Dokument & lagar (13 803 träffar)

Riksdagsskrivelse 2017/18:67

Riksdagsskrivelse 2017/18:67 Regeringen Näringsdepartementet Med överlämnande av näringsutskottets betänkande 2017/18:NU4 Statliga företag får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 23 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-23

Riksdagsskrivelse 2017/18:67 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:67 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:66

Riksdagsskrivelse 2017/18:66 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2017/18:SoU11 Ny övergångsbestämmelse i lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:66 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:66 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:64

Riksdagsskrivelse 2017/18:64 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2017/18:JuU5 Riksrevisionens rapport om tingsrätters effektivitet och produktivitet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:64 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:64 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:63

Riksdagsskrivelse 2017/18:63 Regeringen Arbetsmarknadsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:63 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:63 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:62

Riksdagsskrivelse 2017/18:62 Regeringen Kulturdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:62 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:62 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:61

Riksdagsskrivelse 2017/18:61 Regeringen Näringsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:61 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:61 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:60

Riksdagsskrivelse 2017/18:60 Regeringen Miljö- och energidepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:60 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:60 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:59

Riksdagsskrivelse 2017/18:59 Regeringen Utbildningsdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:59 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:59 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:58

Riksdagsskrivelse 2017/18:58 Regeringen Socialdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:58 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:58 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:57

Riksdagsskrivelse 2017/18:57 Regeringen Utrikesdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:57 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:57 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:56

Riksdagsskrivelse 2017/18:56 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:56 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:56 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:55

Riksdagsskrivelse 2017/18:55 Regeringen Finansdepartementet1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU11 Höständringsbudget för 2017 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson 1Riksdagsskrivelse

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:55 (doc, 32 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:55 (pdf, 55 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:54

Riksdagsskrivelse 2017/18:54 Regeringen Finansdepartementet Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2017/18:FiU1 Statens budget 2018 Rambeslutet får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 22 november 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-11-22

Riksdagsskrivelse 2017/18:54 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:54 (pdf, 52 kB)

Proposition 2017/18:44

Regeringens proposition 2017/18:44 Sveriges deltagande i det permanenta Prop. strukturerade samarbetet inom Europeiska 2017/18:44 unionen Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 22 november 2017 Morgan Johansson Isabella Lövin (Utrikesdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: 2017/18:UFöU3
Följdmotioner: 2 Sista motionsdag: 2017-11-23

Proposition 2017/18:44 (pdf, 709 kB)

Proposition 2017/18:40

Regeringens proposition 2017/18:40 En ny beslutsprocess för den högspecialiserade Prop. vården 2017/18:40 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 16 november 2017 Stefan Löfven Åsa Regnér (Socialdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen


Utskottsberedning: 2017/18:SoU18
Sista motionsdag: 2017-12-07

Proposition 2017/18:40 (pdf, 920 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:53

Riksdagsskrivelse 2017/18:53 Regeringen Justitiedepartementet1 Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2017/18:KU8 Rätt för Riksdagsförvaltningen att upplåta bostadslägenheter i fastigheter med annan ägare får jag anmäla att riksdagen den 15 november 2017 bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm

2017-11-21

Riksdagsskrivelse 2017/18:53 (doc, 31 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:53 (pdf, 55 kB)

Skrivelse 2017/18:47

Regeringens skrivelse 2017/18:47 Hur Sverige blir bäst i världen på att använda Skr. digitaliseringens möjligheter – en skrivelse om 2017/18:47 politikens inriktning Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 16 november 2017 Stefan Löfven Peter Eriksson (Näringsdepartementet) Skrivelsens


Utskottsberedning: Trafikutskottet Sista motionsdag: 2017-12-06

Skrivelse 2017/18:47 (pdf, 525 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:52

Riksdagsskrivelse 2017/18:52 Riksbankens Jubileumsfond Med överlämnande av utbildningsutskottets betänkande 2017/18:UbU8 Stadgar för Riksbankens Jubileumsfond får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:52 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:52 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:50

Riksdagsskrivelse 2017/18:50 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU6 Ekonomiskt partnerskapsavtal mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och de avtalsslutande Sadc-staterna, å andra sidan får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:50 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:50 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2017/18:49

Riksdagsskrivelse 2017/18:49 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2017/18:UU7 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 16 november 2017 Björn Söder Claes Mårtensson

2017-11-16

Riksdagsskrivelse 2017/18:49 (doc, 30 kB) Riksdagsskrivelse 2017/18:49 (pdf, 53 kB)