Dokument & lagar (47 165 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:119

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:119 Fredagen den 25 maj Kl. 9.0011.57 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 4 maj justerades. 2  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Sultan Kayhan S skulle tjänstgöra som ersättare för Arhe Hamednaca

2018-05-25

Riksdagens protokoll 2017/18:119 (pdf, 639 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:118

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:118 Torsdagen den 24 maj Kl. 12.0018.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 3 maj justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Petra Ekerum S avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

2018-05-24

Riksdagens protokoll 2017/18:118 (pdf, 950 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:117

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:117 Onsdagen den 23 maj Kl. 09.0016.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 2 maj justerades. 2  Anmälan om faktapromemoria Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

2018-05-23

Riksdagens protokoll 2017/18:117 (pdf, 1070 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:116

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:116 Tisdagen den 22 maj Kl. 13.0015.55 18.0019.04 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2018-05-22

Riksdagens protokoll 2017/18:116 (pdf, 585 kB)

Skrivelse 2017/18:262

Regeringens skrivelse 2017/18:262 En nationell strategi för ESS och den omgivande Skr. kunskapsmiljön 2017/18:262 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 17 maj 2018 Margot Wallström Helene Hellmark Knutsson Utbildningsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I denna skrivelse redovisas


Utskottsberedning: Utbildningsutskottet Sista motionsdag: 2018-06-07

Skrivelse 2017/18:262 (pdf, 386 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:115

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:115 Måndagen den 21 maj Kl. 11.0014.38 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans Anf. 1  EMMA HENRIKSSON KDFru talman Det är tredje gången som Kristdemokraterna har begärt att riksdagen, av aktuella och akuta skäl,

2018-05-21

Riksdagens protokoll 2017/18:115 (pdf, 676 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:114

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.0012.07 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 april justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Mattias Vepsä

2018-05-18

Riksdagens protokoll 2017/18:114 (pdf, 523 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:113

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:113 Torsdagen den 17 maj Kl. 12.0017.56 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 april justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Jacob Sandgren S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från

2018-05-17

Riksdagens protokoll 2017/18:113 (pdf, 888 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:112

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:112 Onsdagen den 16 maj Kl. 09.0016.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 april justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning

2018-05-16

Riksdagens protokoll 2017/18:112 (pdf, 1068 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:111

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:111 Tisdagen den 15 maj Kl. 13.0015.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 april justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:524 Till riksdagen

2018-05-15

Riksdagens protokoll 2017/18:111 (pdf, 457 kB)

Proposition 2017/18:260

Följdändringar till ändrade mediegrundlagar Regeringens proposition 2017/18:260 Följdändringar till ändrade mediegrundlagar Prop. 2017/18:260 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 9 maj 2018 Stefan Löfven Morgan Johansson Justitiedepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll


Utskottsberedning: KU
Sista motionsdag: 2018-05-30

Proposition 2017/18:260 (pdf, 1352 kB)

Skrivelse 2017/18:255

Regeringens skrivelse 2017/18:255 Riksrevisionens rapport om finansiell stabilitet Skr. 2017/18:255 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 maj 2018 Stefan Löfven Per Bolund Finansdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Riksrevisionen har i rapporten Finansiell stabilitet makrotillsyn


Utskottsberedning: Finansutskottet Sista motionsdag: 2018-05-30

Skrivelse 2017/18:255 (pdf, 2177 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:110

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:110 Måndagen den 14 maj Kl. 11.0011.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 1620 april justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Sara Karlsson S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen. Kammaren

2018-05-14

Riksdagens protokoll 2017/18:110 (pdf, 296 kB)

Skrivelse 2017/18:259

Regeringens skrivelse 2017/18:259 En strategi för svensk rymdverksamhet Skr. 2017/18:259 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 9 maj 2018 Stefan Löfven Helene Hellmark Knutsson Utbildningsdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen presenterar regeringen en nationell


Utskottsberedning: Utbildningsutskottet Sista motionsdag: 2018-05-30

Skrivelse 2017/18:259 (pdf, 350 kB)

Skrivelse 2017/18:256

Regeringens skrivelse 2017/18:256 Riksrevisionens rapport om fastställande av Skr. föräldrapenning för egenföretagare 2017/18:256 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 maj 2018 Stefan Löfven Annika Strandhäll Socialdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll I skrivelsen redovisar


Utskottsberedning: Socialförsäkringsutskottet Sista motionsdag: 2018-05-29

Skrivelse 2017/18:256 (pdf, 3066 kB)

Skrivelse 2017/18:246

Regeringens skrivelse 2017/18:246 En politik för engagemang långsiktighet och Skr. oberoende för civilsamhället 2017/18:246 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 3 maj 2018 Stefan Löfven Alice Bah Kuhnke Kulturdepartementet Skrivelsens huvudsakliga innehåll Det civila samhället är av


Utskottsberedning: Kulturutskottet Sista motionsdag: 2018-05-29

Skrivelse 2017/18:246 (pdf, 626 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:109

1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Jenny Petersson M skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 7 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Lars Püss M3  Meddelande om aktuell debatt

2018-05-04

Riksdagens protokoll 2017/18:109 (pdf, 809 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:108

1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 april justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:519 Till riksdagen Interpellation 2017/18:519 Omhändertagande av berusade personer av Lotta Finstorp M Interpellationen kommer att besvaras fredagen

2018-05-03

Riksdagens protokoll 2017/18:108 (pdf, 634 kB)

Proposition 2017/18:245

Nya skatteregler för företagssektorn Regeringens proposition 2017/18:245 Nya skatteregler för företagssektorn Prop. 2017/18:245 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 3 maj 2018 Stefan Löfven Magdalena Andersson Finansdepartementet Propositionens huvudsakliga innehåll Alltför förmånliga


Utskottsberedning: 2017/18:SkU25
Följdmotioner: 3 Sista motionsdag: 2018-05-18

Proposition 2017/18:245 (pdf, 4165 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:107

1  Justering av protokoll Protokollen för den 10 och 11 april justerades. 2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 3 maj kl. 14.00. 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:28 för torsdagen den 26 april

2018-05-02

Riksdagens protokoll 2017/18:107 (pdf, 1290 kB)