Dokument & lagar (16 066 träffar)

Protokoll 2016/17:57

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:57 Torsdagen den 19 januari Kl. 14.00–15.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Frågestund Anf. 1 TALMANNEN: Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, statsrådet

2017-01-19

Protokoll 2016/17:57 (pdf, 352 kB)

Protokoll 2016/17:56

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:56 Onsdagen den 18 januari Kl. 09.00–17.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:211 Till riksdagen Interpellation 2016/17:211 Åtgärder

2017-01-18

Protokoll 2016/17:56 (pdf, 842 kB)

Protokoll 2016/17:55

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:55 Tisdagen den 17 januari Kl. 13.00–15.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Meddelande om frågestund T almannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 19 januari kl. 14.00 . § 2 Anmälan om faktapromemorior Talmannen

2017-01-17

Protokoll 2016/17:55 (pdf, 383 kB)

Skrivelse 2016/17:81

Regeringens skrivelse 2016/17:81 Riksrevisionens rapport om att hantera ett Skr. komplicerat skattesystem 2016/17:81 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 januari 2017 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: Skatteutskottet Sista motionsdag: 2017-02-01

Skrivelse 2016/17:81 (pdf, 1743 kB)

Proposition 2016/17:80

Regeringens proposition 2016/17:80 Offentliggörande av uppgifter om ekologiska Prop. aktörer 2016/17:80 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 12 januari 2017 Stefan Löfven Sven-Erik Bucht (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Av EU-regelverket


Utskottsberedning: 2016/17:MJU18
Sista motionsdag: 2017-02-01

Proposition 2016/17:80 (pdf, 88 kB)

Protokoll 2016/17:54

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:54 Fredagen den 13 januari Kl. 09 .00–09.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 15, 16, 19 och 20 december justerades. § 2 Anmälan om faktapromemoria Talmannen anmälde att följande

2017-01-13

Protokoll 2016/17:54 (pdf, 322 kB)

Skrivelse 2016/17:74

Regeringens skrivelse 2016/17:74 Riksrevisionens rapport om Teracom och Skr. marknäten 2016/17:74 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 12 januari 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar regeringen


Utskottsberedning: Kulturutskottet Sista motionsdag: 2017-02-01

Skrivelse 2016/17:74 (pdf, 1525 kB)

Protokoll 2016/17:53

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:53 Torsdagen den 12 januari Kl. 12.00–16.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 12, 13 och 14 december justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser

2017-01-12

Protokoll 2016/17:53 (pdf, 572 kB)

Protokoll 2016/17:52

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:52 Onsdagen den 11 januari Kl. 09.00–13.11 16.00–16.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Herr talman! Jag tror att många kommer att minnas 2016 som ett orons år. Ett

2017-01-11

Protokoll 2016/17:52 (pdf, 618 kB)

Protokoll 2016/17:51

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:51 Tisdagen den 10 januari Kl. 13.00–15.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 30 november samt för den 1, 2 och 6 december justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredj e

2017-01-10

Protokoll 2016/17:51 (pdf, 571 kB)

Proposition 2016/17:30

Regeringens proposition 2016/17:30 Framtidsfullmakter – en ny form av Prop. ställföreträdarskap för vuxna 2016/17:30 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 2016 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Många


Utskottsberedning: 2016/17:CU11
Sista motionsdag: 2017-01-25

Proposition 2016/17:30 (pdf, 1364 kB)

Proposition 2016/17:73

Regeringens proposition 2016/17:73 Funktionskrav på elmätare Prop. 2016/17:73 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 december 2016 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslås ändringar i

Sista motionsdag: 2017-01-25

Proposition 2016/17:73 (pdf, 254 kB)

Protokoll 2016/17:50

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:50 Tisdagen den 20 december Kl. 09.00–11.36 13.00–14.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 29 november justerades. § 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Oscar Sjöstedt

2016-12-20

Protokoll 2016/17:50 (pdf, 647 kB)

Skrivelse 2016/17:71

Regeringens skrivelse 2016/17:71 ILO:s rekommendation om övergången från den Skr. informella till den formella ekonomin 2016/17:71 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 december 2016 Stefan Löfven Ylva Johansson (Arbetsmarknadsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: Arbetsmarknadsutskottet Sista motionsdag: 2017-01-13

Skrivelse 2016/17:71 (pdf, 445 kB)

Skrivelse 2016/17:67

Regeringens skrivelse 2016/17:67 Riksrevisionens rapport om det livslånga Skr. lärandet inom högre utbildning 2016/17:67 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 december 2016 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson (Utbildningsdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Skrivelsen


Utskottsberedning: Utbildningsutskottet Sista motionsdag: 2017-01-13

Skrivelse 2016/17:67 (pdf, 1935 kB)

Protokoll 2016/17:49

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:49 Måndagen den 19 december Kl. 11.00–13.48 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 25 november justerades. § 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Stefan Svanström

2016-12-19

Protokoll 2016/17:49 (pdf, 529 kB)

Skrivelse 2016/17:72

Regeringens skrivelse 2016/17:72 2016 års redogörelse för tillämpningen av lagen Skr. om särskild utlänningskontroll 2016/17:72 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 december 2016 Stefan Löfvén Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll I


Utskottsberedning: 2016/17:JuU12 Sista motionsdag: 2017-01-13

Skrivelse 2016/17:72 (pdf, 140 kB)

Proposition 2016/17:59

Trygg och säker vård för barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet Öppna PDF:en för att läsa texten.


Utskottsberedning: 2016/17:SoU11
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2017-01-13

Proposition 2016/17:59 (pdf, 656 kB)

Proposition 2016/17:58

Uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen Regeringens proposition 2016/17:58 Uppgifter på individnivå i Prop. arbetsgivardeklarationen 2016/17:58 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 14 december 2016 Stefan Löfven Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: SkU
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2017-01-13

Proposition 2016/17:58 (pdf, 1649 kB)

Skrivelse 2016/17:53

Regeringens skrivelse 2016/17:53 Riksrevisionens rapport om Skr. Utrikesförvaltningens konsulära krisberedskap 2016/17:53 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 14 december 2016 Stefan Löfven Margot Wallström (Utrikesdepartementet) Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen


Utskottsberedning: Utrikesutskottet Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-01-13

Skrivelse 2016/17:53 (pdf, 3059 kB)