Dokument & lagar (16 368 träffar)

Protokoll 2016/17:130

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:130 Onsdagen den 21 juni Kl.  09.00–12.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Avsägelse Talmannen meddelade att Runar Filper (SD) avsagt sig uppdraget som suppleant konstitutionsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan om

2017-06-21

Protokoll 2016/17:130 (pdf, 604 kB)

Protokoll 2016/17:129

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:129 Tisdagen den 20 juni Kl.  09.00–16.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2016/17:3754 och 3755 till socialutskottet  § 2  Ärenden för bordläggning Följande

2017-06-20

Protokoll 2016/17:129 (pdf, 982 kB)

Proposition 2016/17:208

Regeringens proposition 2016/17:208 Några frågor om offentlighet och sekretess Prop. 2016/17:208 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 juni 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Myndigheter och


Utskottsberedning: KU
Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:208 (pdf, 1246 kB)

Proposition 2016/17:207

Regeringens proposition 2016/17:207 Tillsyn över vissa installationer för alternativa Prop. drivmedel 2016/17:207 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 15 juni 2017 Stefan Löfven Anna Johansson (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I

Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:207 (pdf, 298 kB)

Skrivelse 2016/17:140

2017 års redogörelse för företag med statligt ägande Regeringens skrivelse 2016/17:140 2017 års redogörelse för företag med statligt Skr. ägande 2016/17:140 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 15 juni 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: Näringsutskottet Sista motionsdag: 2017-09-20

Skrivelse 2016/17:140 (pdf, 4753 kB)

Protokoll 2016/17:128

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:128 Måndagen den 19 juni Kl.  11.00–19.44 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Ulrika Karlsson i Uppsala (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 19 juni, varigenom

2017-06-19

Protokoll 2016/17:128 (pdf, 1099 kB)

Protokoll 2016/17:127

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:127 Fredagen den 16 juni Kl.  09.00–10.40 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 29–31 maj samt för den 1 juni justerades. § 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Berit Högman (S) avsagt

2017-06-16

Protokoll 2016/17:127 (pdf, 440 kB)

Protokoll 2016/17:126

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:126 Torsdagen den 15 juni Kl.  12.00–20.30 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Beatrice Ask (M) avsagt sig uppdraget som ledamot i justitieutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 2  Anmälan

2017-06-15

Protokoll 2016/17:126 (pdf, 1115 kB)

Skrivelse 2016/17:189


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2017-09-20

Protokoll 2016/17:125

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:125 Onsdagen den 14 juni Kl.  9.00–19.29 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. Välkomsthälsning Anf.  1  TALMANNEN: First of all, I would like to say warmly welcome to the speaker of the Parliament of Cyprus, Demetris Syllouris. You are most welcome

2017-06-14

Protokoll 2016/17:125 (pdf, 1053 kB)

Proposition 2016/17:204

Regeringens proposition 2016/17:204 Fortsatt giltighet av lagen om vissa register för Prop. forskning om vad arv och miljö betyder för 2016/17:204 människors hälsa Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juni 2017 Stefan Löven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Propositionens

Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:204 (pdf, 227 kB)

Protokoll 2016/17:124

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:124 Tisdagen den 13 juni Kl.  13.00–15.57        18.00–19.19 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Anmälan om ersättare för statsråd Förste vice talmannen anmälde att Stefan Nilsson (MP) skulle tjänstgöra som ersättare för statsrådet Per Bolund

2017-06-13

Protokoll 2016/17:124 (pdf, 643 kB)

Proposition 2016/17:205

Regeringens proposition 2016/17:205 Regelförenkling för sjöfarten Prop. 2016/17:205 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juni 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås vissa lagändringar


Utskottsberedning: 2017/18:TU3
Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:205 (pdf, 648 kB)

Proposition 2016/17:203

Regeringens proposition 2016/17:203 Kriminalvårdssekretess Prop. 2016/17:203 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 8 juni 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Sekretess gäller inom Kriminalvården och


Utskottsberedning: KU
Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:203 (pdf, 349 kB)

Protokoll 2016/17:123

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:123 Måndagen den 12 juni Kl.  11.00–14.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 juni kl. 14.00. § 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande

2017-06-12

Protokoll 2016/17:123 (pdf, 626 kB)

Protokoll 2016/17:122

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:122 Fredagen den 9 juni Kl.  09.00–10.27 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 19 maj justerades. § 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse

2017-06-09

Protokoll 2016/17:122 (pdf, 428 kB)

Protokoll 2016/17:121

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:121 Torsdagen den 8 juni Kl.  12.00–16.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollet för den 18 maj justerades. § 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation

2017-06-08

Protokoll 2016/17:121 (pdf, 832 kB)

Skrivelse 2016/17:206

Regeringens skrivelse 2016/17:206 Riksrevisionens rapport om lärdomar av Skr. flyktingsituationen hösten 2015 - beredskap och 2016/17:206 hantering Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Harpsund den 1 juni 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: Socialförsäkringsutskottet Sista motionsdag: 2017-09-20

Skrivelse 2016/17:206 (pdf, 765 kB)

Protokoll 2016/17:120

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:120 Onsdagen den 7 juni Kl.  9.00–13.22        16.00–16.18 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1  Justering av protokoll Protokollen för den 16 och 17 maj justerades. § 2  Avsägelser Tredje vice talmannen meddelade att Hans Linde (V) avsagt

2017-06-07

Protokoll 2016/17:120 (pdf, 712 kB)

Proposition 2016/17:197

Anpassningar till EU:s nya förordningar om medicinteknik - del 1 Regeringens proposition 2016/17:197 Anpassningar till EU:s nya förordningar om Prop. medicinteknik – del 1 2016/17:197 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Harpsund den 1 juni 2017 Stefan Löfven Annika Strandhäll (Socialdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:SoU3
Sista motionsdag: 2017-09-20

Proposition 2016/17:197 (pdf, 2643 kB)