Dokument & lagar (17 449 träffar)

Riksdagens protokoll 2017/18:56

1  Partiledardebatt Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SPartiledardebatt Herr talman Om 235 dagar är det val här i Sverige. Det äger rum i ett läge när det går både bra och dåligt för vårt land. Vi ärvde ett stort budgetunderskott. Välfärden var underfinansierad. Ungdomsarbetslösheten var så pass hög att vi fick stöd

2018-01-17

Riksdagens protokoll 2017/18:56 (pdf, 917 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:55

1  Justering av protokoll Protokollen för den 30 november samt för den 1, 4−8, 11−15 och 18−20 december justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Andreas Norlén M återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 januari, varigenom uppdraget som ersättare upphört

2018-01-16

Riksdagens protokoll 2017/18:55 (pdf, 1023 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:54

1  Återrapportering från Europeiska rådets möte Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SÅterrapportering från Europeiska rådets möte Fru talman I torsdags och fredags i förra veckan sammanträdde vi återigen i Europeiska rådet. Den här gången antog vi slutsatser om säkerhet och försvar, EU:s sociala dimension, utbildning

2017-12-20

Riksdagens protokoll 2017/18:54 (pdf, 716 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:53

1  Justering av protokoll Protokollet för den 28 november justerades. 2  Avsägelser Förste vice talmannen meddelade att Cecilie Tenfjord-Toftby M avsagt sig uppdraget som ledamot i skatteutskottet, att Thomas Finnborg M avsagt sig uppdraget som ledamot i civilutskottet, att Karin Enström M avsagt sig uppdragen som ledamot

2017-12-19

Riksdagens protokoll 2017/18:53 (pdf, 983 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:52

1  Aktuell debatt om antisemitism i Sverige Anf. 1  ANDREAS CARLSON KDAktuell debatt om antisemitism i Sverige Fru talman Ett stort moln av främlingsfientlighet, intolerans och antisemitism tornar upp sig på himlen. Det är mycket obehagliga strömningar som kommer upp till ytan. I land efter land utsätts judar för förföljelse,

2017-12-18

Riksdagens protokoll 2017/18:52 (pdf, 647 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:51

1  Justering av protokoll Protokollet för den 24 november justerades. 2  Senaste dag för avlämnande av propositioner I enlighet med 9 kap. 3 riksdagsordningen hade talmannen föreslagit att propositioner som regeringen avsåg skulle behandlas under innevarande riksmöte och för vilka särskild tidpunkt inte var föreskriven

2017-12-15

Riksdagens protokoll 2017/18:51 (pdf, 570 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:50

1  Val av justitieombudsman Val av justitie-ombudsman Val av justitieombudsman företogs. Anf. 1  BEATRICE ASK MHerr talman I egenskap av ordförande för riksdagens konstitutionsutskott är det min uppgift att berätta för kammaren att utskottet enhälligt föreslår att riksdagen till ny justitieombudsman ska välja kammarrättslagmannen

2017-12-14

Riksdagens protokoll 2017/18:50 (pdf, 1133 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:49

1  Justering av protokoll Protokollet för den 22 november justerades. 2  Meddelande om återrapportering från Europeiska rådets möte den 1415 december Talmannen meddelade att onsdagen den 20 december kl. 9.00 skulle återrapportering från Europeiska rådets möte den 1415 december äga rum. 3  Meddelande om partiledardebatt

2017-12-13

Riksdagens protokoll 2017/18:49 (pdf, 1389 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:48

1  Justering av protokoll Protokollet för den 21 november justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: EU-dokument KOM2017 825 och KOM2017 827 till finansutskottet Åttaveckorsfristen för att avge ett motiverat yttrande skulle gå ut den 2 februari 2018. 3  Ärenden för

2017-12-12

Riksdagens protokoll 2017/18:48 (pdf, 945 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:47

