Dokument & lagar (17 449 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:116

1  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Leif Hård S utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 18 maj 2018 sedan Jacob Sandgren S avsagt

2018-05-22

Riksdagens protokoll 2017/18:116 (pdf, 632 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:115

1  Aktuell debatt om rättsläget för personlig assistans Anf. 1  EMMA HENRIKSSON KDAktuell debatt om rättsläget för personlig assistans Fru talman Det är tredje gången som Kristdemokraterna har begärt att riksdagen, av aktuella och akuta skäl, ska hålla en aktuell debatt när det gäller de frågor som rör personlig assistans

2018-05-21

Riksdagens protokoll 2017/18:115 (pdf, 721 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:114

1  Justering av protokoll Protokollet för den 27 april justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Mattias Vepsä som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Andre vice talmannen förklarade vald till suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

2018-05-18

Riksdagens protokoll 2017/18:114 (pdf, 556 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:113

1  Justering av protokoll Protokollet för den 26 april justerades. 2  Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Jacob Sandgren S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 18 maj. Kammaren biföll denna avsägelse. Andre vice talmannen meddelade att Catharina Fredriksson S avsagt sig uppdraget som

2018-05-17

Riksdagens protokoll 2017/18:113 (pdf, 957 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:112

1  Justering av protokoll Protokollet för den 25 april justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Jacob Sandgren S utsetts till ny

2018-05-16

Riksdagens protokoll 2017/18:112 (pdf, 1152 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:111

1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 april justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:524 Till riksdagen Interpellation 2017/18:524 Ändringar i utlänningslagen av Kent Ekeroth SD Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 8

2018-05-15

Riksdagens protokoll 2017/18:111 (pdf, 485 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:110

1  Justering av protokoll Protokollen för den 1620 april justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Sara Karlsson S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den

2018-05-14

Riksdagens protokoll 2017/18:110 (pdf, 302 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:109

1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Jenny Petersson M skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 7 maj, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Lars Püss M3  Meddelande om aktuell debatt

2018-05-04

Riksdagens protokoll 2017/18:109 (pdf, 809 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:108

1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 april justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:519 Till riksdagen Interpellation 2017/18:519 Omhändertagande av berusade personer av Lotta Finstorp M Interpellationen kommer att besvaras fredagen

2018-05-03

Riksdagens protokoll 2017/18:108 (pdf, 634 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:107

1  Justering av protokoll Protokollen för den 10 och 11 april justerades. 2  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 3 maj kl. 14.00. 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:28 för torsdagen den 26 april

2018-05-02

Riksdagens protokoll 2017/18:107 (pdf, 1290 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:106

1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Anna Wallén S skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 30 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Mikael Peterson S2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:472

2018-04-27

Riksdagens protokoll 2017/18:106 (pdf, 464 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:105

1  Anmälan om subsidiaritetsprövning Förste vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:22 för torsdagen den 19 april i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från trafikutskottet. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:447

2018-04-26

Riksdagens protokoll 2017/18:105 (pdf, 1013 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:104

1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:494 Till riksdagen Interpellation 2017/18:494 Tjänsteföretagens kompetensförsörjning av Lotta Finstorp M Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 25 maj 2018. Skälet till dröjsmålet är inbokade resor och

2018-04-25

Riksdagens protokoll 2017/18:104 (pdf, 1069 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:103

1  Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 26 april kl. 14.00. 2  Anmälan om faktapromemorior Förste vice talmannen anmälde att följande faktapromemorior om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM73 Meddelande

2018-04-24

Riksdagens protokoll 2017/18:103 (pdf, 432 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:102

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:460 Till riksdagen Interpellation 2017/18:460 Kritik av Lidingö stad av Ida Drougge M Interpellationen kommer att besvaras måndagen den 21 maj 2018. Skälet till dröjsmålet är tidigare inbokade resor och arrangemang.

2018-04-20

Riksdagens protokoll 2017/18:102 (pdf, 565 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:101

1  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Johan Büser S avsagt sig uppdraget som ledamot i EU-nämnden från och med den 1 maj. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Sara Karlsson som ledamot i EU-nämnden. Tredje

2018-04-19

Riksdagens protokoll 2017/18:100

1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 mars justerades. 2  Anmälan om ersättare Tredje vice talmannen anmälde att Linus Sköld S inträtt som ersättare för Hannah Bergstedt S under tiden för hennes ledighet den 16 april3 juni. 3  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas

2018-04-18

Riksdagens protokoll 2017/18:100 (pdf, 1107 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:99

1  Aktuell debatt med anledning av bemanningssituationen inom polisen Anf. 1  TOMAS TOBÉ MAktuell debatt med anledning av bemanningssitua-tionen inom polisen Fru talman Sverige behöver en ny kriminalpolitik som stärker polisen, skärper straffen och pressar tillbaka de kriminella gängen. Regeringen har misslyckats. Morgan

2018-04-17

Riksdagens protokoll 2017/18:99 (pdf, 990 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:98

1  Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Debatt med anledning av vårpropositionens avlämnande Proposition 2017/18:100 2018 års ekonomiska vårproposition anmäldes. Finansministern överlämnade 2018 års ekonomiska vårproposition 2017/18:100. Anf. 1  Finansminister MAGDALENA ANDERSSON SHerr talman För snart

2018-04-16

Riksdagens protokoll 2017/18:98 (pdf, 592 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:97

1  Val av ställföreträdande justitieombudsmän Följande skrivelse hade kommit in: Till riksdagen Den tid för vilken Lilian Wiklund är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman löper ut den 1 maj 2018 och den tid för vilken Cecilia Nordenfelt är vald att vara ställföreträdande justitieombudsman löper ut den 1 juni

2018-04-13

Riksdagens protokoll 2017/18:97 (pdf, 413 kB)