Störningar på webbplatsen

På måndag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Det kan innebära vissa störningar. Kontakta riksdagsinformation   vid frågor.

Dokument & lagar (17 032 träffar)

Proposition 2017/18:28

Regeringens proposition 2017/18:28 Höjd beskattning av sparande på Prop. investeringssparkonto och i kapitalförsäkring 2017/18:28 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 19 oktober 2017 Ylva Johansson Magdalena Andersson (Finansdepartementet) Propositionens


Utskottsberedning: SkU
Sista motionsdag: 2017-11-03

Proposition 2017/18:28 (pdf, 239 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:4

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-17 TID 11:00–11:35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att Jonas Brynhildsen, tillträdande utskottshandläggare, fick närvara vid dagens sammanträde samt sammanträdet torsdagen den 26 oktober

2017-10-17

Skatteutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.00-12.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ordföranden hälsade Cecilia Widegren (M) särskilt välkommen till dagens sammanträde. § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:4. § 2 Kanslimeddelanden Kanslichefen

2017-10-17

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:6

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:6 DATUM 2017-10-17 TID 11.00–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:5. § 2 Revidering av EU:s förordningar om samordning av de sociala trygghetssystemen

2017-10-17

Näringsutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017–10–17 TID 11.00–11.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. § 2 Biogas i naturgasnätet (NU7) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:202

2017-10-17

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:5

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-17 TID 11.00–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Sveriges sjöterritorium och maritima zoner (FöU2y) Utskottet fortsatte behandlingen av fråga om yttrande till utrikesutskottet över proposition 2016/17:215. Utskottet justerade

2017-10-17

Finansutskottets protokoll 2017/18:8

Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:8 Datum 2017-10-17 Tid 11.00-11.36 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Information från riksbanksfullmäktiges presidium Susanne Eberstein, ordförande och Michael Lundholm, vice ordförande informerade utskottet om aktuella frågor. § 2 Anmälningar Ordföranden

2017-10-17

Finansutskottets protokoll 2017/18:6

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:6 DATUM 2017-10-17 TID 11:00-13:12 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:5. § 2 Utgiftsramar för utgiftsområdena 13 Jämställdhet och nyanlända invandrares etablering

2017-10-17

Utbildningsutskottets protokoll 2017/18:3

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017-10-12 TID 10:00–10:15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. Inkomna EU-dokument Inkomna EU-dokument anmäldes enligt bilaga 2. Politisk information i skolan (UbU6) Utskottet

2017-10-12

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017–10–12 TID 09:30–11:10 11:25–12:00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Brexit Information om Brexit från statssekreterare Hans Dahlgren, Brexit-ambassadör Jan Olsson och kansliråd Maria Ermanno Fäldner, samtliga från

2017-10-12

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:5

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:5 DATUM 2017-10-12 TID 10.30–10.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:4. § 2 Möjlighet att avstå från återkallelse av uppehållstillstånd för arbete när

2017-10-12

Konstitutionsutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 9.00–9.17 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Besök av justitieombudsmännen Utskottet beslutade att bjuda in justitieombudsmännen till ett öppet sammanträde torsdagen den 7 december 2017 för presentation

2017-10-12

Försvarsutskottets protokoll 2017/18:4

FÖRSVARSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 10.00–10.10 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. § 2 Start för Europeiska försvarsfonden (FöU10) Utskottet inledde granskningen av KOM(2017) 295. Ärendet

2017-10-12

Finansutskottets protokoll 2017/18:7

Protokoll Utskottssammanträde 2017/18:7 Datum 2017-10-12 Tid Kl. 10.30-10.40 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Val av vice ordförande Elisabeth Svantesson valdes till vice ordförande. § 2 Anmälningar - Seminarium på Riksbanken om E-kronan 18 oktober. - Inbjudan till utrikesutskottets

2017-10-12

Civilutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN CIVILUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-12 TID 9.30−11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Utskottet höll en offentlig utfrågning om barns skuldsättning. Deltagarförteckning och program för utfrågningen framgår av bilaga 1 och 2. Vid protokollet Justeras

2017-10-12

Proposition 2017/18:26

Regeringens proposition 2017/18:26 Skjutvapen och explosiva varor – skärpta straff Prop. för de grova brotten 2017/18:26 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 5 oktober 2017 Stefan Löfven Morgan Johansson (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga


Utskottsberedning: 2017/18:JuU8
Sista motionsdag: 2017-10-26

Proposition 2017/18:26 (pdf, 533 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017–10–10 TID 11:00–11:50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering Information om Sveriges samlade politik för internationell civil och militär krishantering

2017-10-10

Socialutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-10 TID 11.00–11.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 EU-information Statssekreterare Pernilla Baralt, Socialdepartementet, med medarbetare informerade inför EPSCO-rådsmötet den 23 oktober och om aktuella EU-frågor.

2017-10-10

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2017/18:4

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:4 DATUM 2017-10-10 TID 11.00–12.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:3. § 2 EU-information på det socialpolitiska området Statssekreteraren Therese

2017-10-10

Näringsutskottets protokoll 2017/18:3

RIKSDAGEN NÄRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2017/18:3 DATUM 2017–10–10 TID 11.00–11.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2017/18:2. § 2 Ändringar i konkurrenslagen (NU5) Utskottet behandlade proposition 2017/18:15 om

2017-10-10