Dokument & lagar (16 740 träffar)

Proposition 2016/17:173

Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism Regeringens proposition 2016/17:173 Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och Prop. finansiering av terrorism 2016/17:173 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 april 2017 Stefan Löfven Per Bolund (Finansdepartementet) Propositionens

Sista motionsdag: 2017-05-11

Proposition 2016/17:173 (pdf, 3175 kB)

Socialutskottets protokoll 2016/17:38

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 38 DATUM 2017-04-25 TID 11.00–11.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Information från Synskadades Riksförbund Företrädare från Synskadades Riksförbund informerade om verksamheten med ledarhundar. Deltagare se bilaga

2017-04-25

Skatteutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 30 DATUM 2017-04-25 TID 11.00-11.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:29. § 2 Tullbrottsdatalag (SkU28) Utskottet behandlade proposition 2016/17:91

2017-04-25

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:33

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 33 DATUM 2017-04-25 TID 11.00–12.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:32. § 2 Information av Riksrevisionen Riksrevisor

2017-04-25

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:24

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 4 DATUM 2017-04-25 TID 11.00-11.04 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Arbetsrättsliga villkor vid upphandling (AU 3y) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:163 och motion. Utskottet justerade

2017-04-25

Proposition 2016/17:178

Regeringens proposition 2016/17:178 Skärpt ansvar för fartygsvrak Prop. 2016/17:178 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 april 2017 Stefan Löfven Anders Ygeman (Justitiedepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll I propositionen föreslår regeringen att Sverige


Utskottsberedning: 2016/17:CU18
Sista motionsdag: 2017-05-10

Proposition 2016/17:178 (pdf, 1220 kB)

Proposition 2016/17:181

Regeringens proposition 2016/17:181 Statligt ägda bolag i omvandling Prop. 2016/17:181 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 april 2017 Stefan Löfven Mikael Damberg (Näringsdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll På grundval av den analys som har gjorts

Sista motionsdag: 2017-05-08

Proposition 2016/17:181 (pdf, 322 kB)

Utbildningsutskottets protokoll 2016/17:34

UTBILDNINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 :34 DATUM 2017-04-20 TID 09:00–09:25 10:00–11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 EU-överläggning med regeringen enligt RO 7 kap. 12 § om förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om proportionalitetsprövning

2017-04-20

Socialutskottets protokoll 2016/17:37

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 37 DATUM 2017-04-20 TID 09.30–09.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:36. § 2 Folkhälsofrågor (SoU 7 ) Utskottet fortsatte behandlingen

2017-04-20

Skatteutskottets protokoll 2016/17:29

RIKSDAGEN SKATTEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 29 DATUM 2017-04-20 TID 10.00-10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:28. § 2 Kanslimeddelanden Inkomna skrivelser enligt bilaga 2 anmäldes. Kanslichefen

2017-04-20

Miljö- och jordbruksutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN MILJÖ- OCH JORDBRUKSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 201 6 /1 7 : 32 DATUM 2017-04-20 TID 10.00 – 10.20 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2016/17:30 och 31. § 2 Ändring i lagen om kontroll av

2017-04-20

Kulturutskottets protokoll 2016/17:26

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 26 DATUM Torsdagen den 20 april 2017 TID Kl. 09.30–11.55 NÄRVARANDE Se bilaga § 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2016/17:25 av den 6 april 2017. § 2 Information från Sveriges Hembygdsförbund Andre

2017-04-20

Justitieutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN JUSTITIEUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 23 DATUM 2017-04-20 TID 10.00-10.30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:22. § 2 Straffskalorna för vissa allvarliga våldsbrott (JuU14) Utskottet

2017-04-20

Finansutskottets protokoll 2016/17:39

Protokoll Utskottssammanträde 2016/17 : 39 Datum 2017-04-20 Tid Kl. 10.30-11.25 Närvarande Se bilaga 1 § 1 Information om kontanthanteringsfrågor i relation till betalkonto med grundläggande funktioner Cecilia Skingsley, vice riksbankschef och Erik Thedeén, Generaldirektör Finansinspektionen

2017-04-20

Arbetsmarknadsutskottets protokoll 2016/17:23

RIKSDAGEN ARBETSMARKNADSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17:2 3 DATUM 2017-04-20 TID 10.00-10.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Nya utstationeringsregler (AU9 ) Utskottet fortsatte behandlingen av proposition 2016/17:107 och motioner. Utskottet justerade betänkande 2016/17:AU9. M-,

2017-04-20

Proposition 2016/17:177

Regeringens proposition 2016/17:177 Svenskt deltagande i Europeiska unionens Prop. marina operation (Atalanta) 2016/17:177 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 april 2017 Stefan Löfven Ann Linde (Utrikesdepartementet) Propositionens huvudsakliga innehåll Regeringen


Utskottsberedning: UU
Sista motionsdag: 2017-05-05

Proposition 2016/17:177 (pdf, 330 kB)

Proposition 2016/17:179

Regeringens proposition 2016/17:179 Nytt mål för förnybar el och kontrollstation Prop. för elcertifikatssystemet 2017 2016/17:179 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 april 2017 Stefan Löfven Ibrahim Baylan (Miljö- och energidepartementet) Propositionens huvudsakliga

Följdmotioner: 1 Sista motionsdag: 2017-05-04

Proposition 2016/17:179 (pdf, 969 kB)

Utrikesutskottets protokoll 2016/17:30

RIKSDAGEN UTRIKESUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 16/17:30 DATUM 2017–04-18 TID 11:00–11:30 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2016/17:29. § 2 Mänskliga rättigheter, demokr ati och rättsstatens principer i svensk

2017-04-18

Socialutskottets protokoll 2016/17:36

RIKSDAGEN SOCIALUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2016/17 : 36 DATUM 2017-04-18 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2016/17:34 och 2016/17:35. § 2 Genomförande av tobaksproduktdirektivets bestämmelser

2017-04-18

Socialförsäkringsutskottets protokoll 2016/17:32

RIKSDAGEN SOCIALFÖRSÄKRINGSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 20 1 6 / 1 7 : 32 DATUM 2017-04-18 TID 11.00–11.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 § 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2016/17:30 och 2016/17:31. § 2 Migration och asylpolitik

2017-04-18