Dokument & lagar (136 träffar)

Riksdagens protokoll 2006/07:116

Riksdagens protokoll 2006/07:116 Onsdagen den 30 maj Kl. 09:00 23:06 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 24 maj. 2 Utökning av antalet suppleanter i konstitutionsutskottet Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i konstitutionsutskottet

2007-05-30

Riksdagens protokoll 2006/07:116 (pdf, 2061 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:115

Riksdagens protokoll 2006/07:115 Tisdagen den 29 maj Kl. 13:30 19:28 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 maj. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:545 Till riksdagen  Interpellation 2006/07:545 Tvärstopp för

2007-05-29

Riksdagens protokoll 2006/07:115 (pdf, 951 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:114

Riksdagens protokoll 2006/07:114 Måndagen den 28 maj Kl. 13:00 14:15 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 21 och 22 maj. 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 31 maj kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Utbildningsminister Lars Leijonborg

2007-05-28

Riksdagens protokoll 2006/07:114 (pdf, 493 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:113

Riksdagens protokoll 2006/07:113 Fredagen den 25 maj Kl. 09:00 10:11 1 Anmälan om kompletteringsval till justitieutskottet Tredje vice talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp anmält Christopher Ödmann som suppleant i justitieutskottet under Mehmet Kaplans ledighet. Tredje vice talmannen förklarade

2007-05-25

Riksdagens protokoll 2006/07:113 (pdf, 442 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:112

Riksdagens protokoll 2006/07:112 Torsdagen den 24 maj Kl. 12:00 19:22 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:508 Till riksdagen Interpellation 2006/07:508 Regeringens nedskärningar på Arbetsmiljöverket av Torbjörn Björlund v Interpellationen

2007-05-24

Riksdagens protokoll 2006/07:112 (pdf, 1287 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:111

Riksdagens protokoll 2006/07:111 Onsdagen den 23 maj Kl. 09:00 18:29 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 maj. 2 Allmän debattimme Vården Anf. 1 LARS-IVAR ERICSON cFru talman Jag vill ta upp en typ av sjukdomar som blir allt vanligare i dagens Sverige. Jag tänker på demenssjukdomarna. Varje

2007-05-23

Riksdagens protokoll 2006/07:111 (pdf, 1520 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:110

Riksdagens protokoll 2006/07:110 Tisdagen den 22 maj Kl. 13:30 19:28 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 15 maj. 2 Anmälan om kompletteringsval till utskott och EU-nämnden Tredje vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Caroline Helmersson-Olsson

2007-05-22

Riksdagens protokoll 2006/07:110 (pdf, 809 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:109

Riksdagens protokoll 2006/07:109 Måndagen den 21 maj Kl. 11:00 11:49 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 11 och 14 maj. 2 Avsägelser Andre vice talmannen meddelade att Björn Hamilton m avsagt sig uppdraget som ledamot i utrikesutskottet, Anne-Marie Pålsson m som ledamot i näringsutskottet och

2007-05-21

Riksdagens protokoll 2006/07:109 (pdf, 414 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:108

Riksdagens protokoll 2006/07:108 Onsdagen den 16 maj Kl. 09:00 16:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 10 maj. 2 Meddelande om allmän debattimme Tredje vice talmannen meddelade att allmän debattimme skulle äga rum onsdagen den 23 maj efter voteringen kl. 9.00 Meddelandet hade delats ut till

2007-05-16

Riksdagens protokoll 2006/07:108 (pdf, 1205 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:107

Riksdagens protokoll 2006/07:107 Tisdagen den 15 maj Kl. 13:30 19:58 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 9 maj. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Johan Linander c återtagit sin plats i riksdagen från och med den 14 maj, varigenom uppdraget som ersättare

2007-05-15

Riksdagens protokoll 2006/07:107 (pdf, 863 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:106

Riksdagens protokoll 2006/07:106 Måndagen den 14 maj Kl. 13:00 15:25 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 maj. 2 Meddelande om svar på skriftliga frågor Andre vice talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in till och med fredagen den 18 maj kl. 10.00 skulle besvaras senast torsdagen

2007-05-14

Riksdagens protokoll 2006/07:106 (pdf, 609 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:105

Riksdagens protokoll 2006/07:105 Fredagen den 11 maj Kl. 09:00 13:37 1 Anmälan om kompletteringsval Andre vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkomna vakanser anmält Mona Sahlin som ledamot i Utrikesnämnden och som suppleant i Nordiska rådets svenska delegation, Ylva Johansson

2007-05-11

Riksdagens protokoll 2006/07:105 (pdf, 931 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:104

Riksdagens protokoll 2006/07:104 Torsdagen den 10 maj Kl. 12:00 17:17 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 maj. 2 Anmälan om inkommen faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen Talmannen anmälde att följande faktapromemoria om förslag från Europeiska kommissionen inkommit och överlämnats

2007-05-10

Riksdagens protokoll 2006/07:104 (pdf, 807 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:103

Riksdagens protokoll 2006/07:103 Onsdagen den 9 maj Kl. 09:00 19:45 1 Förnyad bordläggning Föredrogs och bordlades åter  Civilutskottets betänkanden 2006/07:CU19 och CU20 Civilutskottets utlåtande 2006/07:CU30 Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2006/07:MJU10 2 Tullkontroll av kontanta medel, m.m. Föredrogs

2007-05-09

Riksdagens protokoll 2006/07:103 (pdf, 1554 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:102

Riksdagens protokoll 2006/07:102 Tisdagen den 8 maj Kl. 13:30 15:40 1 Meddelande om frågestund Talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 10 maj kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Finansminister Anders Borg mförsvarsminister Mikael Odenberg mstatsrådet Maria Larsson kdjordbruksminister Eskil

2007-05-08

Riksdagens protokoll 2006/07:102 (pdf, 673 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:101

Riksdagens protokoll 2006/07:101 Fredagen den 4 maj Kl. 12:00 12:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 2327 april. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Marie Engström v återtagit sin plats i riksdagen från och med den 1 maj, varigenom uppdraget som

2007-05-04

Riksdagens protokoll 2006/07:101 (pdf, 371 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:100

Riksdagens protokoll 2006/07:100 Fredagen den 27 april Kl. 09:00 10:43 1 Meddelande om svar på skriftliga frågor Talmannen meddelade att på grund av helgdag tisdagen den 1 maj skulle skriftliga frågor inlämnade före kl. 10.00 fredagen den 27 april besvaras senast kl. 12.00 torsdagen den 3 maj. Meddelandet hade delats

2007-04-27

Riksdagens protokoll 2006/07:100 (pdf, 615 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:99

Riksdagens protokoll 2006/07:99 Torsdagen den 26 april Kl. 12:00 16:49 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 20 april. 2 Anmälan om kompletteringsval till socialförsäkringsutskottet Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Magdalena

2007-04-26

Riksdagens protokoll 2006/07:99 (pdf, 816 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:98

Riksdagens protokoll 2006/07:98 Onsdagen den 25 april Kl. 09:00 16:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 april. 2 Meddelande om aktuell debatt Andre vice talmannen meddelade att på begäran av Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp skulle en aktuell debatt om integrationspolitiken anordnas torsdagen

2007-04-25

Riksdagens protokoll 2006/07:98 (pdf, 906 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:97

Riksdagens protokoll 2006/07:97 Tisdagen den 24 april Kl. 13:30 15:22 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 18 april. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2007-04-24

Riksdagens protokoll 2006/07:97 (pdf, 615 kB)