Dokument & lagar (13 255 träffar)

Kommittéberättelse UD

Arbetsgrupp med uppgift att kartlägga faktorer som kan hämma utländska investeringar i Sverige Beteckning : UD Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2010-09-07 Status : Bokstavskommitté Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: Direktiv för Lokal : Sammansättning Ordförande:

2018-01-17

Proposition 2017/18:67

Regeringens proposition 2017/18:67 Tillgänglighetsdelgivning – försök med ett nytt Prop. delgivningssätt för snabbare handläggning av 2017/18:67 brottmål Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: JuU
Sista motionsdag: 2018-01-31

Proposition 2017/18:67 (pdf, 572 kB)

Proposition 2017/18:74

Regeringens proposition 2017/18:74 Förändrad trängselskatt i Stockholm för Prop. förbättrad tillgänglighet och 2017/18:74 transportinfrastruktur Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 2017 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: SkU
Sista motionsdag: 2018-01-31

Proposition 2017/18:74 (pdf, 3363 kB)

Proposition 2017/18:73

Regeringens proposition 2017/18:73 En utvidgning av kapningsbrottet Prop. 2017/18:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 21 december 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Kapning och andra brott


Utskottsberedning: JuU
Sista motionsdag: 2018-01-31

Proposition 2017/18:73 (pdf, 2023 kB)

Skrivelse 2017/18:69

Regeringens skrivelse 2017/18:69 Redovisning av användningen av hemliga Skr. tvångsmedel under 2016 2017/18:69 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18 december 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: Justitieutskottet Sista motionsdag: 2018-01-31

Skrivelse 2017/18:69 (pdf, 1801 kB)

Kommittéberättelse Fi 2017:11 utredningen, se dir. 2017:134

Kommittén om ett förändrat reseavdragssystem (Fi 2017:11) Beteckning : Fi 2017:11 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-12-28 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:134 Lokal : Sammansättning Särskild

2017-12-21

Kommittéberättelse S 2017:09 utredningen, se dir. 2017:133

Utredningen om en översyn av styrningen inom funktionshinderspolitiken (S 2017:09) Beteckning : S 2017:09 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-12-22 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-21 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:133 Lokal : Utredningen

2017-12-21

Skrivelse 2017/18:65

Regeringens skrivelse 2017/18:65 Riksrevisionens rapport om överutnyttjande av Skr. tandvårdsstödet till följd av överbehandling 2017/18:65 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 december 2017 Stefan Löfven Åsa Regnér (Socialdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:SoU7 Sista motionsdag: 2018-01-19

Skrivelse 2017/18:65 (pdf, 1846 kB)

Skrivelse 2017/18:66

Regeringens skrivelse 2017/18:66 Riksrevisionens rapport om Skr. Strålsäkerhetsmyndighetens kärnkraftstillsyn 2017/18:66 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 december 2017 Stefan Löfven Karolina Skog (Miljö- och energidepartementet) Skrivelsens huvudsakliga


Utskottsberedning: Försvarsutskottet Sista motionsdag: 2018-01-19

Skrivelse 2017/18:66 (pdf, 1189 kB)

Proposition 2017/18:64

Regeringens proposition 2017/18:64 Statlig ersättning till personer som har fått Prop. ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall 2017/18:64 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2017 Stefan Löfven Åsa Regnér (Socialdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:SoU19
Sista motionsdag: 2018-01-19

Proposition 2017/18:64 (pdf, 696 kB)

Proposition 2017/18:62

Ny järnvägstrafiklag Regeringens proposition 2017/18:62 Ny järnvägstrafiklag Prop. 2017/18:62 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 7 december 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Den nuvarande regleringen


Utskottsberedning: 2017/18:CU12
Sista motionsdag: 2018-01-19

Proposition 2017/18:62 (pdf, 3179 kB)

Proposition 2017/18:63

Regeringens proposition 2017/18:63 Några frågor om alkolås Prop. 2017/18:63 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 december 2017 Stefan Löfven Tomas Eneroth (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I denna proposition lämnas förslag till


Utskottsberedning: 2017/18:TU7
Sista motionsdag: 2018-01-19

Proposition 2017/18:63 (pdf, 703 kB)

Kommittéberättelse S 2017:08 utredningen, se dir. 2017:128

Utredningen om ordning och reda i vården (S 2017:08) Beteckning : S 2017:08 Departement : Socialdepartementet Senast ändrad : 2017-12-22 Status : Bokstavskommitté P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:128 Lokal : Utredningen beräknas avsluta sitt arbete senast 31 december 2018. Sammansättning Rapporter

2017-12-18

Kommittéberättelse UD 2017:01 kommittén, se dir. 2017:130

Kommittén för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2020 i Dubai (UD 2017:01) Beteckning : UD 2017:01 Departement : Utrikesdepartementet Senast ändrad : 2018-01-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-18 Direktiv för kommittén, se dir. 2017:130 Lokal :

2017-12-18

Skrivelse 2017/18:68

Regeringens skrivelse 2017/18:68 Riksrevisionens rapport om samisk utbildning Skr. 2017/18:68 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 13 december 2017 Stefan Löfven Gustav Fridolin (Utbildningsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen innehåller regeringens


Utskottsberedning: Utbildningsutskottet Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2018-01-19

Skrivelse 2017/18:68 (pdf, 1423 kB)

Skrivelse 2017/18:50

Regeringens skrivelse 2017/18:50 Riksrevisionens rapport om Polisens forensiska Skr. organisation 2017/18:50 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 december 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Denna


Utskottsberedning: 2017/18:JuU22 Sista motionsdag: 2018-01-19

Skrivelse 2017/18:50 (pdf, 1683 kB)

Kommittéberättelse Ju 2017:15 utredningen, se dir. 2017:122

Utredningen om skärpta regler för lagöverträdare 18-20 år (Ju 2017:15) Beteckning : Ju 2017:15 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2017-12-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:122 Lokal : Utredningen

2017-12-13

Kommittéberättelse Ju 2017:14 utredningen, se dir. 2017:124

Utredningen om möjligheterna till kameraövervakning ska förenklas (Ju 2017:14) Beteckning : Ju 2017:14 Departement : Justitiedepartementet Senast ändrad : 2018-01-12 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:124 Lokal : Utredningen

2017-12-13

Kommittéberättelse Fi 2017:10 utredningen, se dir. 2017:123

Utredningen om ett eventuellt deltagande i Europeiska bankunionen (Fi 2017:10) Beteckning : Fi 2017:10 Departement : Finansdepartementet Senast ändrad : 2017-12-18 Status : Pågående P Tillkallade enligt regeringens bemyndigande den: 2017-12-13 Direktiv för utredningen, se dir. 2017:123 Lokal : Utredningen

2017-12-13

Skrivelse 2017/18:70

Regeringens skrivelse 2017/18:70 Integritetsskydd vid signalspaning i Skr. försvarsunderrättelseverksamhet 2017/18:70 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 7 december 2017 Stefan Löfven Peter Hultqvist (Försvarsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2017/18:FöU5 Sista motionsdag: 2018-01-19

Skrivelse 2017/18:70 (pdf, 276 kB)