Dokument & lagar (136 träffar)

Riksdagens protokoll 2006/07:56

Riksdagens protokoll 2006/07:56 Tisdagen den 30 januari Kl. 13:30 19:23 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 23 och 24 januari. 2 Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att vid frågestunden torsdagen den 1 februari kl. 14.00 skulle följande statsråd närvara: Utbildningsminister

2007-01-30

Riksdagens protokoll 2006/07:56 (pdf, 883 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:55

Riksdagens protokoll 2006/07:55 Fredagen den 26 januari Kl. 09:00 11:57 1 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Sven-Erik Österberg s avsagt sig uppdraget som suppleant i EU-nämnden. Kammaren biföll denna avsägelse. 2 Anmälan om kompletteringsval till EU-nämnden Förste vice talmannen meddelade att Socialdemokraternas

2007-01-26

Riksdagens protokoll 2006/07:55 (pdf, 748 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:54

Riksdagens protokoll 2006/07:54 Torsdagen den 25 januari Kl. 12:00 14:46 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 januari. 2 Senaste dag för avlämnande av propositioner I enlighet med 3 kap. 3 riksdagsordningen hade talmannen föreslagit att propositioner som regeringen avsåg skulle behandlas under

2007-01-25

Riksdagens protokoll 2006/07:54 (pdf, 635 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:53

Riksdagens protokoll 2006/07:53 Onsdagen den 24 januari Kl. 09:00 16:03 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 18 januari. 2 Avsägelse Förste vice talmannen meddelade att Mona Sahlin s avsagt sig uppdraget som ledamot i socialutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Allmän debattimme Hälso-

2007-01-24

Riksdagens protokoll 2006/07:53 (pdf, 735 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:52

Riksdagens protokoll 2006/07:52 Tisdagen den 23 januari Kl. 13:30 21:48 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 16 och 17 januari. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att Bosse Ringholm s avsagt sig uppdraget som suppleant i näringsutskottet. Kammaren biföll denna avsägelse. 3 Anmälan om kompletteringsval

2007-01-23

Riksdagens protokoll 2006/07:52 (pdf, 1070 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:51

Riksdagens protokoll 2006/07:51 Fredagen den 19 januari Kl. 09:00 13:58 1 Avsägelse Andre vice talmannen meddelade att Katarina Erlingson c anhållit om entledigande från uppdraget som ersättare för riksdagsledamot. Kammaren biföll denna anhållan. 2 Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att vid

2007-01-19

Riksdagens protokoll 2006/07:51 (pdf, 1019 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:50

Riksdagens protokoll 2006/07:50 Torsdagen den 18 januari Kl. 12:00 17:12 1 Val till Valprövningsnämnden Tredje vice talmannen meddelade att till kammaren hade inkommit protokoll från valberedningen avseende val av ordförande och ersättare för ordföranden i Valprövningsnämnden. Vidare hade överlämnats gemensamma listor

2007-01-18

Riksdagens protokoll 2006/07:50 (pdf, 1061 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:49

Riksdagens protokoll 2006/07:49 Onsdagen den 17 januari Kl. 09:00 12:47 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT mHerr talman Ärade ledamöter I dag för precis fyra månader sedan röstade svenska folket fram en alliansregering. För väldigt många gav det hopp om förändring, en känsla som av en del har

2007-01-17

Riksdagens protokoll 2006/07:49 (pdf, 834 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:48

Riksdagens protokoll 2006/07:48 Tisdagen den 16 januari Kl. 13:30 21:12 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 1822 december 2006. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Tobias Krantz fp återtagit sin plats i riksdagen från och med den 6 januari, varigenom uppdraget

2007-01-16

Riksdagens protokoll 2006/07:48 (pdf, 1172 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:47

Riksdagens protokoll 2006/07:47 Fredagen den 22 december Kl. 09:00 13:59 1 Ny riksdagsledamot Upplästes och lades till handlingarna följande från Valprövningsnämnden inkomna  Berättelse om granskning av bevis för riksdagsledamot Till Valprövningsnämnden har från Valmyndigheten inkommit bevis om att Tina Acketoft fp

2006-12-22

Riksdagens protokoll 2006/07:47 (pdf, 1105 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:46

Riksdagens protokoll 2006/07:46 Torsdagen den 21 december Kl. 12:45 17:45 1 Statsbudget för 2007 Föredrogs finansutskottets betänkande 2006/07:FiU10  Statsbudget för 2007. Kammaren biföll utskottets förslag att ärendet fick avgöras efter endast en bordläggning. Talmannen konstaterade att ingen talare var anmäld.

