Dokument & lagar (19 155 träffar)

Omröstning 2017/18:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Votering: betänkande 2017/18:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 6 Utgiftsområde 22 Kommunikationer Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 68 0 0 15 SD 38 0 0 8 MP 21 0 0 3 C 0 17 0 5 V 16 0 0 5 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 2 0 0 3 Totalt 269 17 0 63 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Votering: betänkande 2017/18:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 5 Utgiftsområde 22 Kommunikationer Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 69 0 0 14 SD 38 0 0 8 MP 21 0 0 3 C 17 0 0 5 V 0 16 0 5 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 2 0 0 3 Totalt 271 16 0 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Votering: betänkande 2017/18:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 22 Kommunikationer Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 17 M 69 0 0 14 SD 38 0 0 8 MP 0 21 0 3 C 17 0 0 5 V 0 16 0 5 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 1 1 0 3 Totalt 153 134 0 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Votering: betänkande 2017/18:TU1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 22 Kommunikationer Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 17 M 69 0 0 14 SD 38 0 0 8 MP 0 21 0 3 C 17 0 0 5 V 0 16 0 5 L 15 0 0 4 KD 12 0 1 3 - 1 1 0 3 Totalt 152 134 1 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration

Votering: betänkande 2017/18:SfU4 Utgiftsområde 8 Migration, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 8 Migration Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 7 0 62 14 SD 0 38 0 8 MP 21 0 0 3 C 0 0 17 5 V 16 0 0 5 L 0 0 15 4 KD 0 0 13 3 - 1 1 0 3 Totalt 141 39 107 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Votering: betänkande 2017/18:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, förslagspunkt 8 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 18 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 0 69 14 SD 0 39 0 7 MP 21 0 0 3 C 17 0 0 5 V 16 0 0 5 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 1 1 0 3 Totalt 179 40 69 61 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Votering: betänkande 2017/18:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, förslagspunkt 6 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 11 (C) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 69 0 0 14 SD 39 0 0 7 MP 21 0 0 3 C 0 17 0 5 V 0 0 16 5 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 2 0 0 3 Totalt 255 17 16 61 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Votering: betänkande 2017/18:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, förslagspunkt 5 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 68 0 15 SD 0 0 39 7 MP 21 0 0 3 C 0 0 17 5 V 16 0 0 5 L 0 0 15 4 KD 0 0 13 3 - 1 0 1 3 Totalt 134 68 85 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Votering: betänkande 2017/18:SfU3 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn, förslagspunkt 2 Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 69 0 0 14 SD 0 39 0 7 MP 21 0 0 3 C 0 0 17 5 V 16 0 0 5 L 15 0 0 4 KD 0 0 13 3 - 1 1 0 3 Totalt 218 40 30 61 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom

Votering: betänkande 2017/18:SfU2 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom, förslagspunkt 4 Utgiftsområde 11 Ekonomisk trygghet vid ålderdom Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 68 0 1 14 SD 38 0 0 8 MP 20 0 1 3 C 0 0 16 6 V 0 16 0 5 L 0 0 15 4 KD 0 0 13 3 - 2 0 0 3 Totalt 223 16 46 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv

Votering: betänkande 2017/18:NU1 Utgiftsområde 24 Näringsliv, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 24 Näringsliv Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 1 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 3 0 66 14 SD 0 38 0 8 MP 21 0 0 3 C 0 0 17 5 V 16 0 0 5 L 0 0 15 4 KD 0 0 13 3 - 1 1 0 3 Totalt 137 39 111 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Votering: betänkande 2017/18:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 7 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 4 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 69 0 0 14 SD 38 0 0 8 MP 21 0 0 3 C 17 0 0 5 V 16 0 0 5 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 2 0 0 3 Totalt 274 13 0 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Votering: betänkande 2017/18:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 6 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (M, SD, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 69 0 14 SD 0 38 0 8 MP 21 0 0 3 C 17 0 0 5 V 16 0 0 5 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 1 1 0 3 Totalt 166 121 0 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel

Votering: betänkande 2017/18:MJU2 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel, förslagspunkt 5 Utgiftsområde 23 Areella näringar, landsbygd och livsmedel Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 95 0 0 18 M 3 65 0 15 SD 38 0 0 8 MP 21 0 0 3 C 17 0 0 5 V 16 0 0 5 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 2 0 0 3 Totalt 220 65 0 64 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Votering: betänkande 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, förslagspunkt 7 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 6 (SD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 69 0 0 14 SD 0 38 0 8 MP 21 0 0 3 C 17 0 0 5 V 16 0 0 5 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 1 1 0 3 Totalt 248 39 0 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Votering: betänkande 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, förslagspunkt 6 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 5 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 69 0 14 SD 38 0 0 8 MP 21 0 0 3 C 0 17 0 5 V 16 0 0 5 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 2 0 0 3 Totalt 173 114 0 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Votering: betänkande 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, förslagspunkt 5 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 3 (S, MP, V) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 0 96 0 17 M 69 0 0 14 SD 38 0 0 8 MP 0 21 0 3 C 17 0 0 5 V 0 16 0 5 L 15 0 0 4 KD 13 0 0 3 - 1 1 0 3 Totalt 153 134 0 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Votering: betänkande 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, förslagspunkt 11 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 12 (M, C, L, KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 2 67 0 14 SD 38 0 0 8 MP 21 0 0 3 C 0 17 0 5 V 16 0 0 5 L 0 15 0 4 KD 0 13 0 3 - 2 0 0 3 Totalt 175 112 0 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Votering: betänkande 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, förslagspunkt 10 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 8 (M) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 0 69 0 14 SD 0 0 38 8 MP 21 0 0 3 C 0 0 17 5 V 16 0 0 5 L 0 0 15 4 KD 12 0 1 3 - 1 0 1 3 Totalt 146 69 72 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12

Omröstning 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Votering: betänkande 2017/18:FöU1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, förslagspunkt 1 Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap Datum: 2017-12-12 Omröstning i sakfrågan Utskottets förslag mot reservation 2 (KD) Parti Ja Nej Avstående Frånvarande S 96 0 0 17 M 67 0 2 14 SD 0 0 38 8 MP 21 0 0 3 C 17 0 0 5 V 16 0 0 5 L 15 0 0 4 KD 0 13 0 3 - 1 0 1 3 Totalt 233 13 41 62 Ledamotsröster Namn Parti Valkrets Bänk Avser Röst Ewa

2017-12-12