Dokument & lagar (12 853 träffar)

Talarlista 2016/17:20170608

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 8 juni 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Sammansatta

2017-06-08

Talarlista 2016/17:20170608 (docx, 34 kB) Talarlista 2016/17:20170608 (pdf, 96 kB)

Talarlista 2016/17:20170518

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 18 maj 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Statsministerns frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad

2017-05-18

Talarlista 2016/17:20170518 (docx, 35 kB) Talarlista 2016/17:20170518 (pdf, 104 kB)

Talarlista 2016/17:20170511

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 11 maj 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Socialutskottets

2017-05-11

Talarlista 2016/17:20170511 (docx, 35 kB) Talarlista 2016/17:20170511 (pdf, 103 kB)

Talarlista 2016/17:20170510

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 10 maj 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Näringsutskottets betänkande

2017-05-10

Talarlista 2016/17:20170510 (docx, 37 kB) Talarlista 2016/17:20170510 (pdf, 109 kB)

Talarlista 2016/17:20170504

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Torsdagen den 4 maj 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Utbildningsutskottets

2017-05-04

Talarlista 2016/17:20170504 (docx, 41 kB) Talarlista 2016/17:20170504 (pdf, 107 kB)

Talarlista 2016/17:20170503

Uppgifterna nedan är preliminära. Talare kan läggas till, talare kan strykas, och ordningen mellan talarna kan ändras. Den slutliga talarlistan publiceras dagen före debattdagen. Onsdagen den 3 maj 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Socialförsäkringsutskottets

2017-05-03

Talarlista 2016/17:20170503 (docx, 38 kB) Talarlista 2016/17:20170503 (pdf, 112 kB)

Föredragningslista 2016/17:103

Föredragningslista 2016/17 : 103 Tisdagen den 2 maj 2017 Kl. 13.00 Återrapportering från Europeiska rådets möte Interpellationssvar (uppehåll för gruppmöte ca kl. 16.00-18.00) 1 Återrapportering från Europeiska rådets möte den 29 april Meddelande om frågestund 2 Torsdagen den 4 maj

2017-05-02

Föredragningslista 2016/17:103 (docx, 40 kB) Föredragningslista 2016/17:103 (pdf, 113 kB)

Talarlista 2016/17:20170428

Fredagen den 28 april 2017 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar Nr 1 Aktuell debatt På begäran av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp anordnas en aktuell debatt om attentatet i Stockholm. Debattregler En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Företrädaren för Sverigedemokraterna

2017-04-28

Talarlista 2016/17:20170428 (docx, 37 kB) Talarlista 2016/17:20170428 (pdf, 94 kB)

Protokoll 2016/17:102

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:102 Fredagen den 28 april Kl. 09.00–11.29 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Aktuell debatt om attentatet i Stockholm Anf. 1 ADAM MARTTINEN (SD): Herr talman! Hotet från islamistisk extremism är på intet sätt nytt. Sedan flera

2017-04-28

Protokoll 2016/17:102 (pdf, 540 kB)

Föredragningslista 2016/17:102

Föredragningslista 2016/17 : 102 Fredagen den 28 april 2017 Kl. 09.00 Aktuell debatt Interpellationssvar 1 Aktuell debatt om attentatet i Stockholm Justering av protokoll 2 Justering av protokoll från sammanträdet fredagen den 7 april Anmälan om återtagande av plats i riksdagen 3 Caroline

2017-04-28

Föredragningslista 2016/17:102 (docx, 38 kB) Föredragningslista 2016/17:102 (pdf, 87 kB)

Talarlista 2016/17:20170427

Torsdagen den 27 april 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid Gemensam debatt SfU14, SfU15, SfU16 och SfU17 15 Socialförsäkringsutskottets betänkande SfU14 Medborgarskap 1 Yilmaz Kerimo (S) 12 2 Johan Forssell (M) 8 3 Paula

2017-04-27

Talarlista 2016/17:20170427 (docx, 40 kB) Talarlista 2016/17:20170427 (pdf, 108 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:235