1  Aktuell debatt med anledning av metoo-uppropen Anf. 1  ROSSANA DINAMARCA VAktuell debatt Ärade riksdag och framför allt systrar och syskon Ni som har delat era vittnesmål om sexismen, om vardagsrädslan och om de sexuella övergreppen den här debatten är för er. Den här debatten har vi för att vi nu behöver prata om

2017-12-11

Riksdagens protokoll 2017/18:47 (pdf, 1181 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:46

1  Justering av protokoll Protokollet för den 17 november justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:201 Till riksdagen Interpellation 2017/18:201 Den svenska ansökan om att få EU-myndigheten EMA till Solna av Rasmus Ling MP Interpellationen

2017-12-08

Riksdagens protokoll 2017/18:46 (pdf, 712 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:45

1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 november justerades. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse hade kommit in: Interpellation 2017/18:199 Till riksdagen Interpellation 2017/18:199 Placeringen av EU:s läkemedelsmyndighet av Hans Wallmark M Interpellationen 2017/18:199 Placeringen

2017-12-07

Riksdagens protokoll 2017/18:45 (pdf, 1054 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:44

1  Anmälan om faktapromemoria Andre vice talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen hade kommit in och överlämnats till utskott: 2017/18:FPM25 Förordning om fiskemöjligheter i Västerhavet 2018 KOM2017 645 till miljö- och jordbruksutskottet 2  Anmälan om granskningsrapport Andre

2017-12-06

Riksdagens protokoll 2017/18:44 (pdf, 1032 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:43

1  Justering av protokoll Protokollen för den 14 och 15 november justerades. 2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:172 Till riksdagen Interpellation 2017/18:172 Ett utvidgat tjänstemannaansvar av Lars-Arne Staxäng M Interpellationen kommer inte hinna

2017-12-05

Riksdagens protokoll 2017/18:43 (pdf, 849 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:42

1  Meddelande om statsministerns frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 7 december kl. 14.00 skulle frågor besvaras av statsminister Stefan Löfven S2  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:116 Till riksdagen Interpellation

2017-12-04

Riksdagens protokoll 2017/18:42 (pdf, 489 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:41

1  Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Joakim Johansson anmälts som suppleant i Valprövningsnämnden. Andre vice talmannen förklarade vald till suppleant i Valprövningsnämnden Joakim Johansson 2  Anmälan om subsidiaritetsprövning Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur prot. 2017/18:10

2017-12-01

Riksdagens protokoll 2017/18:41 (pdf, 849 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:40

1  Justering av protokoll Protokollen för den 9 och 10 november justerades. 2  Anmälan om ändrad partibeteckning Från Stefan Nilsson hade följande skrivelse kommit in: Till Sveriges riksdag Anmälan om ändrad partibeteckning Härmed vill jag meddela att jag har utträtt ur Miljöpartiet och inte längre tillhör Miljöpartiets

2017-11-30

Riksdagens protokoll 2017/18:40 (pdf, 757 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:39

1  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2017/18:141 Till riksdagen Interpellation 2017/18:141 Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten av Helena Bouveng M Interpellationen kommer att besvaras tisdagen den 23 januari 2018. Skälet till dröjsmålet är tjänsteresor

2017-11-29

Riksdagens protokoll 2017/18:39 (pdf, 1127 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:38

1  Justering av protokoll Protokollen för den 7 och 8 november justerades. 2  Anmälan om ersättare Andre vice talmannen anmälde att Crister Spets SD skulle tjänstgöra som ersättare för Jeff Ahl SD under tiden för hans ledighet den 1 december 201728 februari 2018 och att Lars Püss M skulle tjänstgöra som ersättare för

2017-11-28

Riksdagens protokoll 2017/18:38 (pdf, 709 kB)

Riksdagens protokoll 2017/18:37

1  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i socialutskottet skulle utökas från 30 till 31. Kammaren medgav denna utökning. 2  Val av extra suppleant Val av extra suppleant i socialutskottet företogs. Kammaren valde i enlighet

2017-11-24

Riksdagens protokoll 2017/18:37 (pdf, 545 kB)