffar)

Proposition 2016/17:161

Regeringens proposition 2016/17:161 En försöksverksamhet med branschskolor Prop. 2016/17:161 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2017 Stefan Löfven Anna Ekström (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag till


Utskottsberedning: UbU
Sista motionsdag: 2017-04-07

Proposition 2016/17:161 (pdf, 410 kB)

Proposition 2016/17:156

Regeringens proposition 2016/17:156 En skyldighet att erbjuda lovskola Prop. 2016/17:156 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 23 mars 2017 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås att det införs


Utskottsberedning: UbU
Sista motionsdag: 2017-04-07

Proposition 2016/17:156 (pdf, 594 kB)

Skrivelse 2016/17:138

Regeringens skrivelse 2016/17:138 Riksrevisionens rapport om transparensen i Skr. budgetpropositionen för 2017 2016/17:138 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 mars 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2017-04-06

Skrivelse 2016/17:138 (pdf, 896 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1059 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1059 av Rossana Dinamarca (V) Avskaffandet av danstillståndet Rossana Dinamarca har frågat mig vilka åtgärder jag har vidtagit för att hörsamma riksdagens tillkännagivande om att ordningslagens krav på tillstånd för att anordna offentliga danstillställningar ska tas bort. Som jag den 25 januari

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Rossana Dinamarca (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1059 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1058 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Svar på fråga 2016/17:1058 av Rossana Dinamarca (V) Evenemangslista Rossana Dinamarca har frågat mig om jag avser att vidta några åtgärder för att en evenemangslista ska kunna komma på plats inom en snar framtid. Myndigheten för press, radio och tv har lämnat förslag om utformning av en evenemangslista. Myndigheten

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Rossana Dinamarca (V)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1058 besvarad av Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) (docx, 77 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1056 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1056 av Ellen Juntti (M) Polisens arbete mot brott i sociala medier Ellen Juntti har frågat vilka åtgärder jag vidtar för att polisens samarbete med ägare till sociala medier ska förbättras. Polismyndigheten har under de senaste åren byggt upp ett väl fungerande samarbete med de flesta stora

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Ellen Juntti (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1056 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 78 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1055 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01293/S3 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1055 av Cecilie Tenfjord-Toftby (M) Tidsåtgång för att få svenskt personnummer Cecilie Tenfjord-Toftby har frågat mig vilka åtgärder jag tänker vidta för att komma till rätta med de långa handläggningstiderna i Skatteverkets

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Cecilie Tenfjord-Toftby (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1055 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1054 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S)

Dnr N2017/02043/TS Näringsdepartementet Infrastrukturministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1054 av Sten Bergheden (M) Säkra vägar för motorcyklar Sten Bergheden har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att göra landets vägar säkrare för motorcykelförare? Under 2016 omkom enligt preliminär

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1054 besvarad av Statsrådet Anna Johansson (S) (docx, 31 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1052 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S)

Svar på fråga 2016/17:1052 av Lotta Finstorp (M) Möjligheten att frikoppla Sveriges Internet Lotta Finstorp har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att möjliggöra att Sverige har förmågan att frikoppla ett eget internet från världens internet. Att antalet it-angrepp, och framför allt it-angrepp

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Lotta Finstorp (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1052 besvarad av Statsrådet Anders Ygeman (S) (docx, 69 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1051 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00688/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1051 av Lars Mejern Larsson (S) Vattendirektivet Lars Mejern Larsson har frågat mig om jag avser att ta något initiativ till en bredare konsekvensanalys för att granska effekterna av att införa förslaget

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Lars Mejern Larsson (S)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1051 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1050 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S)

Dnr S2017/01682/FST Socialdepartementet Barn-, äldre- och jämställdhetsministern Enheten för familj och sociala tjänster Malin Larsson 08 405 3420 076 835 3420 malin.larsson@regeringskansliet.se Svar lämnas senast den måndagen den 20 mars Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1050 av Jenny

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1050 besvarad av Statsrådet Åsa Regnér (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1047 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01681/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1047 av Cecilia Widegren (M) Digitalisering i vården Cecilia Widegren har frågat mig vilken analys jag och regeringen gör av ersättningsmodeller som snarare riskerar tilliten till digitalisering

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1047 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1045 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00395/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1045 av Daniel Bäckström (C) Försvarsmaktens behov av officerare Daniel Bäckström har frågat mig hur jag avser säkerställa att det finns tillräckligt många officerare för att utbilda de kommande årens ökande

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1045 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 30 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1044 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Dnr Fö2017/00394/MFI Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1044 av Daniel Bäckström (C) Arbete med incitament i det nya pliktsystemet Daniel Bäckström har frågat mig hur jag avser att stärka och utforma de positiva incitament som behövs för att graden av frivillighet

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1044 besvarad av Försvarsminister Peter Hultqvist (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1037 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S)

Dnr Fi2017/01238/S1 Finansdepartementet Finansministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1037 av Helena Bouveng (M) Marginalskatter Helena Bouveng har frågat mig om jag kommer att återställa beräkningsgrunden för statlig inkomstskatt för att öka drivkraften för yrken som väljer bort att arbeta, till exempel

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Helena Bouveng (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1037 besvarad av Finansminister Magdalena Andersson (S) (docx, 38 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1034 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01650/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1034 av Saila Quicklund (M) Psykisk ohälsa hos barn och unga Saila Quicklund har frågat mig hur jag avser att agera för att förebygga psykisk ohälsa hos barn och unga. Andelen barn

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Saila Quicklund (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1034 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 41 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1033 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S)

Svar på fråga 2016/17:1033 av Sofia Fölster (M) Nyanlända som byter namn för att få arbete Sofia Fölster har frågat Ylva Johansson om ministern avser ta några särskilda initiativ för att säkerställa att utrikesfödda inte ska diskrimineras på svensk arbetsmarknad. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Sofia Fölster (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1033 besvarad av Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) (docx, 65 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1031 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

Dnr M2017/00659/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1031 av Per Åsling (C) Myskoxens status Per Åsling har frågat mig om jag anser att den svenska stammen av myskoxe bör ges ett formellt stöd i form av klassificering som statligt vilt enligt 33 § jaktförordningen. I

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Per Åsling (C)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1031 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 40 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1030 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01626/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1030 Riktade medel till förlossningsvården av Jenny Petersson (M) Jenny Petersson har frågat mig på vilket sätt jag anser att de riktade pengarna till förlossningsvården kan anpassas efter

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1030 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 43 kB)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1028 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S)

Dnr S2017/01604/FS Socialdepartementet Folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Till riksdagen Svar på fråga 2016/17:1028 av Ann-Britt Åsebol (M) Bristen på undersköterskor Ann-Britt Åsebol har frågat mig vilka planer jag och regeringen har för att stärka yrket som undersköterska och göra det mer attraktivt

Svarsdatum: 2017-03-22 Frågeställare: Ann-Britt Åsebol (M)

Svar på skriftlig fråga 2016/17:1028 besvarad av Statsrådet Gabriel Wikström (S) (docx, 38 kB)