Dokument & lagar (6 481 träffar)

Protokoll 2016/17:59

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:59 Tisdagen den 24 januari Kl. 13.00–13.50 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 26 januari kl. 14.00 . § 2 Meddelande om

2017-01-24

Protokoll 2016/17:59 (pdf, 492 kB)

Protokoll 2016/17:58

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:58 Fredagen den 20 januari Kl. 09.00–12.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:222 Till riksdagen Interpellation 2016/17: 222

2017-01-20

Protokoll 2016/17:58 (pdf, 552 kB)

Protokoll 2016/17:57

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:57 Torsdagen den 19 januari Kl. 14.00–15.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Frågestund Anf. 1 TALMANNEN: Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, statsrådet

2017-01-19

Protokoll 2016/17:57 (pdf, 352 kB)

Protokoll 2016/17:56

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:56 Onsdagen den 18 januari Kl. 09.00–17.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:211 Till riksdagen Interpellation 2016/17:211 Åtgärder

2017-01-18

Protokoll 2016/17:56 (pdf, 842 kB)

Protokoll 2016/17:55

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:55 Tisdagen den 17 januari Kl. 13.00–15.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Meddelande om frågestund T almannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 19 januari kl. 14.00 . § 2 Anmälan om faktapromemorior Talmannen

2017-01-17

Protokoll 2016/17:55 (pdf, 383 kB)

Protokoll 2016/17:54

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:54 Fredagen den 13 januari Kl. 09 .00–09.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 15, 16, 19 och 20 december justerades. § 2 Anmälan om faktapromemoria Talmannen anmälde att följande

2017-01-13

Protokoll 2016/17:54 (pdf, 322 kB)

Protokoll 2016/17:53

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:53 Torsdagen den 12 januari Kl. 12.00–16.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 12, 13 och 14 december justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser

2017-01-12

Protokoll 2016/17:53 (pdf, 572 kB)

Protokoll 2016/17:52

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:52 Onsdagen den 11 januari Kl. 09.00–13.11 16.00–16.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Herr talman! Jag tror att många kommer att minnas 2016 som ett orons år. Ett

2017-01-11

Protokoll 2016/17:52 (pdf, 618 kB)

Protokoll 2016/17:51

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:51 Tisdagen den 10 januari Kl. 13.00–15.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 30 november samt för den 1, 2 och 6 december justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredj e

2017-01-10

Protokoll 2016/17:51 (pdf, 571 kB)

Protokoll 2016/17:50

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 29 november justerades. § 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Oscar Sjöstedt (SD) avsagt sig uppdragen som suppleant i konstitutionsutskottet och i skatteutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. § 3 Anmälan om kompletteringsval Förste

2016-12-20

Protokoll 2016/17:50 (pdf, 690 kB)

Protokoll 2016/17:49

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 25 november justerades. § 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Stefan Svanström (KD) avsagt sig uppdraget som ersättare i riksdagen från och med den 2 januari 2017, att Martin Kinnunen (SD) avsagt sig uppdraget

2016-12-19

Protokoll 2016/17:49 (pdf, 564 kB)

Protokoll 2016/17:48

1 § Fråga om hänvisning av motion till utskott Fråga om hänvisning av motion till utskott Motion Hjälpinsatser till civilbefolkningen i Aleppo av Christer Nylander m.fl. (L) föredrogs. Anf. 1 TALMANNEN: Christer Nylander och övriga ledamöter från Liberalerna har lämnat in en motion med åberopande

2016-12-16

Protokoll 2016/17:48 (pdf, 945 kB)

Protokoll 2016/17:47

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 24 november justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:170 Till riksdagen Interpellation 2016/17:170 Turkiska statens förhållningssätt till folkmordet seyfo av Robert

2016-12-15

Protokoll 2016/17:47 (pdf, 1178 kB)

Protokoll 2016/17:46

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 23 november justerades. § 2 Anmälan om granskningsrapport Talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in från Riksrevisionen och överlämnats till socialförsäkringsutskottet: RiR 2016:31 Är sjukskrivning bra för hälsan? § 3 Ärenden

2016-12-14

Protokoll 2016/17:46 (pdf, 1606 kB)

Protokoll 2016/17:45

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 22 november justerades. § 2 Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Petra

2016-12-13

Protokoll 2016/17:45 (pdf, 1073 kB)

Protokoll 2016/17:44

§ 1 Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 15 december kl. 1 4.00. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:162 Till riksdagen Interpellation 2016/17:162

2016-12-12

Protokoll 2016/17:44 (pdf, 1090 kB)

Protokoll 2016/17:43

§ 1 Val Från konstitutionsutskottet hade följande skrivelse kommit in: Till riksdagen Riksdagen s arvodesnämnd består enligt 13 kap. 15 § riksdagsordningen av en ordförande och två andra ledamöter. De väljs var för sig av riksdagen efter ett ordinarie val till riksdagen för tiden till dess

2016-12-09

Protokoll 2016/17:43 (pdf, 845 kB)

Protokoll 2016/17:42

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 17 november justerades. § 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2016/17:152 Till riksdagen Interpellation 2016/17:152 Regeringens arbetslöshetsmål av Erik Andersson (M) Interpellationen

2016-12-08

Protokoll 2016/17:42 (pdf, 855 kB)

Protokoll 2016/17:41

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 16 november justerades. § 2 Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter skulle utökas enligt följande: från 27 till 28 i försvarsutskottet från 28 till

2016-12-07

Protokoll 2016/17:41 (pdf, 1290 kB)

Protokoll 2016/17:40

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 15 november justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Amir Adan (M) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 3 december, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Gustav Blix

2016-12-06

Protokoll 2016/17:40 (pdf, 591 kB)