Dokument & lagar (136 träffar)

Riksdagens protokoll 2006/07:16

Riksdagens protokoll 2006/07:16 Tisdagen den 7 november Kl. 13:30 15:22 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 24 och 26 oktober. 2 Utökning av antalet suppleanter i EU-nämnden Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag, tillstyrkt att antalet suppleanter i EU-nämnden

2006-11-07

Riksdagens protokoll 2006/07:16 (pdf, 678 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:15

Riksdagens protokoll 2006/07:15 Torsdagen den 26 oktober Kl. 12:00 15:46 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 19 oktober. 2 Anmälan om förändringar i regeringens sammansättning Från statsminister Fredrik Reinfeldt m hade följande skrivelse inkommit: Till riksdagens talman  Förändringar i regeringens

2006-10-26

Riksdagens protokoll 2006/07:15 (pdf, 859 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:14

Riksdagens protokoll 2006/07:14 Tisdagen den 24 oktober Kl. 13:30 22:16 1 Val Anf. 1 INGER RENÉ mFru talman Valberedningen har enhälligt godkänt gemensamma listor för valen av ledamöter och suppleanter i styrelsen för Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, riksdagens krigsdelegation samt utökning av antalet suppleanter

2006-10-24

Riksdagens protokoll 2006/07:14 (pdf, 1314 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:13

Riksdagens protokoll 2006/07:13 Torsdagen den 19 oktober Kl. 14:00 15:03 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 12 och 13 oktober. 2 Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Från statsminister Fredrik Reinfeldt hade följande skrivelse inkommit: Till riksdagens talman  Förändring i regeringens

2006-10-19

Riksdagens protokoll 2006/07:13 (pdf, 518 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:12

Riksdagens protokoll 2006/07:12 Tisdagen den 17 oktober Kl. 13:30 13:38 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 11 oktober. 2 Anmälan om förändring i regeringens sammansättning Från statsminister Fredrik Reinfeldt hade följande skrivelse inkommit: Till riksdagens talman  Förändring i regeringens sammansättning

2006-10-17

Riksdagens protokoll 2006/07:12 (pdf, 378 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:11

Riksdagens protokoll 2006/07:11 Måndagen den 16 oktober Kl. 13:00 15:20 1 Debatt med anledning av budgetpropositionen Finansministern överlämnade regeringens proposition 2006/07:1 med förslag till statsbudget för 2007, finansplan, skattefrågor och tilläggsbudget m.m. Anf. 1 Finansminister ANDERS BORG mHerr talman

2006-10-16

Riksdagens protokoll 2006/07:11 (pdf, 593 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:10

Riksdagens protokoll 2006/07:10 Fredagen den 13 oktober Kl. 09:00 09:04 1 Meddelande om debatt med anledning av budgetpropositionens avlämnande Talmannen meddelade att debatt med anledning av budgetpropositionen skulle äga rum måndagen den 16 oktober kl. 13.00 Meddelandet hade delats ut till kammarens ledamöter.

2006-10-13

Riksdagens protokoll 2006/07:10 (pdf, 289 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:9

Riksdagens protokoll 2006/07:9 Torsdagen den 12 oktober Kl. 16:00 16:02 1 Justering av protokoll Justerades protokollet för den 6 oktober. 2 Anmälan om sammansatt utrikes- och försvarsutskott Från sammansatta utrikes- och försvarsutskottet hade följande promemoria inkommit: Sammansatt utrikes- och försvarsutskott

2006-10-12

Riksdagens protokoll 2006/07:9 (pdf, 335 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:8

Riksdagens protokoll 2006/07:8 Onsdagen den 11 oktober Kl. 10:00 13:22 1 Partiledardebatt med anledning av regeringsförklaringen Anf. 1 GÖRAN PERSSON i Stjärnhov sHerr talman Ledamöter och kamrater 24 dagar har gått sedan väljarna sade sitt. Sverige har fått en ny regering. Moderaterna fick vad de önskade, en regering

2006-10-11

Riksdagens protokoll 2006/07:8 (pdf, 768 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:7

Riksdagens protokoll 2006/07:7 Tisdagen den 10 oktober Kl. 10:00 10:11 1 Justering av protokoll Justerades protokollen för den 2, 3 och 4 oktober. 2 Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Talmannen meddelade att Göran Persson sBosse Ringholm sMona Sahlin sLeif Pagrotsky sThomas Östros sUlrica Messing sYlva Johansson

2006-10-10

Riksdagens protokoll 2006/07:7 (pdf, 427 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:6

Riksdagens protokoll 2006/07:6 Fredagen den 6 oktober Kl. 09:00 09:55 1 Regeringsförklaring Anf. 1 Statsminister FREDRIK REINFELDT mHerr talman Ledamöter av Sveriges riksdag Partierna i Allians för Sverige, Moderata samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna, har enats om att bilda

2006-10-06

Riksdagens protokoll 2006/07:6 (pdf, 384 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:5

Riksdagens protokoll 2006/07:5 Torsdagen den 5 oktober Kl. 14:00 14:08 1 Prövning av förslaget om statsminister Anf. 1 TALMANNEN: Förslag om statsminister ska enligt 5 kap. 2 riksdagsordningen bordläggas två gånger och avgöras senast fjärde dagen efter det att talmannen avgett förslaget till kammaren. Det till kammarens

2006-10-05

Riksdagens protokoll 2006/07:5 (pdf, 284 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:4

Riksdagens protokoll 2006/07:4 Onsdagen den 4 oktober Kl. 14:00 14:01 1 Förnyad bordläggning av förslaget om statsminister Förslaget om att riksdagen till statsminister skulle utse Fredrik Reinfeldt föredrogs men bordlades åter. 2 Förslag om antalet ledamöter i utskotten och EU-nämnden Talmannen meddelade att valberedningen

2006-10-04

Riksdagens protokoll 2006/07:4 (pdf, 275 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:3

Riksdagens protokoll 2006/07:3 Tisdagen den 3 oktober Kl. 17:00 17:02 1 Förslag om statsminister Anf. 1 TALMANNEN: Sedan statsminister Göran Persson den 18 september begärt att bli entledigad från sin befattning har han och övriga statsråd samma dag beviljats entledigande. Enligt regeringsformen ankommer det på mig

2006-10-03

Riksdagens protokoll 2006/07:3 (pdf, 296 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:2

Riksdagens protokoll 2006/07:2 006/07:2 Tisdagen den 3 oktober Kl. 14:00 14:27 Efter gudstjänst i Storkyrkan, där predikan hölls av ärkebiskop Anders Wejryd, öppnades riksmötet i kammarens plenisal enligt det program som i bilaga fogats till detta protokoll. 1 Öppnande av riksmötet Anf. 1 TALMANNEN: Jag hemställer

2006-10-03

Riksdagens protokoll 2006/07:2 (pdf, 298 kB)

Riksdagens protokoll 2006/07:1

Riksdagens protokoll 2006/07:1 Måndagen den 2 oktober Kl. 11:00 13:11 1 Hälsningsanförande av ålderspresidenten Anf. 1 Ålderspresident PER WESTERBERG mÄrade riksdagsledamöter Jag vill hälsa er varmt välkomna till den nyvalda riksdagens första sammanträde, och jag gör det i egenskap av riksdagens ålderspresident. Ålderspresident

2006-10-02

Riksdagens protokoll 2006/07:1 (pdf, 595 kB)