Störningar på webbplatsen

Under torsdagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs testsändningar via webb-tv som visas på webbplatsen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation

Dokument & lagar (136 träffar)

Riksdagens protokoll 2006/07:76

Riksdagens protokoll 2006/07:76 Fredagen den 16 mars Kl. 09:00 12:55 1 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Förste vice talmannen meddelade att Maria Wetterstrand mp skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 19 mars varigenom uppdraget som ersättare skulle upphöra för Christopher Ödmann. 2 Utökning

2007-03-16

Riksdagens protokoll 2006/07:76 (pdf, 865 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:75

Riksdagens protokoll 2006/07:75 Torsdagen den 15 mars Kl. 12:00 20:12 1 Ledighet Andre vice talmannen meddelade att Kjell Eldensjö kd ansökt om ledighet under tiden den 19 mars18 april. Kammaren biföll denna ansökan. Andre vice talmannen anmälde att Lotta Jonsson kd skulle tjänstgöra som ersättare för Kjell Eldensjö.

2007-03-15

Riksdagens protokoll 2006/07:75 (pdf, 1402 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:74

Riksdagens protokoll 2006/07:74 Onsdagen den 14 mars Kl. 09:00 20:49 1 Aktuell debatt: Klimatet Anf. 1 CARL B HAMILTON fpHerr talman och värderade tv-tittare Folkpartiet liberalerna har begärt debatten just nu på grund av två rapporter som nyligen har lagts fram om klimatförändringar i världen. Nyss publicerade FN:s

2007-03-14

Riksdagens protokoll 2006/07:74 (pdf, 1828 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:73

Riksdagens protokoll 2006/07:73 Tisdagen den 13 mars Kl. 13:30 20:25 1 Information från regeringen om Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT mHerr talman Europeiska rådets möte den 8 och 9 mars blev en historisk framgång. Vid det mötet kunde EU:s stats- och regeringschefer enas

2007-03-13

Riksdagens protokoll 2006/07:73 (pdf, 1053 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:72

Riksdagens protokoll 2006/07:72 Måndagen den 12 mars Kl. 14:00 16:14 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 2628 februari samt för den 1 och 2 mars. 2 Ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Marie Engström v ansökt om fortsatt ledighet under tiden den 12 mars11 april. Kammaren biföll denna

2007-03-12

Riksdagens protokoll 2006/07:72 (pdf, 703 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:71

Riksdagens protokoll 2006/07:71 Fredagen den 2 mars Kl. 09:00 11:02 1 Utökning av antalet suppleanter i EU-nämnden Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i EU-nämnden skulle utökas från 37 till 38. Kammaren medgav denna utökning. 2 Val av extra suppleant

2007-03-02

Riksdagens protokoll 2006/07:71 (pdf, 595 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:70

Riksdagens protokoll 2006/07:70 Torsdagen den 1 mars Kl. 12:00 21:28 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 23 februari. 2 Debatt om aktuella frågor i EU-samarbetet Anf. 1 Statsrådet CECILIA MALMSTRÖM fpHerr talman och ärade ledamöter Jag vill börja med att tacka för möjligheten att få diskutera

2007-03-01

Riksdagens protokoll 2006/07:70 (pdf, 1577 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:69

Riksdagens protokoll 2006/07:69 Onsdagen den 28 februari Kl. 09:00 20:11 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 22 februari. 2 Utökning av antalet suppleanter i skatteutskottet Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i skatteutskottet

2007-02-28

Riksdagens protokoll 2006/07:69 (pdf, 1730 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:68

Riksdagens protokoll 2006/07:68 Tisdagen den 27 februari Kl. 13:30 21:00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 21 februari. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:311 Till riksdagen Interpellation 2006/07:311 Minskat

2007-02-27

Riksdagens protokoll 2006/07:68 (pdf, 1004 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:67

Riksdagens protokoll 2006/07:67 Måndagen den 26 februari Kl. 14:00 14:51 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 20 februari. 2 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 1 mars kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Socialminister Göran Hägglund

2007-02-26

Riksdagens protokoll 2006/07:67 (pdf, 518 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:66

