Dokument & lagar (3 169 träffar)

Motion 2018/19:2975 av Allan Widman m.fl. (L)

Motion till riksdagen 2018/19:2975 av Allan Widman m.fl. L Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Vi går en säkerhetspolitiskt mörk


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1

Motion 2018/19:2975 av Allan Widman m.fl. (L) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2975 av Allan Widman m.fl. (L) (pdf, 116 kB)

Motion 2018/19:2969 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2969 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel båda SD Säkra Göta älv-dalen Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att långsiktigt säkra Göta älv-dalen mot skred och tillkännager detta för regeringen. Motivering Göta älvdalen är ett stråk av stor


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:2969 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2969 av Aron Emilsson och Charlotte Quensel (båda SD) (pdf, 75 kB)

Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. M Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1

Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 79 kB) Motion 2018/19:2946 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 123 kB)

Motion 2018/19:2917 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2917 av Ann-Sofie Alm M I händelse av krig blir det lätt att spara pengarna på kontot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att möjligheterna till införandet av ett säkert och tryggt nationellt betalningssystem, oberoende av el och internet,


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:2917 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2917 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. C Försvar och samhällets säkerhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att svensk försvarsförmåga ska utvecklas så att hela landet kan försvaras genom ökad tillgänglighet och förbättrad operativ förmåga inom


Utskottsberedning: FöU 2018/19:FöU1

Motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 83 kB) Motion 2018/19:2840 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 139 kB)

Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. M En robust krisberedskap och ett starkt totalförsvar Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att stärka den civil-militära samverkan och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: FöU SkU 2018/19:FöU1

Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2821 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 105 kB)

Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. M Civil beredskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att inrätta ett nationellt säkerhetsråd direkt under statsministern och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen


Utskottsberedning: FöU 2018/19:FöU1

Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 76 kB) Motion 2018/19:2817 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 98 kB)

Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. M Ett starkt försvar för att säkra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om 2 procent av BNP i försvarsanslag och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om fokus


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1

Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) (docx, 91 kB) Motion 2018/19:2816 av Beatrice Ask m.fl. (M) (pdf, 150 kB)

Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs


Utskottsberedning: UU 2018/19:FöU1 2018/19:UU1

Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 77 kB) Motion 2018/19:2762 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 143 kB)

Motion 2018/19:2718 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C)

Motion till riksdagen 2018/19:2718 av Daniel Bäckström och Per Åsling båda C Sportskyttar och jägare i totalförsvaret Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att utreda hur Sveriges sportskyttar och jägare med sin kompetens kan bidra till totalförsvaret och tillkännager detta


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:2718 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2718 av Daniel Bäckström och Per Åsling (båda C) (pdf, 72 kB)

Motion 2018/19:2681 av Isak From (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2681 av Isak From S Stärk möjligheten för samhället att vid behov nyttja privata helikopterföretag Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att MSB bör beakta privata helikopterföretags betydelse vid brand och andra samhällsfarliga situationer


Utskottsberedning: FöU SoU

Motion 2018/19:2681 av Isak From (S) (docx, 74 kB) Motion 2018/19:2681 av Isak From (S) (pdf, 88 kB)

Motion 2018/19:2675 av Laila Naraghi och Sanne Lennström (båda S)

Motion till riksdagen 2018/19:2675 av Laila Naraghi och Sanne Lennström båda S Skyddsklassning av M/S Sigrid Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kärnbränslefartyget M/S Sigrid ska klassas som skyddsobjekt och omfattas av skyddslagen och tillkännager detta för regeringen.


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:2675 av Laila Naraghi och Sanne Lennström (båda S) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2675 av Laila Naraghi och Sanne Lennström (båda S) (pdf, 79 kB)

Motion 2018/19:2619 av Daniel Bäckström m.fl. (C)

Motion till riksdagen 2018/19:2619 av Daniel Bäckström m.fl. C Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. Motivering Sverige bygger säkerhet tillsammans


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1

Motion 2018/19:2619 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (docx, 73 kB) Motion 2018/19:2619 av Daniel Bäckström m.fl. (C) (pdf, 113 kB)

Motion 2018/19:2566 av Ann-Sofie Alm (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2566 av Ann-Sofie Alm M Nationell samordning för att trygga människor och miljö runt Vänern och Göta älv Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheten till en nationellt samordnad översyn av Vänerns vattenreglering och översvämningsrisker


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:2566 av Ann-Sofie Alm (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2566 av Ann-Sofie Alm (M) (pdf, 70 kB)

Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD)

Motion till riksdagen 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. KD Försvars- och säkerhetspolitisk inriktning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om säkerhetspolitisk inriktning och tillkännager detta för regeringen. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om


Utskottsberedning: UU 2018/19:FöU1

Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (docx, 92 kB) Motion 2018/19:2472 av Mikael Oscarsson m.fl. (KD) (pdf, 187 kB)

Motion 2018/19:2361 av Roger Richtoff m.fl. (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2361 av Roger Richtoff m.fl. SD Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar anslagen för 2019 inom utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap enligt förslaget i tabell 1 i motionen. 1  Sveriges försvarspolitik Sedan riksdagsinträdet


Utskottsberedning: 2018/19:FöU1

Motion 2018/19:2361 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (docx, 75 kB) Motion 2018/19:2361 av Roger Richtoff m.fl. (SD) (pdf, 98 kB)

Motion 2018/19:2319 av Roger Richtoff (SD)

Motion till riksdagen 2018/19:2319 av Roger Richtoff SD Miljöprövning för Försvarsmakten Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om miljöprövning för Försvarsmakten och tillkännager detta för regeringen. Motivering Idag kan tiden för miljöprövning av skjuttillstånd för Försvarsmakten


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:2319 av Roger Richtoff (SD) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2319 av Roger Richtoff (SD) (pdf, 69 kB)

Motion 2018/19:2294 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP)

Motion till riksdagen 2018/19:2294 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult båda MP Tillåt endast användandet av smällare, raketer och fyrverkerier vid offentliga arrangemang Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att lagstifta om att enbart tillåta användandet av fyrverkerier,


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:2294 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP) (docx, 71 kB) Motion 2018/19:2294 av Elisabeth Falkhaven och Emma Hult (båda MP) (pdf, 86 kB)

Motion 2018/19:2275 av Jörgen Warborn (M)

Motion till riksdagen 2018/19:2275 av Jörgen Warborn M Lokala säkerhetsnämnderna Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att motionens intentioner om LSN-sammansättning ska beaktas inför en eventuell proposition på området och tillkännager detta för regeringen. Motivering

2018-11-29

Motion 2018/19:2275 av Jörgen Warborn (M) (docx, 69 kB) Motion 2018/19:2275 av Jörgen Warborn (M) (pdf, 74 kB)

Motion 2018/19:2203 av Jasenko Omanovic (S)

Motion till riksdagen 2018/19:2203 av Jasenko Omanovic S Rehabilitering för återvändande soldater Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över rehabiliteringen för soldater så att den är kontinuerligt anpassad till försvarets nya utmaningar och tillkännager detta för


Utskottsberedning: FöU

Motion 2018/19:2203 av Jasenko Omanovic (S) (docx, 68 kB) Motion 2018/19:2203 av Jasenko Omanovic (S) (pdf, 71 kB)