Dokument & lagar (17 449 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:96

1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 mars justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Hanna Westerén S avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp

2018-04-12

Riksdagens protokoll 2017/18:96 (pdf, 1094 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:95

1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 mars justerades. 2  Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att ClasGöran Carlsson S avsagt sig uppdraget som suppleant i civilutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp

2018-04-11

Riksdagens protokoll 2017/18:95 (pdf, 1396 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:94

1  Justering av protokoll Protokollen för den 8, 9, 1316 och 20 mars justerades. 2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Marie-Louise Rönnmark S inträtt som ersättare för Katarina Köhler S under tiden för hennes ledighet den 31 mars24 september. 3  Anmälan om ändrad partibeteckning Från Jeff Ahl och

2018-04-10

Riksdagens protokoll 2017/18:94 (pdf, 952 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:93

1  Anmälan om ordförande i utskott Andre vice talmannen anmälde att Åsa Westlund S valts till ordförande i miljö- och jordbruksutskottet från och med den 27 mars. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2017/18:175 och 196 till socialutskottet 2017/18:199 till

2018-03-28

Riksdagens protokoll 2017/18:93 (pdf, 1015 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:92

1  Justering av protokoll Protokollen för den 6 och 7 mars justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2017/18:178 till försvarsutskottet 2017/18:200 till civilutskottet Redogörelse 2017/18:RR3 till utbildningsutskottet Motioner 2017/18:4010 till försvarsutskottet

2018-03-27

Riksdagens protokoll 2017/18:92 (pdf, 880 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:91

1  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:423 Till riksdagen Interpellation 2017/18:423 Konsekvenser av förändringen av ROT-avdragen av Anette Åkesson M Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 13 april 2018. Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor

2018-03-26

Riksdagens protokoll 2017/18:91 (pdf, 583 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:90

1  Anmälningar om nya riksdagsledamöter Följande berättelser hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Åsa Eriksson S utsetts till ny ledamot av riksdagen fr.o.m. den 22 mars 2018 sedan Gabriel Wikström

2018-03-23

Riksdagens protokoll 2017/18:90 (pdf, 580 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:89

1  Avsägelser Talmannen meddelade att Matilda Ernkrans S avsagt sig uppdraget som ledamot i miljö- och jordbruksutskottet och att Åsa Westlund S avsagt sig uppdragen som ledamot i näringsutskottet och som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Kammaren biföll dessa avsägelser. 2  Anmälan om kompletteringsval Talmannen

2018-03-22

Riksdagens protokoll 2017/18:89 (pdf, 966 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:88

1  Justering av protokoll Protokollen för den 1 och 2 mars justerades. 2  Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Gabriel Wikström S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 22 mars 2018. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser

2018-03-21

Riksdagens protokoll 2017/18:88 (pdf, 1403 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:87

1  Justering av protokoll Protokollen för den 27 och 28 februari justerades. 2  Anmälan om ny riksdagsledamot Följande berättelse hade kommit in från Valprövningsnämnden: Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Gabriel Wikström S utsetts

2018-03-20

Riksdagens protokoll 2017/18:87 (pdf, 384 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:86

1  Avsägelser Talmannen meddelade att Lars Eriksson S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 20 mars 2018. Kammaren biföll denna avsägelse. Talmannen meddelade att Berit Högman S avsagt sig uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 27 mars 2018. Kammaren biföll denna avsägelse. 2  Anmälan

2018-03-16

Riksdagens protokoll 2017/18:86 (pdf, 460 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:85

1  Frågestund Anf. 1  TALMANNEN: Frågestund Jag vill hälsa statsråden hjärtligt välkomna. Frågor besvaras i dag av statsrådet Isabella Lövin, justitie- och inrikesminister Morgan Johansson, statsrådet Ann Linde och miljöminister Karolina Skog. En fråga ska vara av övergripande och allmänpolitiskt slag eller avse ett ämne

2018-03-15

Riksdagens protokoll 2017/18:85 (pdf, 382 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:84

1  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Propositioner 2017/18:126 till justitieutskottet  2017/18:129 till civilutskottet  2017/18:137 och 142 till finansutskottet 2017/18:152 till arbetsmarknadsutskottet  2017/18:154 till konstitutionsutskottet 2017/18:161 och 166 till trafikutskottet 

2018-03-14

Riksdagens protokoll 2017/18:84 (pdf, 488 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:83

1  Anmälan om ersättare för statsråd Förste vice talmannen anmälde att Karl Längberg S inträtt som ersättare för statsrådet Lena Hallengren S från och med den 8 mars. 2  Anmälan om ersättare Förste vice talmannen anmälde att Åsa Eriksson S skulle tjänstgöra som ersättare för Anna Wallén S under tiden för hennes ledighet

2018-03-13

Riksdagens protokoll 2017/18:83 (pdf, 749 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:82

1  Aktuell debatt om situationen inom barn- och ungdomspsykiatrin Anf. 1  ANDERS W JONSSON CAktuell debatt om situationen inom barn- och ungdoms-psykiatrin Herr talman I vårt land ett av världens rikaste och mest välmående länder blir det allt fler barn och unga som inte mår bra. De kan ha ont i huvudet eller ont i

2018-03-09

Riksdagens protokoll 2017/18:82 (pdf, 476 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:81

1  Justering av protokoll Protokollet för den 15 februari justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Vänsterpartiets riksdagsgrupp anmält Vasiliki Tsouplaki som suppleant i miljö- och jordbruksutskottet. Andre vice talmannen förklarade vald till suppleant i miljö- och jordbruksutskottet

2018-03-08

Riksdagens protokoll 2017/18:81 (pdf, 840 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:80

1  Justering av protokoll Protokollet för den 14 februari justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:388 Till riksdagen Interpellation 2017/18:388 Satellituppskjutning och rymdstrategi av Penilla Gunther KD Interpellationen kommer att besvaras

2018-03-07

Riksdagens protokoll 2017/18:80 (pdf, 952 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:79

1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 februari justerades. 2  Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Emanuel Öz S avsagt sig uppdraget som suppleant i EUnämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 3  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält

2018-03-06

Riksdagens protokoll 2017/18:79 (pdf, 451 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:78

1  Justering av protokoll Protokollet för den 9 februari justerades. 2  Anmälan om avskrivning av proposition Tredje vice talmannen meddelade att talmannen den 27 februari avskrivit prop. 2017/18:18 Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti samt de med anledning av propositionen väckta motionerna. 3  Anmälan om subsidiaritetsprövning

2018-03-02

Riksdagens protokoll 2017/18:78 (pdf, 356 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:77

1  Justering av protokoll Protokollet för den 8 februari justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:19 för tisdagen den 27 februari i ärende om subsidiaritetsprövning av EU-förslag hade kommit in från miljö- och jordbruksutskottet. 3  Anmälan om fördröjda

2018-03-01

Riksdagens protokoll 2017/18:77 (pdf, 1145 kB)