Riksdagsskrivelse 2016/17:235 Regeringen Utrikesdepartementet Med överlämnande av utrikesutskottets betänkande 2016/17:UU11 Policyramverk för svenskt utvecklingssamarbete och humanitärt bistånd får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2017 Esabelle Dingizian Annalena Hanell

2017-04-27

Riksdagsskrivelse 2016/17:235 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:235 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:236

Riksdagsskrivelse 2016/17:236 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av socialförsäkringsutskottets betänkande 2016/17:SfU17 Arbetskraftsinvandring får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 27 april 2017 Esabelle Dingizian Annalena Hanell

2017-04-27

Riksdagsskrivelse 2016/17:236 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:236 (pdf, 51 kB)

Protokoll 2016/17:101

Riksdagens snabbprotokoll 2016/17:101 Torsdagen den 27 april Kl. 12.00–22.50 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. § 1 Justering av protokoll Protokollet för den 6 april justerades. § 2 Avsägelser Tjänstgörande ålderspresidenten meddelade att Anna-Caren Sätherberg

2017-04-27

Protokoll 2016/17:101 (pdf, 1246 kB)

Föredragningslista 2016/17:101

Föredragningslista 2016/17 : 101 Torsdagen den 27 april 2017 Kl. 12.00 Arbetsplenum 14.00 Frågestund 16.00 Votering Justering av protokoll 1 Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 6 april Avsägelser 2 Anna-Caren Sätherberg (S) som suppleant i näringsutskottet 3 Patrik

2017-04-27

Föredragningslista 2016/17:101 (docx, 39 kB) Föredragningslista 2016/17:101 (pdf, 126 kB)

Talarlista 2016/17:20170426

Onsdagen den 26 april 2017 Kl. 09.00 Arbetsplenum 16.00 Votering Nr Anmäld tid (min.) Ackumulerad tid 24 Arbetsmarknadsutskottets betänkande AU9 Nya utstationeringsregler 1 Jessika Roswall (M) 6 2 Annika Qarlsson (C) 8 3 Ali Esbati (V) 12 4 Fredrik Malm (L) 6 5 Désirée Pethrus (KD) 8 6 Raimo

2017-04-26

Talarlista 2016/17:20170426 (docx, 41 kB) Talarlista 2016/17:20170426 (pdf, 109 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:233

Riksdagsskrivelse 2016/17:233 Regeringen Justitiedepartementet Med överlämnande av justitieutskottets betänkande 2016/17:JuU24 Vissa åtgärder för en effektivare och mer ändamålsenlig mark- och miljöprocess får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 april 2017 Esabelle Dingizian Annalena Hanell

2017-04-26

Riksdagsskrivelse 2016/17:233 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:233 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:225

Riksdagsskrivelse 2016/17:225 Regeringen Socialdepartementet Med överlämnande av försvarsutskottets betänkande 2016/17:FöU7 Samhällets krisberedskap får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 april 2017 Esabelle Dingizian Annalena Hanell

2017-04-26

Riksdagsskrivelse 2016/17:225 (doc, 25 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:225 (pdf, 51 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:231

Riksdagsskrivelse 2016/17:231 Regeringen Finansdepartementet 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU23 Riksbankens förvaltning 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 april 2017 Esabelle Dingizian Annalena Hanell 1 Riksdagsskrivelse

2017-04-26

Riksdagsskrivelse 2016/17:231 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:231 (pdf, 52 kB)

Riksdagsskrivelse 2016/17:230

Riksdagsskrivelse 2016/17:230 Riksrevisionen 1 Med överlämnande av finansutskottets betänkande 2016/17:FiU23 Riksbankens förvaltning 2016 får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut. Stockholm den 26 april 2017 Esabelle Dingizian Annalena Hanell 1 Riksdagsskrivelse

2017-04-26

Riksdagsskrivelse 2016/17:230 (doc, 26 kB) Riksdagsskrivelse 2016/17:230 (pdf, 52 kB)