Störningar på webbplatsen

På måndag kväll pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Frågor? Kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (16 198 träffar)

Skrivelse 2016/17:110

Regeringens skrivelse 2016/17:110 Riksrevisionens rapport om statens styrning Skr. genom riktade statsbidrag inom hälso- och 2016/17:110 sjukvården Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 februari 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: Socialutskottet

Skrivelse 2016/17:110 (pdf, 889 kB)

Protokoll 2016/17:70

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:70 Fredagen den 17 februari Kl. 09.00–10.55 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Svar på interpellation 2016/17:257 om den turkiska regeringens förtryck av oppositionen Anf. 1 Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM (S): Herr talman! Ärade

2017-02-17

Protokoll 2016/17:70 (pdf, 381 kB)

Protokoll 2016/17:69

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:69 Torsdagen den 16 februari Kl. 12.00–15.25 16.00–16.06 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 26 januari justerades. § 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Andreas Carlson

2017-02-16

Protokoll 2016/17:69 (pdf, 438 kB)

Protokoll 2016/17:68

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:68 Onsdagen den 15 februari Kl. 09.00–14.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Val av riksrevisorer Anf. 1 ANDREAS NORLÉN (M): Herr talman! Låt mig först hit till kammarens åhörarläktare välkomna de personer som konstitutionsutskottet

2017-02-15

Protokoll 2016/17:68 (pdf, 735 kB)

Proposition 2016/17:85


Utskottsberedning: 2016/17:SoU13
Sista motionsdag: 2017-03-02

Protokoll 2016/17:67

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:67 Tisdagen den 14 februari Kl. 13.00–15.56 18.00–19.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1 § Återrapportering från Europeiska rådets möte den 3 februari Anf. 1 Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Fru talman! För snart två veckor

2017-02-14

Protokoll 2016/17:67 (pdf, 764 kB)

Skrivelse 2016/17:111

Regeringens skrivelse 2016/17:111 Riksrevisionens rapport om statens förorenade Skr. områden 2016/17:111 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Falun den 9 februari 2017 Stefan Löfven Karolina Skog (Miljö- och energidepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har


Utskottsberedning: Miljö- och jordbruksutskottet Sista motionsdag: 2017-03-01

Skrivelse 2016/17:111 (pdf, 1514 kB)

Proposition 2016/17:108

Regeringens proposition 2016/17:108 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott Prop. 2016/17:108 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Falun den 9 februari 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Propositionen innehåller förslag


Utskottsberedning: 2016/17:JuU14
Sista motionsdag: 2017-03-01

Proposition 2016/17:108 (pdf, 749 kB)

Proposition 2016/17:93

Regeringens proposition 2016/17:93 2014 års protokoll och rekommendation till Prop. ILO:s konvention om tvångsarbete 2016/17:93 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2017 Stefan Löfven Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet) Propositionens huvudsakliga

Sista motionsdag: 2017-03-01

Proposition 2016/17:93 (pdf, 723 kB)

Proposition 2016/17:95

Regeringens proposition 2016/17:95 Vissa åtgärder för en effektivare och mer Prop. ändamålsenlig mark- och miljöprocess 2016/17:95 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:JuU24
Sista motionsdag: 2017-03-01

Proposition 2016/17:95 (pdf, 385 kB)

Proposition 2016/17:94

Regeringens proposition 2016/17:94 Ökad patientmedverkan vid psykiatrisk Prop. tvångsvård och rättspsykiatrisk vård 2016/17:94 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll En


Utskottsberedning: 2016/17:SoU15
Sista motionsdag: 2017-03-01

Proposition 2016/17:94 (pdf, 405 kB)

Proposition 2016/17:91

Tullbrottsdatalag Regeringens proposition 2016/17:91 Tullbrottsdatalag Prop. 2016/17:91 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att det införs


Utskottsberedning: 2016/17:SkU28
Sista motionsdag: 2017-03-01

Proposition 2016/17:91 (pdf, 1324 kB)

Proposition 2016/17:89

Regeringens proposition 2016/17:89 Skattebrottsdatalag Prop. 2016/17:89 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen föreslår att det införs en ny lag om behandling


Utskottsberedning: 2016/17:SkU29
Sista motionsdag: 2017-03-01

Proposition 2016/17:89 (pdf, 1007 kB)

Skrivelse 2016/17:65

Regeringens skrivelse 2016/17:65 Riksrevisionens rapport om internationella Skr. jämförelser av inkomstskillnader 2016/17:65 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 2 februari 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2016/17:FiU39 Sista motionsdag: 2017-03-01

Skrivelse 2016/17:65 (pdf, 330 kB)

Protokoll 2016/17:66

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:66 Fredagen den 3 februari Kl. 09.00–09.33 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 13 januari justerades. § 2 Anmälan om subsidiaritetsprövningar Tredje vice talmannen anmälde att utdrag

2017-02-03

Protokoll 2016/17:66 (pdf, 260 kB)

Protokoll 2016/17:65

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:65 Torsdagen den 2 februari Kl. 12.00–13.08 14.00–15.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 12 januari justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser

2017-02-02

Protokoll 2016/17:65 (pdf, 523 kB)

Protokoll 2016/17:64

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:64 Onsdagen den 1 februari Kl. 09.00–10.52 16.00–16.07 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 10 och 11 januari justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen

2017-02-01

Protokoll 2016/17:64 (pdf, 271 kB)

Protokoll 2016/17:63

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:63 Tisdagen den 31 januari Kl. 13.00–14.40 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Meddelande om statsministerns frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 2 februari kl. 14.00 skulle frågor

2017-01-31

Protokoll 2016/17:63 (pdf, 346 kB)

Proposition 2016/17:92

Regeringens proposition 2016/17:92 Skärpta straff för brott mot tillståndsplikten för Prop. explosiva varor 2016/17:92 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 januari 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Förekomsten


Utskottsberedning: 2016/17:FöU10
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2017-02-15

Proposition 2016/17:92 (pdf, 201 kB)

Proposition 2016/17:88

Regeringens proposition 2016/17:88 Ytterligare åtgärder för att genomföra EU- Prop. direktiv om mänskliga vävnader och celler 2016/17:88 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 26 januari 2017 Stefan Löfven Gabriel Wikström (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2016/17:SoU14
Sista motionsdag: 2017-02-15

Proposition 2016/17:88 (pdf, 907 kB)