Dokument & lagar (17 371 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:119

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:119 Fredagen den 25 maj Kl. 9.0011.57 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 4 maj justerades. 2  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Sultan Kayhan S skulle tjänstgöra som ersättare för Arhe Hamednaca

2018-05-25

Riksdagens protokoll 2017/18:119 (pdf, 639 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:118

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:118 Torsdagen den 24 maj Kl. 12.0018.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 3 maj justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Petra Ekerum S avsagt sig uppdraget som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

2018-05-24

Riksdagens protokoll 2017/18:118 (pdf, 950 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:117

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:117 Onsdagen den 23 maj Kl. 09.0016.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 2 maj justerades. 2  Anmälan om faktapromemoria Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen

2018-05-23

Riksdagens protokoll 2017/18:117 (pdf, 1070 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:116

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:116 Tisdagen den 22 maj Kl. 13.0015.55 18.0019.04 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2018-05-22

Riksdagens protokoll 2017/18:116 (pdf, 585 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:115

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:115 Måndagen den 21 maj Kl. 11.0014.38 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans Anf. 1  EMMA HENRIKSSON KDFru talman Det är tredje gången som Kristdemokraterna har begärt att riksdagen, av aktuella och akuta skäl,

2018-05-21

Riksdagens protokoll 2017/18:115 (pdf, 676 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:114

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:114 Fredagen den 18 maj Kl. 09.0012.07 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 april justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Mattias Vepsä

2018-05-18

Riksdagens protokoll 2017/18:114 (pdf, 523 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:113

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:113 Torsdagen den 17 maj Kl. 12.0017.56 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 april justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Jacob Sandgren S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från

2018-05-17

Riksdagens protokoll 2017/18:113 (pdf, 888 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:112

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:112 Onsdagen den 16 maj Kl. 09.0016.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 april justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning

2018-05-16

Riksdagens protokoll 2017/18:112 (pdf, 1068 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:111

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:111 Tisdagen den 15 maj Kl. 13.0015.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 april justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:524 Till riksdagen

2018-05-15

Riksdagens protokoll 2017/18:111 (pdf, 457 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:110

Riksdagens snabbprotokoll 2017/18:110 Måndagen den 14 maj Kl. 11.0011.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 1620 april justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Sara Karlsson S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen. Kammaren

2018-05-14

Riksdagens protokoll 2017/18:110 (pdf, 296 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:109

1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Jenny Petersson M skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 7 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Lars Püss M3  Meddelande om aktuell debatt

2018-05-04

Riksdagens protokoll 2017/18:109 (pdf, 809 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:108

1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 april justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:519 Till riksdagen Interpellation 2017/18:519 Omhändertagande av berusade personer av Lotta Finstorp M Interpellationen kommer att besvaras fredagen

2018-05-03

Riksdagens protokoll 2017/18:108 (pdf, 634 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:107

1  Justering av protokoll Protokollen för den 10 och 11 april justerades. 2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 3 maj kl. 14.00. 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:28 för torsdagen den 26 april

2018-05-02

Riksdagens protokoll 2017/18:107 (pdf, 1290 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:106

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Anna Wallén S skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 30 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Mikael Peterson S2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:472

2018-04-27

Riksdagens protokoll 2017/18:106 (pdf, 464 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:105

1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:22 för torsdagen den 19 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:447

2018-04-26

Riksdagens protokoll 2017/18:105 (pdf, 1013 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:104

1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:494 Till riksdagen Interpellation 2017/18:494 Tjänsteföretagens kompetensförsörjning av Lotta Finstorp M Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 25 maj 2018. Skälet till dröjsmålet är inbokade resor och

2018-04-25

Riksdagens protokoll 2017/18:104 (pdf, 1069 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:103

1  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 26 april kl. 14.00. 2  Anmälan om faktapromemorior Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM73 Meddelande

2018-04-24

Riksdagens protokoll 2017/18:103 (pdf, 432 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:102

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:460 Till riksdagen Interpellation 2017/18:460 Kritik av Lidingö stad av Ida Drougge M Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 21 maj 2018. Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

2018-04-20

Riksdagens protokoll 2017/18:102 (pdf, 565 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:101

1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Johan Büser S avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden från och med den 1 maj. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Sara Karlsson som ledamot i EU-nämnden. Tredje

2018-04-19

Riksdagens protokoll 2017/18:100

1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 mars justerades. 2  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Linus Sköld S inträtt som ersättare för Hannah Bergstedt S under tiden för hennes ledighet den 16 april3 juni. 3  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas

2018-04-18

Riksdagens protokoll 2017/18:100 (pdf, 1107 kB)