Dokument & lagar (12 572 träffar)

Talarlista 2016/17:20170125

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 25 januari 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Näringsutskottets

2017-01-25

Talarlista 2016/17:20170125 (docx, 36 kB) Talarlista 2016/17:20170125 (pdf, 104 kB)

Protokoll 2016/17:58

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:58 Fredagen den 20 januari Kl. 09.00–12.58 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:222 Till riksdagen Interpellation 2016/17: 222

2017-01-20

Protokoll 2016/17:58 (pdf, 552 kB)

Föredragningslista 2016/17:58

Föredragningslista 2016/17 : 58 Fredagen den 20 januari 2017 Kl. 09.00 I nterpellationssvar Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2016/17:222 av Marie Granlund (S) Fyrverkerier 2 2016/17:227 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M) Otryggheten i Malmö och Skåne 3 2016/17:229

2017-01-20

Föredragningslista 2016/17:58 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2016/17:58 (pdf, 132 kB)

Protokoll 2016/17:57

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:57 Torsdagen den 19 januari Kl. 14.00–15.12 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Frågestund Anf. 1 TALMANNEN: Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson, statsrådet

2017-01-19

Protokoll 2016/17:57 (pdf, 352 kB)

Föredragningslista 2016/17:57

Föredragningslista 2016/17 : 57 Torsdagen den 19 januari 2017 Kl. 14.00 Frågestund Frågestund kl. 14.00 1 Frågor besvaras av: Arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson (S) Statsrådet Anders Ygeman (S) Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) Statsrådet Ann

2017-01-19

Föredragningslista 2016/17:57 (docx, 35 kB) Föredragningslista 2016/17:57 (pdf, 110 kB)

Talarlista 2016/17:20170118

Onsdagen den 18 januari 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 12 Försvarsutskottets betänkande FöU3 Försvarspolitik 1 Allan Widman (L) 8 2 Jan R Andersson (M) 8 3 Roger Richtoff (SD) 8 4 Daniel Bäckström (C) 8 5 Stig Henriksson (V) 8 6 Mikael

2017-01-18

Talarlista 2016/17:20170118 (docx, 34 kB) Talarlista 2016/17:20170118 (pdf, 102 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:134

Riksdagsskrivelse 2016/17:134 Regeringen Statsrådsberedningen Med överlämnande av konstitutionsutskottets betänkande 2016/17:KU10 Granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning får jag anmäla att riksdagen denna dag lagt utskottets anmälan till handlingarna. Stockholm den 18 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-18

Riksdagsskrivelse 2016/17:134 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:134 (pdf, 53 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:133

Riksdagsskrivelse 2016/17:133 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av civilutskottets betänkande 2016/17:CU6 Associationsrätt får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 18 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-18

Riksdagsskrivelse 2016/17:133 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:133 (pdf, 53 kB)

Protokoll 2016/17:56

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:56 Onsdagen den 18 januari Kl. 09.00–17.11 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser hade kommit in: Interpellation 2016/17:211 Till riksdagen Interpellation 2016/17:211 Åtgärder

2017-01-18

Protokoll 2016/17:56 (pdf, 842 kB)

Föredragningslista 2016/17:56

Föredragningslista 2016/17 : 56 Onsdagen den 18 januari 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 1 2016/17:211 av Emma Wallrup (V) Åtgärder mot illegal yrkestrafik 2 2016/17:221 av Lars-Arne Staxäng (M) Allmänhetens förtroende för polisen Anmälan

2017-01-18

Föredragningslista 2016/17:56 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2016/17:56 (pdf, 114 kB)

Protokoll 2016/17:55

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:55 Tisdagen den 17 januari Kl. 13.00–15.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Meddelande om frågestund T almannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 19 januari kl. 14.00 . § 2 Anmälan om faktapromemorior Talmannen

2017-01-17

Protokoll 2016/17:55 (pdf, 383 kB)

Föredragningslista 2016/17:55

Föredragningslista 2016/17 : 55 Tisdagen den 17 januari 2017 Kl. 13.00 Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00) Meddelande om frågestund 1 Torsdagen den 19 januari kl. 14.00 Anmälan om faktapromemorior Ansvarigt utskott 2 2016/17:FPM51 Meddelande om revidering av

2017-01-17

Föredragningslista 2016/17:55 (docx, 38 kB) Föredragningslista 2016/17:55 (pdf, 105 kB)

Protokoll 2016/17:54

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:54 Fredagen den 13 januari Kl. 09 .00–09.20 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 15, 16, 19 och 20 december justerades. § 2 Anmälan om faktapromemoria Talmannen anmälde att följande

2017-01-13

Protokoll 2016/17:54 (pdf, 322 kB)

Föredragningslista 2016/17:54

Föredragningslista 2016/17 : 54 Fredagen den 13 januari 2017 Kl. 09.00 Interpellationssvar Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena torsdagen den 15, fredagen den 16, måndagen den 19 och tisdagen den 20 december Anmälan om faktapromemoria Ansvarigt utskott 2 2016/17:FPM52

2017-01-13

Föredragningslista 2016/17:54 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:54 (pdf, 108 kB)

Protokoll 2016/17:53

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:53 Torsdagen den 12 januari Kl. 12.00–16.08 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollen för den 12, 13 och 14 december justerades. § 2 Anmälan om fördröjda svar på interpellationer Följande skrivelser

2017-01-12

Protokoll 2016/17:53 (pdf, 572 kB)

Föredragningslista 2016/17:53

Föredragningslista 2016/17 : 53 Torsdagen den 12 januari 2017 Kl. 12.00 Interpellationssvar 14.00 Frågestund Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdena måndagen den 12, tisdagen den 13, och onsdagen den 14 december Anmälan om fördröjda svar på interpellationer 2 2016/17:204

2017-01-12

Föredragningslista 2016/17:53 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:53 (pdf, 113 kB)

Talarlista 2016/17:20170111

Onsdagen den 11 januari 2017 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering Nr 1 Partiledardebatt Debattregler I den första omgången har statsministern och partiledaren för Moderaterna rätt till ett anförande på högst 7 minuter och övriga partiledare har rätt till ett anförande på högst 5 minuter.

2017-01-11

Talarlista 2016/17:20170111 (docx, 36 kB) Talarlista 2016/17:20170111 (pdf, 103 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:132

Riksdagsskrivelse 2016/17:132 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av socialutskottets betänkande 2016/17:SoU4 Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 11 januari 2017 Urban Ahlin Claes Mårtensson

2017-01-11

Riksdagsskrivelse 2016/17:132 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:132 (pdf, 53 kB)

Protokoll 2016/17:52

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:52 Onsdagen den 11 januari Kl. 09.00–13.11 16.00–16.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Partiledardebatt Anf. 1 Statsminister STEFAN LÖFVEN (S): Herr talman! Jag tror att många kommer att minnas 2016 som ett orons år. Ett

2017-01-11

Protokoll 2016/17:52 (pdf, 618 kB)

Föredragningslista 2016/17:52

Föredragningslista 2016/17 : 52 Onsdagen den 11 januari 2017 Kl. 09.00 Partiledardebatt Arbetsplenum 16.00 Votering 1 Partiledardebatt Justering av protokoll 2 Justering av protokoll från sammanträdena onsdagen den 7, torsdagen den 8 och fredagen den 9 december Avsägelse 3 Olle Felten

2017-01-11

Föredragningslista 2016/17:52 (docx, 34 kB) Föredragningslista 2016/17:52 (pdf, 108 kB)