Riksdagens protokoll 2006/07:66 Fredagen den 23 februari Kl. 09:00 15:08 1 Avsägelse Talmannen meddelade att Marie Nordén s avsagt sig uppdraget som ledamot i försvarsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Anmälan om kompletteringsval till trafikutskottet samt miljö- och jordbruksutskottet Talmannen meddelade

2007-02-23

Riksdagens protokoll 2006/07:66 (pdf, 1083 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:65

Riksdagens protokoll 2006/07:65 Torsdagen den 22 februari Kl. 12:00 19:16 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 16 februari. 2 Meddelande om preliminär plan för kammarens sammanträden Andre vice talmannen meddelade att en preliminär plan för kammarens sammanträden under tiden den 26 februari13 september

2007-02-22

Riksdagens protokoll 2006/07:65 (pdf, 1209 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:64

Riksdagens protokoll 2006/07:64 Onsdagen den 21 februari Kl. 09:00 16:25 1 Aktuell debatt: Statliga bolag Anf. 1 THOMAS ÖSTROS sHerr talman Regeringen vill sälja ut statliga företag till ett värde om minst 150 miljarder kronor, men sannolikt ännu mer, under mandatperioden. Den första försäljningslistan har presenterats:

2007-02-21

Riksdagens protokoll 2006/07:64 (pdf, 1218 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:63

Riksdagens protokoll 2006/07:63 Tisdagen den 20 februari Kl. 13:30 20:50 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 13 och 14 februari. 2 Anmälan om kompletteringsval till utrikesutskottet samt miljö- och jordbruksutskottet Talmannen meddelade att Miljöpartiet de grönas riksdagsgrupp anmält Christopher

2007-02-20

Riksdagens protokoll 2006/07:63 (pdf, 1009 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:62

Riksdagens protokoll 2006/07:62 Fredagen den 16 februari Kl. 09:00 11:51 1 Ledighet Tredje vice talmannen meddelade att Osama Ali Maher m ansökt om ledighet under tiden den 16 februari12 december. Kammaren biföll denna ansökan. Tredje vice talmannen anmälde att Staffan Appelros m inträtt som ersättare för statsrådet

2007-02-16

Riksdagens protokoll 2006/07:62 (pdf, 706 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:61

Riksdagens protokoll 2006/07:61 Torsdagen den 15 februari Kl. 12:00 19:02 1 Ledighet Förste vice talmannen meddelade att Marie Engström v ansökt om ledighet under tiden den 15 februari11 mars. Kammaren biföll denna ansökan. Förste vice talmannen anmälde att Anne-Marie Wallouch v inträtt som ersättare för Marie

2007-02-15

Riksdagens protokoll 2006/07:61 (pdf, 1235 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:60

Riksdagens protokoll 2006/07:60 Onsdagen den 14 februari Kl. 09:00 14:55 Välkomsthälsning Anf. 1 TALMANNEN: Jag vill fästa kammarens uppmärksamhet på att vi bland åhörarna vid dagens utrikespolitiska debatt har en delegation från Lettlands parlament under ledning av dess talman Indulis Emsis. I would like to greet

2007-02-14

Riksdagens protokoll 2006/07:60 (pdf, 1031 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:59

Riksdagens protokoll 2006/07:59 Tisdagen den 13 februari Kl. 13:30 18:19 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 30 januari samt för den 1 och 2 februari. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Kerstin Engle s avsagt sig uppdraget som ledamot i trafikutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan

2007-02-13

Riksdagens protokoll 2006/07:59 (pdf, 955 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:58

Riksdagens protokoll 2006/07:58 Fredagen den 2 februari Kl. 09:00 11:39 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:241 Till riksdagen  Interpellation 2006/07:241 Genusarbetet i regeringen av Carina Ohlsson s Interpellationen kommer att

2007-02-02

Riksdagens protokoll 2006/07:58 (pdf, 632 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:57

Riksdagens protokoll 2006/07:57 Torsdagen den 1 februari Kl. 12:00 15:19 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 25 och 26 januari. 2 Anmälan om kompletteringsval till utskott Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas riksdagsgrupp på grund av uppkommen vakans anmält Catharina Bråkenhielm

2007-02-01

Riksdagens protokoll 2006/07:57 (pdf, 810 kB)