2006-12-21

Riksdagens protokoll 2006/07:46 (pdf, 865 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:45

Riksdagens protokoll 2006/07:45 Torsdagen den 21 december Kl. 09:00 12:32 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 15 december. 2 Utökning av antalet suppleanter i EU-nämnden Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i EU-nämnden skulle

2006-12-21

Riksdagens protokoll 2006/07:45 (pdf, 727 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:44

Riksdagens protokoll 2006/07:44 Onsdagen den 20 december Kl. 09:00 22:44 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 14 december. 2 Hänvisning av ärenden till utskott samt beslut om förlängd motionstid Föredrogs och hänvisades  Propositioner  2006/07:29 till socialförsäkringsutskottet 2006/07:31 till

2006-12-20

Riksdagens protokoll 2006/07:44 (pdf, 1913 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:43

Riksdagens protokoll 2006/07:43 Tisdagen den 19 december Kl. 09:00 16:00 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 13 december. 2 Avsägelse Tredje vice talmannen meddelade att Carin Jämtin s anhållit om entledigande från uppdraget som ledamot av riksdagen från och med den 22 december. Kammaren biföll

2006-12-19

Riksdagens protokoll 2006/07:43 (pdf, 1803 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:42

Riksdagens protokoll 2006/07:42 Måndagen den 18 december Kl. 10:00 18:11 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 11 och 12 december. 2 Anmälan om fördröjt svar på interpellation Till riksdagen hade inkommit följande skrivelse: Interpellation 2006/07:154 Till riksdagen Interpellation 2006/07:154

2006-12-18

Riksdagens protokoll 2006/07:42 (pdf, 1334 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:41

Riksdagens protokoll 2006/07:41 Fredagen den 15 december Kl. 09:00 13:27 1 Anmälan om personlig ersättare för vald ledamot av riksdagsstyrelsen Förste vice talmannen meddelade att Moderata samlingspartiets riksdagsgrupp anmält Magdalena Andersson som personlig ersättare för Hillevi Engström i riksdagsstyrelsen. 2

2006-12-15

Riksdagens protokoll 2006/07:41 (pdf, 825 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:40

Riksdagens protokoll 2006/07:40 Torsdagen den 14 december Kl. 09:00 20:08 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 8 december. 2 Meddelande om skriftliga frågor och svar under juluppehållet Talmannen meddelade att skriftliga frågor som lämnats in efter kl. 10.00 fredagen den 15 december 2006 till

2006-12-14

Riksdagens protokoll 2006/07:40 (pdf, 1656 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:39

Riksdagens protokoll 2006/07:39 Onsdagen den 13 december Kl. 09:00 18:50 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 7 december. 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Till riksdagen hade inkommit följande skrivelser: Interpellation 2006/07:114 Till riksdagen  Interpellation 2006/07:114 Introduktion

2006-12-13

Riksdagens protokoll 2006/07:39 (pdf, 1479 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:38

Riksdagens protokoll 2006/07:38 Tisdagen den 12 december Kl. 09:00 13:56 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 6 december. 2 Val till Nämnden för lön till riksrevisorerna samt till Statsrådsarvodesnämnden Från konstitutionsutskottet hade inkommit följande skrivelser: Till riksdagen  Nämnden för lön

2006-12-12

Riksdagens protokoll 2006/07:38 (pdf, 1009 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:37

Riksdagens protokoll 2006/07:37 Måndagen den 11 december Kl. 10:00 19:40 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 4 och 5 december. 2 Avsägelse Talmannen meddelade att direktör Odd Eiken anhållit om entledigande från uppdraget som suppleant i riksbanksfullmäktige från och med den 15 december. Kammaren

2006-12-11

Riksdagens protokoll 2006/07:37 (pdf, 1538 kB)