Dokument & lagar (6 547 träffar)

Protokoll 2016/17:87

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:87 Tisdagen den 28 mars Kl. 13.00–15.57 18.00–18.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om kompletteringsval T almannen meddelade att S verige demokraternas riksdagsgrupp anmält Crister Spets som suppleant

2017-03-28

Protokoll 2016/17:87 (pdf, 483 kB)

Protokoll 2016/17:86

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:86 Fredagen den 24 mars Kl. 9.00–9.39 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 3 mars justerades. § 2 Avsägelser Talmannen meddelade att Jessika Roswall (M) avsagt sig uppdraget

2017-03-24

Protokoll 2016/17:86 (pdf, 264 kB)

Protokoll 2016/17:85

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:85 Torsdagen den 23 mars Kl. 12.00–16.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 2 mars justerades. § 2 Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse

2017-03-23

Protokoll 2016/17:85 (pdf, 566 kB)

Protokoll 2016/17:84

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:84 Onsdagen den 22 mars Kl. 09.00–14.26 16.00–16.28 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 1 mars justerades. § 2 Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Heidi Karlsson

2017-03-22

Protokoll 2016/17:84 (pdf, 763 kB)

Protokoll 2016/17:83

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:83 Tisdagen den 21 mars Kl. 13.00–15.58 18.00–19.42 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 28 februari justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen T redje vice t almannen

2017-03-21

Protokoll 2016/17:83 (pdf, 628 kB)

Protokoll 2016/17:82

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:82 Fredagen den 17 mars Kl. 09.00–10.06 11.00–12.43 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 24 februari justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade

2017-03-17

Protokoll 2016/17:82 (pdf, 436 kB)

Protokoll 2016/17:81

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:81 Torsdagen den 16 mars Kl. 12.00–18.34 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 23 februari justerades. § 2 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Hans Unander (S) avsagt sig

2017-03-16

Protokoll 2016/17:81 (pdf, 719 kB)

Protokoll 2016/17:80

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:80 Onsdagen den 15 mars Kl. 09.00–16.36 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 22 februari justerades. § 2 Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot.

2017-03-15

Protokoll 2016/17:80 (pdf, 727 kB)

Protokoll 2016/17:79

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:79 Tisdagen den 14 mars Kl. 13.00–16.00 18.00–19.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Återrapportering från Europeiska rådets möte den 9 – 10 mars Anf. 1 Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Herr talman! Förra veckan sammanträdde

2017-03-14

Protokoll 2016/17:79 (pdf, 566 kB)

Protokoll 2016/17:78

§ 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Anna Wallentheim (S) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 6 mars , varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Christer Adelsbo (S). § 2 Ansökan om ledighet Tredje

2017-03-03

Protokoll 2016/17:78 (pdf, 397 kB)

Protokoll 2016/17:77

§ 1 Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Runar Filper (SD) avsagt sig uppdragen som suppleant i justitieutskottet och i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 3 mars. Kammaren biföll dessa avsägelser . § 2 Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades

2017-03-02

Protokoll 2016/17:77 (pdf, 1072 kB)

Protokoll 2016/17:76

§ 1 Anmälan om subsidiaritetsprövningar Talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in: prot. 2016/17:19 för torsdagen den 16 februari från näringsutskottet, prot. 2016/17:21 för torsdagen den 23 februari från näringsutskottet samt prot.

2017-03-01

Protokoll 2016/17:76 (pdf, 1276 kB)

Protokoll 2016/17:75

§ 1 Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Sveriged emokraternas riksdagsgrupp anmält Jimmy Ståhl som supplean t i finansutskottet . Andre vice talmannen förklarade vald till suppleant i finansutskottet Jimmy Ståhl (SD) § 2 Meddelande om frågestund Andre

2017-02-28

Protokoll 2016/17:75 (pdf, 421 kB)

Protokoll 2016/17:74

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 3 februari justerades. § 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Johan Hultberg (M) skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 27 februari, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra

2017-02-24

Protokoll 2016/17:74 (pdf, 755 kB)

Protokoll 2016/17:73

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 2 februari justerades. § 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Maria Malmer Stenergard (M) avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. § 3 Anmälan om kompletteringsval Förste vice

2017-02-23

Protokoll 2016/17:73 (pdf, 846 kB)

Protokoll 2016/17:72

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 1 februari justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:272 Till riksdagen Interpellation 2016/17:272 Mer idrott av Saila Quicklund (M) Interpellationen kommer inte hinna

2017-02-22

Protokoll 2016/17:72 (pdf, 1268 kB)

Protokoll 2016/17:71

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 31 januari justerades. § 2 Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Lars

2017-02-21

Protokoll 2016/17:71 (pdf, 799 kB)

Protokoll 2016/17:70

§ 1 Svar på interpellation 2016/17:257 om den turkiska regeringens förtryck av oppositionen Anf. 1 Utrikesminister MARGOT WALLSTRÖM (S): Svar på interpellationer Herr talman! Ärade ledamöter! Jonas Sjöstedt har frågat mig om jag avser att ta initiativ för att Sveriges regering agerar mot behandlingen

2017-02-17

Protokoll 2016/17:70 (pdf, 407 kB)

Protokoll 2016/17:69

§ 1 Justering av protokoll Protokollet för den 26 januari justerades. § 2 Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Andreas Carlson (KD) avsagt sig uppdraget som suppleant i finansutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. Förste vice talmannen meddelade att Margareta Åberg

2017-02-16

Protokoll 2016/17:69 (pdf, 690 kB)

Protokoll 2016/17:68

§ 1 Val av riksrevisorer Anf. 1 ANDREAS NORLÉN (M): Val av riksrevisorer Herr talman! Låt mig först hit till kammarens åhörarläktare välkomna de personer som konstitutionsutskottet har föreslagit ska väljas till riksrevisorer: Statistiska centralbyråns generaldirektör Stefan Lundgren, generaldirektören

2017-02-15

Protokoll 2016/17:68 (pdf, 802 kB)