Dokument & lagar (238 träffar)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:9

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 5 2 6 D N R 3 1 2 0 1 3 1 1 9 6 R I R 2 0 1 6 9 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Säkra

2016-06-09

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:9 (pdf, 516 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:8

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 5 0 4 D N R 3 1 2 0 1 4 1 5 2 6 R I R 2 0 1 6 8 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Informationssäkerhetsarbete

2016-05-26

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:8 (pdf, 340 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:7

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 5 1 7 D N R 3 1 2 0 1 4 0 1 3 8 R I R 2 0 1 6 7 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision av statlig verksamhet m.m. följande granskningsrapport över effektivitetsrevisionen: Skyddet

2016-05-24

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:7 (pdf, 449 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:6

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2016:6 Granskning av Årsredovisning för staten 2015 E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 5 0 9 D N R 3 1 1 2 0 1 6 0 3 3 6 R I R 2 0 1 6 6 Härmed överlämnas

2016-05-12

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:6 (pdf, 167 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:5

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2016:5 Nationella samordnare som statligt styrmedel E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 4 2 8 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 3 0 3 R I R 2 0 1 6 5 Härmed överlämnas

2016-05-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:5 (pdf, 324 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:4

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2016:4 Statens kreditförluster på studielån S T A T E N S K R E D I T F Ö R L U S T E R P Å S T U D I E L Å N E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 4 2

2016-05-03

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:4 (pdf, 249 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:3

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2016:3 Erfarenheter av OPS-lösningen för Arlandabanan E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 4 1 1 D N R 3 1 1 2 0 1 5 0 5 0 0 R I R 2 0 1 6 3 Härmed

2016-04-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:3 (pdf, 477 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:2

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2016:2 Tillsyn över brottsbekämpande myndigheter En granskning av Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 2 1 8

2016-03-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:2 (pdf, 261 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:1

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2016:1 Transparensen i budgetpropositionen för 2016 Tillämpningen av det finanspolitiska ramverket E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 6 0 2 1 7 D N R 3

2016-02-26

Riksrevisionens granskningsrapport 2016:1 (pdf, 649 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:22

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2015:22 Regional anpassning av arbetsmarknadsutbildning vilka hänsyn tas till arbetsmarknadens behov E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 5 1 2 2 1 D N R

2015-12-21

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:22 (pdf, 1034 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:21

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:21 It-relaterad brottslighet polis och åklagare kan bli effektivare IT-RELATERAD BROTTSLIGHET POLIS OCH ÅKLAGARE KAN BLI EFFEKTIVARE EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-12-04 DNR: 31-2014-0837 RIR 2015:21 Härmed överlämnas enligt

2015-12-17

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:21 (pdf, 1081 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:20

E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N RiR 2015:20 Gruvavfall Ekonomiska risker för staten E N G R A N S K N I N G S R A P P O R T F R Å N R I K S R E V I S I O N E N T I L L R I K S D A G E N D A T U M 2 0 1 5 1 2 0 7 D N R 3 1 2 0 1 4 1 0 6 6 R I R 2 0 1 5 2 0 Härmed överlämnas

2015-12-15

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:20 (pdf, 571 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:19

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: MEDBORGARNA OCH FÖRVALTNINGEN Rehabiliteringsgarantin fungerar inte tänk om eller lägg ner RIR 2015:19 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Vårt uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk insyn, medverka till

2015-10-27

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:19 (pdf, 501 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:18

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:18 Länsstyrelsernas krisberedskapsarbete Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar LÄNSSTYRELSERNAS KRISBEREDSKAPSARBETE. SKYDD MOT OLYCKOR, KRISBEREDSKAP OCH CIVILT FÖRSVAR EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-10-09 DNR:

2015-10-20

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:18 (pdf, 288 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:17

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION RiR 2015:17 Nyanländas etablering är statens insatser effektiva NYANLÄNDAS ETABLERING ÄR STATENS INSATSER EFFEKTIVA RIKSREVISIONEN GRANSKAR: ETABLERING OCH INTEGRATION TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-06-16 DNR: 31-2014-0342 RIR 2015:17 Härmed överlämnas enligt 9 lagen

2015-07-02

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:17 (pdf, 1722 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:16

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:16 Statens finansiella tillgångar något att räkna med STATENS FINANSIELLA TILLGÅNGAR NÅGOT ATT RÄKNA MED EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-06-16 DNR: 31-2014-0930 RIR 2015:16 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2015-06-29

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:16 (pdf, 1096 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:15

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:15 Regeringens hantering av risker i statliga bolag REGERINGENS HANTERING AV RISKER I STATLIGA BOLAG EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-06-05 DNR: 31-2014-1203 RIR 2015:15 Härmed överlämnas enligt 9 lagen 2002:1022 om revision

2015-06-23

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:15 (pdf, 1139 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:14

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER RiR 2015:14 Överskuldsättning hur fungerar samhällets stöd och insatser ÖVERSKULDSÄTTNING HUR FUNGERAR SAMHÄLLETS STÖD OCH INSATSER RIKSREVISIONEN GRANSKAR: OFFENTLIGA FINANSER TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-05-28 DNR: 31-2014-0933 RIR 2015:14 Härmed överlämnas enligt 9 lagen

2015-06-16

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:14 (pdf, 801 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:13

EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN RiR 2015:13 Regeringens jämställdhets satsning tillfälligheter eller långsiktiga förbättringar REGERINGENS JÄMSTÄLLDHETSSATSNING TILLFÄLLIGHETER ELLER LÅNGSIKTIGA FÖRBÄTTRINGAR EN GRANSKNINGSRAPPORT FRÅN RIKSREVISIONEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-05-28 DNR: 31-2014-0328 RIR

2015-06-11

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:13 (pdf, 686 kB)

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:12

RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN RiR 2015:12 Patientsäkerhet har staten gett tillräckliga förutsättningar för en hög patientsäkerhet PATIENTSÄKERHET HAR STATEN GETT TILLRÄCKLIGA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR EN HÖG PATIENTSÄKERHET RIKSREVISIONEN GRANSKAR: STATEN OCH VÅRDEN TILL RIKSDAGEN DATUM: 2015-05-26 DNR: 31-2013-0103

2015-06-10

Riksrevisionens granskningsrapport 2015:12 (pdf, 643 kB)