Dokument & lagar (37 024 träffar)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S)

N2018/00129/DL Näringsdepartementet Landsbygdsministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:562 av Maria Malmer Stenergard (M) Livsmedelsverkets rekommendation gällande viltkött Maria Malmer Stenergard har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidta för att Livsmedelsverkets rekommendationer gällande konsumtion

Svarsdatum: 2018-01-17 Frågeställare: Maria Malmer Stenergard (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:562 besvarad av Statsrådet Sven-Erik Bucht (S) (docx, 88 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:556 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S)

Svar på fråga 2017/18:556 av Gunilla Svantorp (S) Den nationella planen för transportsystemet Gunilla Svantorp har frågat mig om jag och regeringen kommer att ta hänsyn till Försvarsberedningens rapport inför beslutet om en nationell plan för transportsystemet 2018–2029. Den 31 augusti 2017 överlämnade Trafikverket

Svarsdatum: 2018-01-16 Frågeställare: Gunilla Svantorp (S)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:556 besvarad av Statsrådet Tomas Eneroth (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:554 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/00140 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:554 av Sten Bergheden (M) Stödet till brottsoffer Sten Bergheden har frågat mig om vilka initiativ jag ämnar ta för att landets brottsoffer ska få hjälp via Brottsofferjouren. Det är viktigt att brottsoffer

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Sten Bergheden (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:554 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 96 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:539 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017 / 10056/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017 /18:539 av Thomas Finnborg (M) Polisens vidareutbildning och bristande resurser Thomas Finnborg har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att komma till rätta med bristsituationer i polisen.

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:539 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:521 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:521 av John Widegren (M) Polisens närvaro på landsbygden John Widegren har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att vidta för att säkerställa att vi har en närvarande polis även på landsbygden. Som jag har framfört i tidigare frågesvar har regeringen en målsättning att öka antalet polisanställda

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: John Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:521 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:520 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/ 09812 /POL Ju2017/ 09988 /POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:485 av Krister Hammarbergh (M) Implementering av vapendirektivet och fråga 2017/18:520 av Kristina Yngwe (C) Översättning av vapendirektivet Krister Hammarbergh

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Kristina Yngwe (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:520 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:511 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09969/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikes ministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:511 av Thomas Finnborg (M) Outredda brott Thomas Finnborg har frågat mig vilka åtgärder regeringen och jag avser att vidta för att komma till rätta med det ökande antalet outredda brott, och i så

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:511 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 87 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:507 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09891 Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:507 av Åsa Coenraads (M) om missvisande statistik om jaktbrott Åsa Coenraads (M) har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att skilja viltolyckor och jaktbrott åt i statistiken. Det är Brottsförebyggande

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Åsa Coenraads (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:507 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:504 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

PAGE 2 Dnr Ju2017/09849/POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:504 av Thomas Finnborg (M) Sexualbrott Thomas Finnborg har frågat mig vilka åtgärder jag och regeringen avser vidta för att komma till rätta med den stora ökningen av antalet brott i

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Thomas Finnborg (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:504 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 37 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:498 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09970/POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:498 av Jenny Peterson (M) Kravet på danstillstånd Jenny Petersson har frågat mig om jag och regeringen har som ambition att avskaffa kravet på danstillstånd riksdagsåret 2017/18 eller när kan

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Jenny Petersson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:498 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 67 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:491 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:491 av Jörgen Warborn (M) Trygghet för företagare Jörgen Warborn har frågat mig vilka åtgärder jag avser vidta för att öka tryggheten för företagare. Den typ av brottslighet som Jörgen Warborn syftar på måste vi ta på stort allvar. Näringsidkare måste kunna bedriva sin verksamhet utan att riskera

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Jörgen Warborn (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:491 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 147 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:485 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/ 09812 /POL Ju2017/ 09988 /POL Justitiedepartementet Justitie- och i nrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:485 av Krister Hammarbergh (M) Implementering av vapendirektivet och fråga 2017/18:520 av Kristina Yngwe (C) Översättning av vapendirektivet Krister Hammarbergh

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Krister Hammarbergh (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:485 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 68 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:475 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017 / 09777 /POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Svar på fråga 2017/18:475 av Markus Wiechel (SD) Förhör med återvändande IS-krigare Markus Wiechel har frågat mig om jag och regeringen avser att möjliggöra för Säkerhetspolisen att föra samtal med återvändande terrorister, oavsett

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Markus Wiechel (SD)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:475 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 65 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:458 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Ju2017/09 753 /POL Justitiedepartementet Justitie- och inrikesministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:458 av Birgitta Ohlsson (L) Ökat stöd för att skydda judiska institutioner Birgitta Ohlsson har frågat mig på vilket sätt jag avser att öka stödet för att skydda judiska institutioner i Sverige. Rasism

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Birgitta Ohlsson (L)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:458 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 80 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:457 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

Svar på fråga 2017/18:457 av Jan Ericson (M) Säkerhetsläckan vid Transportstyrelsen Jan Ericson har frågat statsministern om han fått information om Transportstyrelsefrågan i samband med något av säkerhetspolitiska rådets möten. Frågan har överlämnats till mig. Som tidigare uppgetts så har Transportstyrelsefrågan

Svarsdatum: 2018-01-12 Frågeställare: Jan Ericson (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:457 besvarad av Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S) (docx, 90 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:551 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2018/00002/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:551av Johan Forsell (M) Finansministerns uttalande om flyktingmottagande Johan Forsell har frågat finansministern om uttalandet i Dagens Nyheter den 22 december är finansministerns

Svarsdatum: 2018-01-11 Frågeställare: Johan Forssell (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:551 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 92 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:542 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2017/10049/POL Justitiedepartementet Migrations ministern och biträdande justitie ministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:542 av Niclas Malmberg (MP) Höjd gräns för när en stiftelse måste ha en kvalificerad revisor Niclas Malmberg har frågat mig om jag avser att verka för att regeringen

Svarsdatum: 2018-01-11 Frågeställare: Niclas Malmberg (MP)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:542 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:540 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Svar på fråga 2017/18:540 av Cecilia Widegren Migrationsverkets upphandlingar Cecilia Widegren har frågat mig vilka slutsatser jag drar av de i frågan angivna uppgifterna och hur jag säkerställer att Migrationsverket följer de regler, lagar och riktlinjer som gäller för upphandlingar. Migrationsverket är precis som

Svarsdatum: 2018-01-11 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:540 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 91 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:532 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP)

M201 7 / 03297/Nm Miljö- och energidepartementet Miljöministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:532 av Daniel Bäckström (C) Naturvårdsverkets uppmaning om ändrade regler av miniminivåer för rovdjur Daniel Bäckström har frågat mig hur jag och regeringen ställer sig till att ändra reglerna för

Svarsdatum: 2018-01-11 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:532 besvarad av Miljöminister Karolina Skog (MP) (docx, 89 kB)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:524 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S)

Ju2017/09977/POL Justitiedepartementet Migrationsministern och biträdande justitieministern Till riksdagen Svar på fråga 2017/18:524 av Cecilia Widegren (M) Förenkling för enskilda vägar Cecilia Widegren har frågat mig om jag avser att föreslå en lagändring som innebär förenkling av omprövningsförrättning

Svarsdatum: 2018-01-11 Frågeställare: Cecilia Widegren (M)

Svar på skriftlig fråga 2017/18:524 besvarad av Statsrådet Heléne Fritzon (S) (docx, 89 kB)