Dokument & lagar (136 träffar)

Riksdagens protokoll 2006/07:96

Riksdagens protokoll 2006/07:96 Måndagen den 23 april Kl. 13:00 15:16 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 16 och 17 april. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Ann Arleklo s avsagt sig uppdraget som suppleant i socialförsäkringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Meddelande om frågestund

2007-04-23

Riksdagens protokoll 2006/07:96 (pdf, 610 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:95

Riksdagens protokoll 2006/07:95 Fredagen den 20 april Kl. 09:00 12:11 1 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 2006/07:463 Till riksdagen  Interpellation 2006/07:463 Deltidspolitiker och a-kassa av Hans Stenberg s Interpellationen kommer att besvaras

2007-04-20

Riksdagens protokoll 2006/07:95 (pdf, 720 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:94

Riksdagens protokoll 2006/07:94 Torsdagen den 19 april Kl. 12:00 17:15 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 april. 2 Anmälan om val av ordförande i EU-nämnden Tredje vice talmannen anmälde att Anna Kinberg Batra m valts till ordförande i EU-nämnden från och med den 13 april. 3 Anmälan om fördröjda

2007-04-19

Riksdagens protokoll 2006/07:94 (pdf, 754 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:93

Riksdagens protokoll 2006/07:93 Onsdagen den 18 april Kl. 09:00 19:46 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 12 april. 2 Allmän debattimme Barn och socialtjänsten Anf. 1 SOLVEIG HELLQUIST fpFru talman Den grava försummelse av socialtjänsten i Vetlanda som uppdagades i Uppdrag granskning i fallet

2007-04-18

Riksdagens protokoll 2006/07:93 (pdf, 1647 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:92

Riksdagens protokoll 2006/07:92 Tisdagen den 17 april Kl. 13:30 15:42 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 11 april. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Göran Persson i Stjärnhov s anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 1 maj. Kammaren biföll

2007-04-17

Riksdagens protokoll 2006/07:92 (pdf, 582 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:91

Riksdagens protokoll 2006/07:91 Måndagen den 16 april Kl. 10:00 15:39 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 10 april. 2 Bordläggningsdebatt med anledning av vårpropositionen Anmäldes  Proposition  2006/07:100 2007 års ekonomiska vårproposition  Finansministern överlämnade 2007 års ekonomiska vårproposition

2007-04-16

Riksdagens protokoll 2006/07:91 (pdf, 967 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:90

Riksdagens protokoll 2006/07:90 Fredagen den 13 april Kl. 09:00 12:34 1 Anmälan om kompletteringsval Förste vice talmannen meddelade att Centerpartiets riksdagsgrupp anmält Christina Andersson som suppleant i finansutskottet under Roger Tiefensees ledighet. Förste vice talmannen förklarade vald under tiden den 18

2007-04-13

Riksdagens protokoll 2006/07:90 (pdf, 830 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:89

Riksdagens protokoll 2006/07:89 Torsdagen den 12 april Kl. 12:00 19:26 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 4 april. 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 2006/07:465 Till riksdagen Interpellation 2006/07:465 Nuclear Suppliers

2007-04-12

Riksdagens protokoll 2006/07:89 (pdf, 1398 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:88

Riksdagens protokoll 2006/07:88 Onsdagen den 11 april Kl. 09:00 22:21 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Anna Kinberg Batra m skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 12 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Göran Thingwall. 2 Ledighet

2007-04-11

Riksdagens protokoll 2006/07:88 (pdf, 1755 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:87

Riksdagens protokoll 2006/07:87 Tisdagen den 10 april Kl. 13:30 22:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 30 mars. 2 Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 12 april kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Statsrådet Jan Björklund fpstatsrådet

2007-04-10

Riksdagens protokoll 2006/07:87 (pdf, 1122 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:86

Riksdagens protokoll 2006/07:86 Onsdagen den 4 april Kl. 17:00 17:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 2629 mars. 2 Meddelande om skriftliga frågor under påskuppehållet Talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in till och med torsdagen den 5 april kl. 10.00 skulle besvaras senast

2007-04-04

Riksdagens protokoll 2006/07:86 (pdf, 391 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:85

Riksdagens protokoll 2006/07:85 Fredagen den 30 mars Kl. 09:00 10:01 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Claes Västerteg c skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 1 april, varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Kerstin Hermansson. 2 Svar på interpellation

2007-03-30

Riksdagens protokoll 2006/07:85 (pdf, 500 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:84

Riksdagens protokoll 2006/07:84 Torsdagen den 29 mars Kl. 12:00 19:04 1 Anmälan om sammansatt konstitutions- och utrikesutskott KUU Från sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet hade följande promemoria inkommit: Sammansatt konstitutions- och utrikesutskott 3 bil. Konstitutions- och utrikesutskotten har enligt

2007-03-29

Riksdagens protokoll 2006/07:84 (pdf, 1322 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:83

Riksdagens protokoll 2006/07:83 Onsdagen den 28 mars Kl. 09:00 20:15 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 22 mars. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Förste vice talmannen meddelade att torsdagen den 29 mars skulle votering äga rum efter debattens slut, dock senast kl. 17.00.

2007-03-28

Riksdagens protokoll 2006/07:83 (pdf, 1731 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:82

Riksdagens protokoll 2006/07:82 Tisdagen den 27 mars Kl. 13:30 23:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 21 mars. 2 Anmälan om val av ordförande i miljö- och jordbruksutskottet Talmannen anmälde att Carina Ohlsson s valts till ordförande i miljö- och jordbruksutskottet under tiden den 22 mars17

2007-03-27

Riksdagens protokoll 2006/07:82 (pdf, 1269 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:81

Riksdagens protokoll 2006/07:81 Måndagen den 26 mars Kl. 11:00 18:16 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 19 och 20 mars. 2 Meddelande om ändring i kammarens sammanträdesplan Andre vice talmannen meddelade att allmän debattimme onsdagen den 28 mars kl. 9.00 skulle utgå. Arbetsplenum skulle inledas

2007-03-26

Riksdagens protokoll 2006/07:81 (pdf, 1231 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:80

Riksdagens protokoll 2006/07:80 Torsdagen den 22 mars Kl. 12:00 17:23 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 mars. 2 Ledighet Andre vice talmannen meddelade att Jan Andersson c anmält ändrat slutdatum för sin ledighet, från den 31 mars till den 15 juli Andre vice talmannen anmälde att Kristin

2007-03-22

Riksdagens protokoll 2006/07:80 (pdf, 898 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:79

Riksdagens protokoll 2006/07:79 Onsdagen den 21 mars Kl. 09:00 18:01 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 15 mars. 2 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden

2007-03-21

Riksdagens protokoll 2006/07:79 (pdf, 1377 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:78

Riksdagens protokoll 2006/07:78 Tisdagen den 20 mars Kl. 13:30 21:56 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 mars. 2 Anmälan om kompletteringsval till miljö- och jordbruksutskottet Talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp anmält Maria Östberg Svanelind som suppleant i miljö- och

2007-03-20

Riksdagens protokoll 2006/07:78 (pdf, 1136 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:77

Riksdagens protokoll 2006/07:77 Måndagen den 19 mars Kl. 14:00 16:42 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 12 och 13 mars. 2 Meddelande om frågestund Förste vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 22 mars kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Arbetsmarknadsminister Sven

2007-03-19

Riksdagens protokoll 2006/07:77 (pdf, 617 kB)